DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2023/2024 – 21. 09. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.09.2023
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží,
– informácie o turnaji prípravky U11 „Futbal to je hra“, ktorý sa konal 15.09.2023 na Pltníkoch,
– správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2023, informáciu o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.06.2023,
– správu EK TFZ za 6.-7. mesiac 2023, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 12“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2023/2024 – 14. 09. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 18.09.2023 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Najbližšie zasadnutie odborných komisií (DK, ŠTK, KR) sa uskutoční výnimočne v stredu 20.09.2023 na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2023/2024 – 07. 09. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2023 je do 12.09.2023.

2. TFZ bude dňa 15.09.2023 (piatok) organizovať turnaj prípravky na HP Pltníky, ktorý finančne podporilo mesto Martin. Na turnaj sa prihlásili FK: Bystrička, Diviaky (2 družstvá), Fomat Martin U10, Fomat Martin dievčatá, Vrútky, Žabokreky. Propozície budú zaslané e-mailom prihláseným FK dňa 08.09.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2023/2024 – 31. 08. 2023 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):

1. Sekretár TFZ v dňoch 28.08.-08.09.2023 čerpá riadnu dovolenku a bude mimo územia SR. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 9“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2023/2024 – 24. 08. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 21.08.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ
– prípravu turnaja prípravky U11, ktorý sa uskutoční dňa 15.09.2023 na Pltníkoch
– vyhodnotenie letného seminára R a DZ, ktorý sa uskutočnil dňa 28.07.2023 Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 8“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2023/2024 – 17. 08. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 21.08.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Sekretár TFZ dňa 18.08.2023 čerpá riadnu dovolenku. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Zároveň oznamujeme, že sekretár TFZ bude čerpať riadnu dovolenku aj v dňoch 28.08.-08.09.2023 a bude mimo územia SR. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 7“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2023/2024 – 10. 08. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ dňa 11.08.2023 čerpá riadnu dovolenku. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2023 je do 15.08.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 6“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2023/2024 – 03. 08. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2023 je do 15.08.2023.

2. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 27.07.2023 a taktiež je k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 5“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2023/2024 – 27. 07. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2023/2024 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 27.07.2023. Rozlosovanie jednotlivých súťaží so zapracovanými výnimkami je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 4“

DL 23.09.-24.09.2023

Úradná správa TFZ č. 3

Úradná správa č. 3 – ročník 2023/2024 – 20. 07. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2023/2024 bude v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ dňa 24.07.2023. V papierovej podobe bude zaslaný na FK najneskôr do 31.07.2023 (po obdržaní RS z tlačiarní). Rozlosovanie jednotlivých súťaží so zapracovanými výnimkami bude k dispozícii v ISSF najneskôr do 28.07.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 3“