Kontakt

Sídlo a kancelária sekretariátu:
Turčiansky futbalový zväz (číslo dverí 208)
Športový park Pltníky
Pltníky 25
036 01 Martin

Sekretár: Martina Žalmanová, mob.: +421 (0)915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk

Prezident: Roman Horák, mob.: +421 (0)907 333 830, e-mail: romco.horak@gmail.com

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s., Martin
IBAN:  SK89 0900 0000 0000 6133 0628
IČO: 31938396, DIČ:2020593377