Január 2023

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2022/2023 – 08. 12. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK ako aj futbalovej verejnosti, že 26. ročník reprezentačného plesu TFZ, na ktorom budú vyhodnotené ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec a žiak roka 2022, Trénerská osobnosť Turca a Píšťalka roka 2022, sa uskutoční dňa 20.01.2023 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2022/2023 – 01. 12. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK ako aj futbalovej verejnosti, že 26. ročník reprezentačného plesu TFZ, na ktorom budú vyhodnotené ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec a žiak roka 2022, Trénerská osobnosť Turca a Píšťalka roka 2022, sa uskutoční dňa 20.01.2023 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2022/2023 – 24. 11. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2022. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022. K dnešnému dňu kluby TFZ nevyčerpali: Háj – 37 €, Slovany – 113 €, Trebostovo – 37 €, Diviaky – 176 €.

2. Dňa 16.11.2022 bolo e-mailom na FK zaslané 2. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2022“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2022“ a „Najlepší žiak za rok 2022“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 06.12.2022. Prosíme FK, aby si vyplnenie a odoslanie anketového lístka nenechávali na poslednú chvíľu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2022/2023 – 17. 11. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.11.2022 bol e-mailom na FK zaslaný oznam, že FK si môžu e-mailom na tfz@tfz.sk predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2023. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 20.11.2021 (nedeľa). Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19  – ročník 2022/2023 – 10. 11. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2022
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2022/2023,
– správu o prestupoch za obdobie 1.-9. mesiac 2022,
– správu o hospodárení TFZ za 1.-3. štvrťrok 2022,
– informácie k príprave 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2022/2023 – 03. 11. 2022
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 30.10.2022 nás vo veku 76 rokov navždy opustil bývalý rozhodca, delegát zväzu a funkcionár pán Ing. Peter Rendko. Česť jeho pamiatke.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že v termíne do 06.11.2022 (nedeľa) majú možnosť záväzne prihlásiť svoje družstvá na Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP kde víťaz pohára získa od spoločnosti Sportika nákupnú poukážku a taktiež v rovnakom termíne je možné prihlásiť svoje mládežnícke družstvá na zimnú ligu mládeže. Bližšie informácie boli uverejnené v predchádzajúcich úradných správach a tiež zaslané e-mailom dňa 02.11.2022. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 18“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2022/2023 – 27. 10. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2023 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U15 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2022/2023 – 20. 10. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu zimného pohára TFZ pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2023 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U15 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 06.11.2022 a to záväznou prihláškou na zimný pohár TFZ e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ pre kat. dospelých by sa uskutočnil na HP Pltníky za Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2022/2023 – 13. 10. 2022 
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Upozorňujeme FK a členov usporiadateľských služieb, že na MFS na základe rozhodnutia klubov a konferencie TFZ, usporiadateľská služba zabezpečuje zákaz vstupu divákov za LN (striedačky) a vo vzdialenosti 5 metrov po ich obidvoch stranách. Počas MFS môžu byť na LN len osoby uvedené v zápise o stretnutí!! Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 15“

Január 2023

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2022/2023 – 06. 10. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac september 2022 je do 11.10.2022.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-26 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 11. kolo ATTACK Vrútky – TJ Žiara H. Štubňa dňa 16.10.2022 (nedeľa) o 14.00 hod. na HP Turčianske Kľačany (zmena HP). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“