č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2018/2019 – 11. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 15.10.2018 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. V súvislosti s organizáciou 24. ročníka reprezentačného plesu, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019, a oslavy výročia 25. rokov od založenia TFZ, VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, trénera a rozhodcu, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Týmto vyzývame FK a futbalovú verejnosť o zaslanie návrhov spolu s krátkou charakteristikou navrhovanej osoby, ktorá by si toto ocenenie zaslúžila. Návrhy môžete zasielať prostredníctvom e-mailu na tfz@tfz.sk v termíne do 30.11.2018. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2018/2019 – 04. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2018 je do 10.10.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-24 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ IDOP Lipovec a TJ Družstevník Belá – Dulice – B na povinnosť prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (Rozpis súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5). Pri opakovanom zanedbaní povinností a spôsobení neskoršieho začiatku stretnutia, postúpime nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2018/2019 – 27. 09. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
strong>1. Pripomíname FK, že od 02.07.2018 je možné čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop) v zmysle rozhodnutia konferencie SFZ. Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Kreditmi je možné uhradiť aj delegované osoby z mládežníckych MFS. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 12“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2018/2019 – 20. 09. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.09.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– prípravou a zvolaním organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 24. ročníka plesu s vyhlásením 11-ky roka 2018, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 25.01.2019 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– určením podmienok vyhodnotenia funkcionárov pri príležitosti 25 rokov od založenia TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2018/2019 – 13. 09. 2018
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-16 Žiadame predložiť povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii nasledovných hráčov: Samuel Frkáň 1282086 (Krpeľany – opakovane!), Michal Matiaško 1361989 a Radoslav Taraba 1286253 (Dražkovce), Martin Lichner 1280877 (Slovenské Pravno) na sekretariát TFZ (môže byť aj mailom – sken) do 18.09.2018 do 14.00 h. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2018/2019 – 06. 09. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2018 je do 10.09.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-13 V zmysle ustanovení SP čl. 82 bod 1, písm. d) – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia, kontumujeme MFS I. QUICK triedy, 5. kolo Mošovce – Ďanová a priznávame 3 body ŠK Drienok Mošovce. Výsledok 4:0 dosiahnutý na HP ponechávame v platnosti. Prípad postupujeme na riešenie DK. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 9“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2018/2019 – 28. 08. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 24.08.2018 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK a KM,
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– vyhodnotením seminára R a DZ, ktorý sa uskutočnil 27.07.2018,
– návrhmi na schvaľovanie členov odb. komisií pre súťažný ročník 2018/2019: Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 8“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2018/2019 – 23. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 29.08.2018 do 02.09.2018 bude mimo územia Slovenskej republiky a bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v lehotách v zmysle RaPP-u, papierové transfery po doručení do rúk prezidenta TFZ. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-6 Žiadame predložiť povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii hráča Marcel Kroščen 1280701 (T. Štiavnička „B“) na sekretariát TFZ (môže byť aj mailom – sken) do 28.08.2018 do 14.00 hod.
ŠTK-7 Na základe ISSF podania a dohody súperov, z dôvodu konania Mošovského jarmoku a uzatvorených prístupových ciest na štadión, nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy, 10. kolo Mošovce – Príbovce dňa 07.10.2018 (nedeľa) v UHČ o 14.30 hod. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 7“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2018/2019 – 16. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Odstupné za hráča, ktoré bolo zadané prostredníctvom ISSF ako súčasť žiadosti o transfer v zmysle RaPP môže materský klub fakturovať sumu odstupného na SFZ. K faktúre je potrebné dopísať ID číslo platobného predpisu, ktorý si vie materský klub vygenerovať až po uhradení MZF novým klubom. Platobný predpis si ISSF manažér FK vytvorí v časti Faktúry – prehľad položiek platobných predpisov – vytvor platobný predpis (na spodku strany) – určenie mesiaca a roku (07/2018 – v prípade odstupného za mesiac júl) – vygenerovať. Vygenerovaný platobný predpis nájdete v časti Faktúry – prehľad platobných predpisov. Číslo ID je potrebné uviesť do faktúry na SFZ. Splatnosť faktúry na SFZ uvádzajte 10 dní. SFZ správne vypísanú faktúru uhradí bezodkladne, najneskôr do 10 dní. Faktúru je možné poslať aj elektronicky na fakturacia@futbalsfz.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 6“

č. 9 - 17.09.2018

Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2018/2019 – 09. 08. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ je možné od 02.07.2018 čerpať kredity pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Kredity je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. Nevyčerpané finančné prostriedky bude musieť SFZ vrátiť do štátnej pokladnice. Preto žiadame FK, aby vo vlastnom záujme dôsledne pristupovali k čerpaniu tejto dotácie. Všetky návody a potrebné informácie sú dostupné v dolnej časti stránky futbalnet.shop (registrácia osobného konta, nákup za kredit).
2. Splatnosť MZF za mesiac júl 2018 je do 13.08.2018. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 5“