Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2023/2024 – 16. 05. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 20.05.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaní TFZ v mesiaci jún 2024: 15.06.2024 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (mladší žiaci U13): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 23.05.2024.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ oznamujeme konečnú nomináciu hráčov na Medzioblastný turnaj mladších žiakov U12. Termín a miesto konania turnaja: 16.05.2024 (štvrtok) o 9.00 hod. na futbalovom ihrisku v Turanoch. Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Nominovaní hráči:
Slavomír Čierny, Tobias Popovič, Oliver Brichta (všetci Vrútky), Ondrej Šichta, Dávid Vavrovič (obaja Diviaky), Tomáš Štefaničiak (T. Štiavnička), Filip Baniari, Tobias Buocik, Albert Viselka, Jakub Filc, Leonard Kremeň, Timo Pavlanin, Dávid Matušek, Matej Kamensky, Budiský Matej, Patrik Greňo, Adam Tuna, Branislav Mác (všetci Fomat Martin).
Realizačný tím: tréneri – Marián Turčina, Marián Šupej.

2. TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ B. Bystrica organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie) v rozsahu 5 hodín v pondelok 03. júna 2024 od 15.00 hod. v Brezne. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2024/05/03-06-2024-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-brezno.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 05. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 196      Gavenda Marek 1314355 Slovany – HNS voči DO podľa čl. 48-1c DP, DS: 2 SSN od 12.05.2024, DP 48-2b,
U – 197      Thomka Ivan 1027319 Slovany, lekár – HNS voči DO podľa čl. 48-1c DP, DS: 2 SSN od 12.05.2024, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie, DP 48-2b,
U – 198      Lach Štefan 1154068  Ďanová – HNS voči DO podľa čl. 48-1c DP, DS: 3 SSN od 12.05.2024, DP 48-2b,
U – 199      Kulich Dominik 1280682 Košťany – vylúčený za telesné napadnutie v prerušenej hre podľa čl. 49-1a DP, DS: 3 SSN od 12.05.2024, DP 49-2b,
U – 200      Marguš Roman 1079923 Košťany, tréner – HNS voči DO s pokračovaním HNS po udelení ČK, podľa čl. 48-1c DP, DS: 4 SSN od 12.05.2024, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie, DP 48-2b, 36-2a,
U – 201      Prílepok Patrik 13405547 Dubové, vylúčený za telesné napadnutie v prerušenej hre podľa čl. 49-1a DP, DS: 3 SSN od 12.05.2024, DP 49-2b,
U – 202      Hus Roman 1207922 Dubové, vylúčený za telesné napadnutie súpera v prerušenej hre podľa čl. 49-1a DP a HNS voči DO po udelení ČK podľa čl. 48-1c DP, DS: 3 SSN od 12.05.2024, DP 49-2b, 48-2b,
U – 203      Stojka Ronaldo 1415620 Kláštor – vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 12.05.2024, DP 37-3,
U – 204      TJ Družstevník Dubové – DK na základe správy DZ, za HNS domáceho diváka počas stretnutia Dubové – Košťany ukladá DS: Pokarhanie, DP 11,
U – 205      Bella Dušan 1066099 Turany – HNS voči DO, podľa čl. 48-1b DP, DS: 2 SSN od 12.05.2024, DP 48-2b,
U – 206      Ižip Róbert 1183051 Háj – HNS voči DO s pokračovaním HNS po udelení ČK podľa čl. 48-1c DP, čl. 36-1a, DS: 2 SSN od 13.05.2024, DP 48-2b,
U – 207      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 12.05.2024, DP 37-5:
Tóth Matúš 1333537 Príbovce
Lukáč Patrik 1248972 Slovany,
Blahušiak Boris 1272665 T. Kľačany
Boďa Mário 1265530 Belá-Dulice
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 11.-12.05.2024:
Svrček -0,2 (zranení hráči)
Maťková -0,2 (najlepší hráči)

2. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia „A“ sa bude konať 30.6.2024 (nedeľa) v Penzióne Iveta, Radava č.535. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie „A“ sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika – sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 3.6.2024. Licenčný seminár pre delegátov zväzu – Licencia „P“ sa bude konať 28.6.2024 (piatok) v Penzióne Iveta, Radava č.535. Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie „P“ sa môžu prihlasovať u p. Pavla Páchnika – sekretára KD SFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk. Uzávierka prihlášok je 3.6.2024. Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 130 € za licenciu „A“, resp. 250 € za licenciu „P“ na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Všetci záujemcovia musia na seminár priniesť „Prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o zdravotnom stave“ a noví uchádzači aj „kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania („A“ – stredné vzdelanie, „P“ – úplné stredné vzdelanie)“. Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ