DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2022/2023 – 23. 03. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.03.2023
Vzal na vedomie:
– stanovisko Revíznej komisie TFZ k účtovnej závierke TFZ za rok 2022,
– vyhodnotenie seminára R a DZ TFZ, ktorý sa uskutočnil 11.-12.03.2023 v Jasenskej doline a finančné náklady za organizáciu tohto seminára,
– priebežné hodnotenie Zimnej ligy mládeže, vrátane predbežných finančných nákladov TFZ na jej organizáciu, a vyhodnotenie Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 35“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2022/2023 – 16. 03. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 20.03.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (24.02.2023 v Poprade) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 232 477 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2022/2023, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2022/2023 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 26,84 € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 21 023,71 €). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2022/2023 – 09. 03. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (24.02.2023 v Poprade) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 232 477 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2022/2023, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2022/2023 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 26,84 € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 21 023,71 €). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2022/2023 – 02. 03. 2023
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 85 rokov navždy opustil bývalý rozhodca, delegát zväzu, dlhoročný člen komisií TFZ či SsFZ pán Slavomír Lamoš. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 04.03.2023 (sobota) o 14.30 hod. v Dome smútku na Lipovci. Česť jeho pamiatke. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 32“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2022/2023 – 23. 02. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 31“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2022/2023 – 16. 02. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ obdržal ponuku na nákup vstupeniek na marcové kvalifikačné zápasy slovenskej reprezentácie. Zápas Slovensko – Luxembursko sa odohrá 23.03.2023 o 20.45 hod. v Trnave a zápas Slovensko – Bosna a Hercegovina v nedeľu 26.03.2023 o 20.45 hod. v Bratislave. Ceny vstupeniek na Slovensko – Luxembursko: 25 Eur (pozdĺžne tribúny), 15 Eur (tribúny za bránou). Ceny vstupeniek na Slovensko – Bosna a Hercegovina: 25 Eur (pozdĺžne tribúny), 15 Eur (tribúny za bránou). Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretára TFZ v termíne do 21.02.2023 do 12.00 hod.e-mailom na tfz@tfz.sks informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí tak ako budú doručené. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2022/2023 – 09. 02. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 06.02.2023
Vzal na vedomie:
– správu o hospodárení TFZ za rok 2022 a odporúča delegátom konferencie ju schváliť na najbližšej konferencii TFZ,
– zhodnotenie 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ a záverečný účet plesu,
– informácie k Zimnej lige mládeže a k Zimnému poháru TFZ SPORTIKA CUP 2023,
– informácie k príprave školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2022/2023 – 02. 02. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 06.02.2023 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.  Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2022/2023 – 26. 01. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec roka 2022, Najlepší žiak roka 2022, Píšťalka roka 2022 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle TFZ:
Najlepší dorastenec rok 2022 – Andrej Čepan (FO Tatran Sučany)
Najlepší žiak roka 2022 – Milan Pravňan (TJ Družstevník Belá-Dulice) Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

DL 25.03.-26.03.2023

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2022/2023 – 20. 01. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“