Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2017/2018 – 23. 11. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2017/2018 – 16. 11. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.11.2017 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2017/2018 v súťažiach dospelých,
– vyhodnotením R a DZ za jesennú časť ročníka 2017/2018,
– zhodnotením práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2017/2018, vrátane informácii vo veci školenia trénerov, stretnutia účastníkov U11, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2017/2018 – 09. 11. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, tak ako informoval prezident TFZ na konferencii v Mošovciach. Výzva bude zverejnená na webovej stránke SFZ v najbližších dňoch, o čom budeme informovať aj prostredníctvom Úradnej správy TFZ.
2. Pripomíname FK, že splatnosť MZF za mesiac október je 13.11.2017. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 18“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2017/2018 – 31. 10. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK na čerpanie prostriedkov z príspevku uznanému športu, nakoľko niektoré kluby údajne nevedia o možnosti čerpať prostriedky aj napriek e-mailom zasielaným priamo zo SFZ a tiež informáciám prezentovaných na konferenciách resp. prostredníctvom Úradnej správy TFZ. Príspevok v celkovom objeme 1 064 874,45 € bol rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, t.j. družstiev mládeže do U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots. Príspevok na jedno mládežnícke Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2017/2018 – 26. 10. 2017
Konferencia TFZ:
Dňa 20.10.2017 sa v Mošovciach uskutočnila volebná konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 71,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o činnosti TFZ vo funkčnom období 2014 – 2017, správu volebnej komisie.
Schválila: program konferencie a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu, pracovné predsedníctvo, mandátovú Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2017/2018 – 19. 10. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák)
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 13.10.2017 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– správou o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac 2017,
– informácie o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2017.
– informáciami o pripravenosti Volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20.10.2017 o 16.00 hod. v Mošovciach, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 15“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2017/2018 – 12. 10. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V dňoch 10.10. – 11.10.2017 sa v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Martine uskutočnil kurz prvej pomoci, ktorého sa zúčastnilo 15 účastníkov z futbalových klubov, konkrétne: Martin Gábor (T. Kľačany), Juraj Líška (Dubové), Vladimír Vacha, Eduard Záborský, Martin Záborský (všetci Dražkovce), Peter Berák (Diviaky), Ľuboš Janura (Vrútky), Milan Haľama (Háj), Ladislav Lehotzký, Michal Pyšný, Alžbeta Pyšná (všetci Kláštor p. Znievom), Ján Hanulík (Sklabiňa), Jaroslav Bágel (T. Teplice), Vladimír Kvočkuliak (Valča), Dušan Valocký (M. Čepčín). Certifikáty o absolvovaní kurzu budú odovzdané na konferencii 20.10.2017 prostredníctvom zástupcov FK.
2. Volebná konferencia TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2017/2018 – 05. 10. 2017
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ zabezpečuje školenie zdravotníkov s finančným príspevkom TFZ ukončené certifikátom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Školenie v rozsahu 8 hodín rozdelených na dva dni sa uskutoční v dňoch 10.10 a 11.10.2017 (utorok – streda) v oba dni od 15.30 – 19.30 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (cca 150m od TFZ). Z organizačných dôvodov žiadame o záväzné potvrdenie účasti na kurze, resp. potvrdenie účasti záujemcu, ktorého FK predbežne nahlásili v termíne do 06.10.2017 (piatok). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2017/2018 – 28. 09. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, predseda komisie mládeže, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda hospodárskej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupcov FK hrajúci súťaže SsFZ a zástupcov TFZ do orgánov SsFZ zasielali písomne na sekretariát do 13.10.2017. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 12“

Uradna sprava TFZ c. 20

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2017/2018 – 20. 09. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2017 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice v Mošovciach o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, predseda komisie mládeže, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda hospodárskej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ do orgánov SsFZ zasielali písomne na sekretariát do 13.10.2017. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“