č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2017/2018 – 22. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2017/2018 – 15. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2017/2018 – 08. 02. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2017/2018 – 01. 02. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Ku dňu 31.01.2018, dokedy bolo možné podávať žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa na Slovenský futbalový zväz, evidujeme žiadosti, ktoré nám zaslali nepovinne v kópii, od žiadateľov z Hornej Štubne, Ďanovej, Malého Čepčína, Diviak, Bystričky, Necpál. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2017/2018 – 25. 01. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák)
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.01.2018 okrem iného zaoberal:
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2018: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 12.02., 01.03., 16.03., 09.04., 21.05., 25.06. Stretnutie s klubmi vo veci vyriešenia organizácie súťaže kategórie U11 (záver z konferencie konanej 11.07.2017) – 27.02.2018, riadna konferencia TFZ – 16.03.2018, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 02.07.2018.
– predbežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2017, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2017/2018 – 18. 01. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.01.2018 okrem iného zaoberal:
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2018: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 12.02., 01.03., 16.03., 09.04., 21.05., 25.06. Stretnutie s klubmi vo veci vyriešenia organizácie súťaže kategórie U11 (záver z konferencie konanej 11.07.2017) – 27.02.2018, riadna konferencia TFZ – 16.03.2018, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 02.07.2018.
– predbežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2017, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2017/2018 – 11. 01. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2017/2018 – 14. 12. 2017
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2018 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2017/2018 – 06. 12. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
VV TFZ po dohode s riadiacimi orgánmi súťaží a DK TFZ nariaďuje a schvaľuje:
1. Ruší účinnosť udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach TFZ napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018, pri ktorých nebola uložená disciplinárna sankcia (čl.37, ods. 5 DP).
2. Zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK podľa bodu 1., to znamená, že napomenutia sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 neprenášajú a počet ŽK sa počíta od nuly (0). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2017/2018 – 30. 11. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.11.2017 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2017/2018 v mládežníckych súťažiach,
– zhodnotením práce DK za jesennú časť ročníka 2017/2018,
– návrhom rozpočtu TFZ na rok 2018,
– informáciami ku konferencii SsFZ a tým súvisiacimi úkonmi, ktorá sa bude konať 15.12.2017 v Banskej Bystrici, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“