č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2021/2022 – 23. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 27.06.2022 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pozvánky budú zaslané e-mailom dňa 28.06.2022 na e-mailové adresy štatutárov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 48“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2021/2022 – 16. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 47“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2021/2022 – 09. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2022 je do 14.06.2022.

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 46“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2021/2022 – 02. 06. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.05.2022 bola futbalovým klubom, ktorých družstvá štartujú v mládežníckych súťažiach TFZ, zaslaná pozvánka na spoločné pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bude riešenie problematiky mládeže. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 06.06.2022 (pondelok), o 16.00 hod. (predpokladaný koniec do 18.00 hod.) pravdepodobne v zasadačke administratívnej budovy ŠPORT Park Pltníky. Pracovné stretnutie bude slúžiť ako predpríprava na konferenciu TFZ (príprava materiálov k RS, k aktívu ŠTK a pod.). Pracovného stretnutia sa môžu zúčastniť predsedovia FK, tajomníci FK či tréneri družstiev. Prosíme FK, aby nám z organizačných dôvodov oznámili ešte dnes 02.06.2022 (štvrtok) na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, prípadne na tel.č. 0915 261 235, svoju účasť resp. neúčasť a taktiež počet osôb, ktoré sa za Váš klub na tomto stretnutí zúčastní. Miesto konania bude potvrdené podľa počtu zúčastnených ľudí dňa 03.06.2022. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 45“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2021/2022 – 26. 05. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.05.2022 okrem iného
Zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– prípravou stretnutia s FK vo veci riešenia problematiky mládeže, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.,
– prípravou a zabezpečením mládežníckych turnajov konaných po skončení súťaží,
– prípravou rozpisu súťaží TFZ pre súťažný ročník 2022/2023, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 44“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2021/2022 – 19. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2021/2022 – 12. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2021/2022 – 05. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2022 je do 10.05.2022.

2. Oznamujeme všetkým FK, že môžu zasielať svoje pripomienky alebo doplnky do pripravovaného Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2022/2023 (vychádzajte z Rozpisu súťaží 2021/2022). Podnety môžete zaslať v termíne do 20.05.2022 na tfz@tfz.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

č. 5 - 25.05.2022

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39  – ročník 2021/2022 – 21. 04. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 25.04.2022 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. ŠTK SFZ vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu v termíne do 30.04.2022 na emailovú adresu: Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“