Kontakt

Turčiansky futbalový zväz

Andreja Kmeťa 26

036 01  Martin

 

Sekretár: Martina Žalmanová (Tileschová), mob.: +421 (0)915 261 235, tel./fax.: + 421 (0)43 423 7313, e-mail: tfz@tfz.sk

Prezident: Roman Horák, mob.: +421 (0)907 333 830, e-mail: romco.horak@gmail.com

 

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s., Martin
IBAN:  SK89 0900 0000 0000 6133 0628
IČO: 31938396, DIČ:2020593377