č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2023/2024 – 01. 02. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 29.01.2024
Vzal na vedomie:
– zhodnotenie 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ a záverečný účet plesu, vyhodnotenie ankety Najlepší futbalista roka 2023,
– informácie k Zimnej lige mládeže a k Zimnému poháru TFZ QUICK Sport Cup 2024,
– informácie k príprave školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline
– informácie o turnaji rozhodcov – O pohár predsedu KR SsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2024 v Hnúšti, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2023/2024 – 25. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 29.01.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2023, Najlepší dorastenec roka 2023, Najlepší žiak roka 2023, Píšťalka roka 2023 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle TFZ:
Najlepší dorastenec rok 2023 – Samuel Konôpka (TJ Dynamo Príbovce)
Najlepší žiak roka 2023 – Samuel Kempný (TJ Družstevník Blatnica)
Píšťalka roka 2023 – Adam Lilge
Trénerská osobnosť Turca – Ing. Anton Görög Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2023/2024 – 18. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: fz@tfz.sk):
1. Oznamujeme rozhodcom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2023, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 v termíne od 22.01.2024 do 26.01.2024.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2023/2024 – 11. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 19.01.2024 so začiatkom o 19.00 hod. sa uskutoční 27. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie ankiet Najlepší futbalista roka 2023, Najlepší dorastenec roka 2023, Najlepší žiak roka 2023, Píšťalka roka 2023 a Trénerská osobnosť Turca. Bližšie informácie a rezervácie vstupeniek na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2023/2024 – 21. 12. 2023
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2024 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.12.2023
Vzal na vedomie:
– informácie o zabezpečení 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 19.01.2024 o 19.00 hod. v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2023/2024 – 14.12.2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 22.12.2023 do 05.01.2024 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2024 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2023/2024 – 07. 12. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách, ktoré bolo potrebné zaslať do 03.12.2023 evidujeme od nasledovných FK: Blatnica, Bystrička, Diviaky, Fomat Martin, Mošovce, Príbovce, Sklabiňa, Sučany, Turany, T. Kľačany, T. Štiavnička, Valča, Vrútky, Žabokreky. Týmto klubom budú najneskôr do 20.12.2023 poukázané finančné príspevky na bankový účet uvedený v ISSF a e-mailom zaslaná aj písomná informácia. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2023/2024 – 30. 11. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2023/2024,
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2023/2024 a informácie k ankete Najlepší futbalista roka 2023,
– správu o činnosti DK za jesennú časť ročníka 2023/2024, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2023/2024 – 23. 11. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2023/2024,
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2023/2024 a informácie k ankete Najlepší futbalista roka 2023,
– správu o činnosti DK za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– informácie k Zimnému poháru TFZ a k Zimnej lige mládeže,
– informácie o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 19. januára 2024 v priestoroch spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2023/2024 – 16. 11. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že si môžu e-mailom na tfz@tfz.sk predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2024. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 20.11.2023 (pondelok) do 12.00 h. Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning s prihliadnutím na voľné kapacity HP, bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“