č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2017/2018 – 21. 06. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 19.06.2018 bol na FK zaslaný e-mail s požiadavkou na vyjadrenie názoru k organizácii zimnej halovej ligy, resp. turnajov pre mládežnícke kategórie. Vyjadrenie názoru kompetentných osôb poprosíme zaslať na tfz@tfz.sk najneskôr do 24.06.2018.
2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 07.06.2018 do 24.06.2018 do 24.00 hod. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartovný vklad uhradí FK Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 47“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2017/2018 – 14. 06. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, FK na TFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne od 07.06.2018 do 24.06.2018 do 24.00 hod. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom MZF. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení (dorast, žiaci a prípravka – bez poplatku). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 46“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2017/2018 – 07. 06. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 22.06.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 45“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2017/2018 – 31. 05. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 22.06.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 44“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2017/2018 – 24. 05. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 21.05.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK/KM TFZ. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 22.06.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie TFZ je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2017/2018 – 17. 05. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozlosovanie nadstavbovej časti súťaže prípravky U11 bolo zaslané na e-mailová adresy FK dňa 15.05.2018. Rozlosovanie je zároveň zverejnené na webovom sídle TFZ a tiež v ISSF a na Futbalnete.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 21.05.2018 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2017/2018 – 10. 05. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že splatnosť MZF za mesiac apríl 2018 je 14.05.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-057 Žiadame TJ Družba Malý Čepčín o predloženie povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii pre hráča Lukáš Slezák 1284831 na sekretariát TFZ do 15.05.2018 (resp. sken na tfz@tfz.sk). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2017/2018 – 03. 05. 2018
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-056 V zmysle kontroly správneho vykonávania videozáznamov zo stretnutí, žiadame TJ Družstevník Háj o predloženie videozáznamu zo stretnutia II. QUICK triedy 15. kolo Háj – Slov. Pravno do 07.05.2018 do 14.00 hod. na sekretariát TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 40“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2017/2018 – 26. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.04.2018 bola e-mailom na FK zaslaná informácia, ohľadom triedenia dokumentácie, resp. nábytku ktoré využíva TFZ, z dôvodu sťahovania sa v dohľadnej dobe do nových priestorov, o čom sme informovali na konferencii TFZ. V prípade záujmu o niektoré veci, zašlite do 30.04.2018 do 15.00 hod. na tfz@tfz.sk informáciu s prejavením záujmu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“

č. 4 - 09.04.2018

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2017/2018 – 19. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje v prípade získania finančných prostriedkov, okrem vlastných zdrojov aj od sponzorov, zorganizovať turnaje pre mládež rôznych kategórií. Týmto vyzývame FK, ktoré majú záujem o spoluprácu (poskytnutie ihriska s príslušenstvom), aby kontaktovali sekretariát TFZ v termíne do 26.04.2018.  Následne budú dohodnuté termíny a ostatné informácie k turnaju určeného prioritne pre družstvá mládeže z nášho regiónu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“