č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2019/2020 – 21. 05. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 19.05.2020 formou telekonferencie prerokoval a vzal na vedomie:
– správu o hospodárení TFZ za rok 2019,
– plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2020,
– informácie o prestupoch za obdobie 1. až  3. mesiaca 2020,
– vyhodnotenie turnajov organizovaných TFZ v zimnom období,
– správu o využívaní HP Pltníky v mesiacoch február a marec 2020, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2019/2020 – 30. 04. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ sa zaoberal možnosťami podpory futbalových klubov v týchto časoch koronakrízy a preto dňa 29.04.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil vrátenie matričných poplatkov za uskutočnené transfery v období od 01.01.2020 – 29.03.2020 (deň zrušenia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020). Zároveň Výkonný výbor TFZ uložil ekonómovi TFZ prevod finančných prostriedkov na účet FK uvedený v ISSF, ktoré boli zaťažené matričnými poplatkami v období 01.01.2020 – 29.03.2020 v termíne do 15.05.2020. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2019/2020 – 09. 04. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 29.03.2020 telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie prerokoval:
– situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19. Nakoľko zákaz vyplývajúci z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 a 23.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy platí do odvolania, a pretrvávajúce opatrenia prijaté Úradom vlády SR nenaznačujú, že by tento zákaz odvolali v najbližších dňoch, a tiež že podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo, Výkonný výbor TFZ preto hlasovaním per rollam Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 36“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2019/2020 – 02. 04. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 29.03.2020 telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie prerokoval:
– situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19. Nakoľko zákaz vyplývajúci z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 a 23.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy platí do odvolania, a pretrvávajúce Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 35“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2019/2020 – 26. 03. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 26.03.2020 bol štatutárom jednotlivých FK zaslaný e-mail s listom, v ktorom TFZ dal na vedomie klubom zámer vo veci riešenia problematiky v súvislosti s pretrvávajúcimi opatreniami vydanými najvyššími orgánmi SR súvisiace s vírusom COVID-19. O návrhu bude Výkonný výbor TFZ rokovať a hlasovať formou per rollam (elektronicky) dňa 29.03.2020 (nedeľa). V prípade, že Vám e-mail nebol doručený, obratom informujte sekretára TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2019/2020 – 19. 03. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 19.03.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil odklad začiatku jarnej časti všetkých súťaží súťažného ročníka 2019/2020 riadených TFZ na neurčito z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19. Výkonný výbor TFZ bude operatívne podľa aktuálneho vývoja reagovať na vzniknutú situáciu, ale je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t.j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaži. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2019/2020 – 12. 03. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 10.03.2020 v zmysle vydania verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, a tiež rozhodnutím mesta Martin, a najmä z preventívnych Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 32“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2019/2020 – 05. 03. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac február 2020 je do 10.03.2020.
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (28.02.2020 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 372 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2019/2020 za podmienky, že majú Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 31“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2019/2020 – 27. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že neformálne stretnutie vedenia TFZ s klubmi sa uskutoční 19.03.2020 o 16.00 hod. v penzióne Čierna pani (salónik nad reštauráciou, 1. poschodie) v Martine.
2. Informujeme FK, ktoré mali rezervovaný termín na tréningovej HP Pltníky, že z dôvodu nevybudovania ďalších šatní do začiatku marca sa pokračuje aj v mesiaci marec 2020 v trojhodinovom cykle (2 hodiny HP, 30 min. pred a po zápase šatne). Z toho dôvodu, sme museli prepracovať harmonogram obsadenosti HP, ktorý sekretár TFZ konzultoval s futbalovými klubmi, ktoré zasielali Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č. 37 - 30.04.2020

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2019/2020 – 20. 02. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.02.2020 okrem iného zaoberal:
– hospodárením TFZ za rok 2019,
– zhodnotením 25. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2019: Lukáš Čiljak, Branislav Plešo, Tomáš Krnáč, Ľuboš Thomka, Ladislav Martinček, Peter Gorgosz, Peter Šulan, Peter Lúdik, Martin Ličko, Michal Kempný, Michal Bízik. Najlepší dorastenec za rok 2019 – Ján Bartoš a najlepší žiak za rok 201 – Boris Vajdel. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2019 – Jakub Bajcár, Trénerská osobnosť Turca – Stanislav Petrík. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“