č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25  – ročník 2021/2022 – 13. 01. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ svojim hlasovaním dňa 13.01.2022 zrušil organizáciu tradičného reprezentačného plesu TFZ z dôvodu platnosti protipandemických opatrení na Slovensku, ktorý sa mal konať v mesiaci január 2022. Vyhlásenie ankety Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca bude realizované pri inom vhodnom hromadnom podujatí organizovaným TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2021/2022 – 16. 12. 2021
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2022 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2021/2022 – 09. 12. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 23.12.2021 do 07.01.2022 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2022 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2021/2022 – 02. 12. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.11.2021 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista roka 2021“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2021“ a „Najlepší žiak za rok 2021“. Žiadame FK o dodržanie termínu 6. decembra 2021 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2021/2022 – 25. 11. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.11.2021 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista roka 2021“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2021“ a „Najlepší žiak za rok 2021“. Žiadame FK o dodržanie termínu 6. decembra 2021 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2021/2022 – 18. 11. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura. Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2021/2022 – 11. 11. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 08.11.2021 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením súťaží jesennej časti ročníka 2021/2022, ktoré je zverejnené aj na webovom sídle TFZ,
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2021/2022,
– zhodnotením práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2021/2022 a prerokovaním možného kandidáta na dočasné vedenie komisie, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2021/2022 – 28. 10. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 22.10.2021 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2021“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 202“ a „Najlepší žiak za rok 2021“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2021. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2021 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2021“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2021. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

č. 25 - 13.01.2022

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2021/2022 – 21. 10. 2021
Konferencia TFZ:
Dňa 20.10.2021 sa v obci Bystrička uskutočnila volebná konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, kde sa zúčastnilo 70 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o činnosti TFZ vo funkčnom období 2017 – 2021, správu volebnej komisie. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“