č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2018/2019 – 18. 04. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.04.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o transferoch za obdobie 1. – 3. mesiaca 2019,
– informáciami o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov U13, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 21. mája 2019 v Ľubochni a schválením realizačného tímu na tento turnaj, v zložení: hlavný tréner – Marián Turčina, asistent trénera – Peter Peržel, vedúci družstva – Stanislav Petrík, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2018/2019 – 11. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutí dospelých ale aj mládeže podávali prostredníctvom ISSF cez žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, resp. cez podanie na komisiu z detailu zápisu v zmysle Rozpisu súťaži TFZ, nie cez všeobecné podanie na komisiu !!
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 17.04.2019 o 16.00 hod. (streda) na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2018/2019 – 04. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že novým predsedom TJ Dynamo Príbovce je Peter Ivan, e-mail:peter.ivan@sk.imptob.com, tel.č.: 0905 550 105.
2. Oznamujeme FK, že novým predsedom MFK Tepličan je Jozef Petrovič, e-mail: jozefpetrovic@stonline.sk, tel.č.: 0915 801 473.
3. Oznamujeme FK, ktoré majú družstvá v súťaži mladších žiakov U13, že rozlosovanie jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 bolo zaslané e-mailom na FK dňa 28.03.2019 a tiež je dostupné v ISSF a na webovom sídle TFZ. Nakoľko od jarnej časti bolo do Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 36“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2018/2019 – 28. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 35“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2018/2019 – 21. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Od 01.03.2019 je možné čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 585,70 €. Odporúčame si vo vlastnom záujme prekontrolovať výšku, resp. či boli prostriedky pripísané na účte vo webshope. V prípade reklamácii sa obráťte na sekretára TFZ najneskôr do 31.03.2019.
2. Z dôvodu personálnych zmien v KM TFZ oznamujeme FK, že záujemcovia o prácu v komisii mládeže sa môžu prihlásiť do 30.04.2019 na sekretariáte TFZ alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2018/2019 – 15. 03. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 11.03.2019 okrem iného zaoberal:
– informáciami o turnaji prípravky U11, ktorý sa konal 02.03.2019 v Turanoch a o Stredoslovenskom turnaji prípraviek U11 – 2. ročník, ktorý sa bude konať v Žiline dňa 24.03.2019,
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať v predpokladanom termíne 21.05.2019 v Liptovskom Mikuláši, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2018/2019 – 07. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (01.03.2019 v Poprade) je možné od 01.03.2019 čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 676 621 € bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2018/2019 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 585,70 €. Čerpanie príspevku Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 32“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2018/2019 – 28. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF zaviedlo SFZ obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. V prípade, že Vás nepustí pracovať so Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 31“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2018/2019 – 21. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF zaviedlo SFZ obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. V prípade, že Vás nepustí pracovať so Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č. 38 - 18.04.2019

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2018/2019 – 14. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Spoločné stretnutie FK s vedením TFZ sa uskutoční 15.03.2019 o 16.30 hod. v hoteli Gader v Blatnici. Pozvánky na stretnutie budú zaslané neskôr. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“