Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2023/2024 – 25. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ obdržal ponuku na nákup vstupeniek na prípravný zápas Slovensko – Wales, ktorý sa uskutoční dňa 09.06.2024 (nedeľa) o 20.45 hod. na futbalovom štadióne City Aréna v Trnave.
Ceny vstupeniek:
20 Eur / 1.kategória / pozdĺžne tribúny
10 Eur / 2.kategória / tribúny za bránou
Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát TFZ v termíne do 28.04.2024 e-mailom na tfz@tfz.sk s informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí ako budú doručené.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-44 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS I. QUICK triedy, 24. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice „B“ – TJ Družstevník Ďanová dňa 02.06.2024 (nedeľa) o 17.00 hod. (zmena termínu).

ŠTK-S-45 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 14. kole futbalový klub  II. VITAR triedy MFK Tepličan (tréner).

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-47  Na základe ISSF podania predvolávame na zasadnutie ŠTK TFZ dňa 30.04.2024 o 15.30 hod. z MFS starších žiakov U15, 13. kolo Mošovce – Dražkovce:
R – Milan Bukový
VD Mošovce – Roman Košík
VD Dražkovce – Martin Záborský

ŠTK-M-48 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 9. kolo TJ Družstevník Belá-Dulice „B“ – Tatran Turany dňa 07.05.2024 (utorok) o 16.30 hod. (zmena termínu z dôvodu nespôsobilej HP v pôvodnom termíne).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na kontrolný tréningový zraz hráčov U12 (ročník 2012). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 02.05.2024 (štvrtok) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku Šport park Pltníky. Hráči si so sebou prinesú tréningové oblečenie, kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Tréningový zraz je súčasťou prípravy na Medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorého sa zúčastnia výbery Turčianskeho futbalového zväzu, Oravského futbalového zväzu a Liptovského futbalového zväzu, ktorý sa bude konať 16.05.2024 v Turanoch. Na základe tréningového zrazu bude vytvorený výber U12, ktorý budú reprezentovať Turčiansky futbalový zväz na spomínanom turnaji.
Nominovaní hráči:
Kristián Chromec, Matej Cáfal, Tomáš Babinský, Slavomír Čierny, Oliver Brichta, Tobias Popovič, Matej Tabaček, Dávid Csunyocska (všetci Vrútky), Jakub Fleško, Samuel Kurucz (obaja Sklabiňa), Juraj Čech (T. Kľačany), Ondrej Šichta, Dávid Vavrovič, Oliver Cibula, Juraj Šipula (všetci Diviaky), Richard Surina (Sučany), Matej Škrabák, Tobias Ondrášek (obaja Žabokreky), Samuel Adamovský, Tomáš Štefaničiak (obaja T. Štiavnička), Filip Baniari, Tobias Buocik (obaja Fomat Martin)
V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu prosím informujte hlavného trénera p. Mariána Turčinu na tel. čísle 0905 896 614.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 23. 04. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 160      Weis Patrik 1258230  Ďanová – HNS voči DO (AR1) podľa DP čl. 48-1c, DS: 2 SSN od 21.04.2024, DP 48-2b,
U – 161      Cíger Peter 1171684 Valča – vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45-1a DP, DS: 1 SSN od 22.04.2024, DP 45-2,
U – 162      TJ Turčan Košťany – na základe ZoS za nedostatočnú US (vbehnutie diváka na HP počas stretnutia), DS: DK udeľuje pokarhanie, DP-11,
U – 163      DK prijala podanie k zápasu od TJ Družstevník Dražkovce žiaci U15. Nakoľko DK nie je oprávnená riešiť podania takéhoto charakteru vec odstupuje ŠTK TFZ.
U – 164      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 22.04.2024, DP 37-5:
Doboš  Dušan 1142445 Ďanová
Jesenský  Dušan 1228248 Lipovec
Mazurák Miroslav 1145836 Príbovce
Gužík Jaroslav 1358377 Kláštor
U – 165 Na základe podnetu ŠTK TFZ MFK Tepličan Turč. Teplice za opakované nerešpektovanie alebo nesplnenie uvedeného nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK v zmysle uvedeného článku ukladá pokutu 20 €.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. R Jaroslav Kulich vykonal písomné testy – vyhovel. Opätovne zaradený na nominačnú listinu R TFZ. Kontakty: 0911 366 136, adresa: Fučíková 4/325, 038 52 Sučany, oddielová príslušnosť: ŠK Turčianska Štiavnička.

2. R Marko Ursacher vykonal písomné testy – vyhovel. Opätovne zaradený na nominačnú listinu R TFZ. Kontakty: 0944 477 178, adresa: Sklabiňa 267, 038 03, oddielová príslušnosť: MŠK Fomat Martin.

3. Zmena tel. č. R Dominik Gregor – 0915 842 246.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ