č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2018/2019 – 14. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Spoločné stretnutie FK s vedením TFZ sa uskutoční 15.03.2019 o 16.30 hod. v hoteli Gader v Blatnici. Pozvánky na stretnutie budú zaslané neskôr. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2018/2019 – 08. 02. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 04.02.2019 okrem iného zaoberal:
– hospodárením TFZ za rok 2018, informáciami o pohľadávkach TFZ k 31.12.2018,
– zhodnotením 24. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2018: Branislav Plešo, Peter Gorgosz, Lukáš Čiljak, Rastislav Karas, Viktor Rác, Michal Bízik, Milan Koleník, Martin Ličko, Peter Lúdik, Jozef Šavol, Tomáš Krnáč. Najlepší dorastenec za rok 2018 – Denis Košárik a najlepší žiak za rok 2018 – Dušan Segeč. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2018 – Jakub Dubovec, Trénerská osobnosť Turca – Ing. Otto Líška a funkcionárske osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK pri príležitosti 25. výročia od vzniku TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2018/2019 – 31. 01. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 04.02.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 31.01.2019. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.01.2019 do 24.00 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie) a to do termínu 31.03.2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2018/2019 – 24. 01. 2019
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 17.01.2019 po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil dlhoročný futbalový funkcionár a predseda Komisie mládeže pán Peter Moric. Česť jeho pamiatke.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že v roku 2019 končí platnosť niektorých registračných preukazov. Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si prekontrolovali platnosť preukazov v dostatočnom predstihu a požiadali o vydanie nových plastových registračných preukazov ešte pred začiatkom jarnej časti ročníka 2018/2019. O RP je možné žiadať aj hromadným spôsobom (elektronická podateľňa – Žiadosť o vyžiadanie registračného preukazu – hromadné predĺženie). V zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ je platnosť registračného preukazu v kategórii mládeže päť rokov a v kategórii dospelí desať rokov odo dňa jeho vydania. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2018/2019 – 17. 01. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 14.01.2019 okrem iného zaoberal:
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2019: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 04.02., 11.03., 16.03., 15.04., 20.05., 24.06. Stretnutie s klubmi – 15.03.2019, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 01.–03.07.2019 (termín bude upresnený) Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2018/2019 – 10. 01. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 14.01.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2018, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 v termíne do 23.01.2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2018/2019 – 14. 12. 2018
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2018/2019 – 06. 12. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2018 je do 10.12.2018.
2. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2018, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 28.06.2018) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2018/2019 – 29. 11. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 24. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 25. januára 2019 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2018 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2018 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2018 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Tento ročník bude spojený aj s oslavou 25. rokov od vzniku Turčianskeho futbalového zväzu a pri tejto Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

č. 29 - 14.02.2019

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2018/2019 – 23. 11. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2018. Vo svojom vlastnom záujme si prosím skontrolujte zostatky pridelených kreditov a prípadne ich využite ešte na kúpu materiálno-technického zabezpečenia. Zostatky, ktoré ostanú nevyužité budú vrátené do štátnej pokladnice. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“