č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2021/2022 – 17. 03. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 21.03.2022 o 15.30 hod. na sekretariáte TFZ.

2. S účinnosťou od pondelka 14.03.2022 sú zrušené všetky protipandemické opatrenia, ktoré boli upravené vyhláškou o obmedzeniach hromadných podujatí. To znamená, že od 14.03.2022 sa môže trénovať a súťažiť bez obmedzení a taktiež sú bez obmedzení kapacity pre divákov. Povinné karanténne opatrenia pri pozitivite a nariadenia o nosení respirátorov ostáva zachovaná (povinnosť nosenia respirátorov je pre všetkých, okrem osôb vykonávajúcich športovú aktivitu). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2021/2022 – 10. 03. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2021/2022 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 37,85 € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 30 086,32 €). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2021/2022 – 03. 03. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.02.2022 okrem iného zaoberal:
– informáciami o pripravenosti školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční 12.03.2022 v penzióne Čierna pani v Martine,
– informáciami o školení trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie, ktoré sa uskutočnilo v Martine v období 08.11.2021-14.02.2022, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 32“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2021/2022 – 24. 02. 2022
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 17.02.2022 vo veku nedožitých 83 rokov navždy opustil bývali delegát zväzu, dlhoročný člen komisie rozhodcov TFZ pán Ing. Milan Holotík. Česť jeho pamiatke.

Taktiež Vám oznamujeme, že nás dňa 22.02.2022 vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustil bývali dlhoročný predseda TJ Družstevník Slovany pán Milan Pakan. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 25.02.2022 o 9.30 hod. v Dome smútku v Slovanoch. Česť jeho pamiatke. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 31“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2021/2022 – 17. 02. 2022 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2021/2022 – 10. 02. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2021/2022 – 03. 02. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 okrem iného zaoberal:
– správou ekonomickej komisie o platobnej disciplíne klubov,
– správou o hospodárení TFZ za rok 2021 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorú odporúča delegátom konferencie schváliť na najbližšej konferencii TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2021/2022 – 27. 01. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 31.01.2022 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Výsledky ankety Najlepší dorastenec roka 2021, Najlepší žiak roka 2021, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca sú od 24.01.2022 zverejnené na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2021/2022 – 20. 01. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Informujeme FK, že v dňoch 17.-18.01.2022 prebehli elektronické voľby do orgánov SsFZ s nasledovnými výsledkami:
– predseda SsFZ: Stanislav Neuschl
členovia VV SsFZ
– podpredseda VV SsFZ za ZA kraj: Roman Horák

Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

č.  44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25  – ročník 2021/2022 – 13. 01. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ svojim hlasovaním dňa 13.01.2022 zrušil organizáciu tradičného reprezentačného plesu TFZ z dôvodu platnosti protipandemických opatrení na Slovensku, ktorý sa mal konať v mesiaci január 2022. Vyhlásenie ankety Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca bude realizované pri inom vhodnom hromadnom podujatí organizovaným TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“