č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2023/2024 – 23. 05. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.05.2024
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
– prípravu a zabezpečenie mládežníckych turnajov konaných po skončení súťaží,
– prípravu RS TFZ pre ročník 2024/2025
– informácie z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 18.04.2024 vo Zvolene, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 45“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2023/2024 – 16. 05. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 20.05.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaní TFZ v mesiaci jún 2024: 15.06.2024 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (mladší žiaci U13): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 23.05.2024. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 44“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2023/2024 – 09. 05. 2024 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 10.05.-14.05.2024 čerpá riadnu dovolenku a bude mimo územia SR. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2023/2024 – 02. 05. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaní TFZ v mesiaci jún 2024: 15.06.2024 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (mladší žiaci U13): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 23.05.2024. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2023/2024 – 25. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ obdržal ponuku na nákup vstupeniek na prípravný zápas Slovensko – Wales, ktorý sa uskutoční dňa 09.06.2024 (nedeľa) o 20.45 hod. na futbalovom štadióne City Aréna v Trnave.
Ceny vstupeniek:
20 Eur / 1.kategória / pozdĺžne tribúny
10 Eur / 2.kategória / tribúny za bránou
Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát TFZ v termíne do 28.04.2024 e-mailom na tfz@tfz.sk s informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí ako budú doručené. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2023/2024 – 18. 04. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 15.04.2024
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
– vyhodnotenie Zimnej ligy mládeže 2024 spolu s vyčíslením nákladov na prenájom športovej infraštruktúry, ktoré hradil TFZ v celkovej sume 3094,55 €,
– informácie o transferoch za obdobie 1.-3. mesiac 2024,
– informácie o príprave medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 16.04.2024 v Turanoch,
– plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za I. štvrťrok 2024, stav záväzkov a pohľadávok, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 40“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2023/2024 – 11. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 15.04.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2024 je do 16.04.2024. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2023/2024 – 04. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Touto cestou chceme poďakovať všetkým hráčom – Braun Max, Lilge Samuel (obaja Dražkovce), Daubner Matúš, Gavorník Jakub, Grusman Tomáš, Lettrich Peter, Lettrich Šimon, Petrovič Damián (všetci Diviaky), Kotúč Tomáš (Košťany), Jurošek Peter, Štefanides Matej (obaja Žabokreky), Kapusta Juraj (Turany), ktorí reprezentovali TFZ vo výbere U11 a členom realizačného tímu tréner – Andrej Glejtek, vedúci družstva – Peter Jurošek, ktorí sa dňa 03.04.2024 zúčastnili na turnaji prípravky U11 O pohár predsedu SsFZ v obci Vinica kde obsadili opäť 1. miesto. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2023/2024 – 28. 03. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, hlavne ISSF manažérom, hráčom a tiež R a DZ, že bola nasadená nová verzia ISSF, kde sa upravovalo prihlasovanie do ISSF kvôli odstráneniu jedinečnosti emailovej adresy v systéme. Do ISSF sa odteraz už prihlasuje len pomocou registračného číslo, resp. identifikačného čísla (rodné číslo bez lomítka). E-mailová adresa sa už na prihlásenie nedá použiť. Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2023/2024 – 21. 03. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.03.2024
Vzal na vedomie:
– stanovisko Revíznej komisie TFZ k účtovnej závierke TFZ za rok 2023,
– vyhodnotenie školenia R a DZ, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 09.-10.03.2024 v penzióne Brest v Jasenskej doline a finančné náklady za organizáciu tohto školenia,
– priebežné hodnotenie Zimnej ligy mládeže, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 36“