Konferencia TFZ

Konferencia TFZ je najvyšším zastupiteľským orgánom TFZ, ktorá má právo prijať všetky najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v Turci. Riadna konferencia sa koná najmenej 1 krát do roka, zásadne po skončení jarnej časti futbalových súťaží. Konferencie TFZ sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať, zastupujúci riadnych členov TFZ.

Uznesenia Konferencie TFZ:

Riadna konferencia TFZ 10.07.2023          Zápis z konferencie 10.07.2023

Mimoriadna konferencia TFZ (hlasovanie per rollam 24.08.2022 od 11.00 hod. do 31.08.2022 do 11.00 hod.)

Riadna konferencia TFZ 06.07.2022          Zápis z konferencie 06.07.2022

Volebná konferencia TFZ 20.10.2021          Správa volebnej komisie TFZ         Zápis z volebnej konferencie 20.10.2021

Riadna Konferencia TFZ 09.07.2021           Zápis z konferencie 09.07.2021

Riadna Konferencia TFZ 02.07.2020          Zápis z konferencie 02.07.2020

Riadna Konferencia TFZ 04.07.2019           Zápis z konferencie 04.07.2019

Riadna Konferencia TFZ 02.07.2018            Zápis z konferencie 02.07.2018

Riadna Konferencia TFZ 16.03.2018            Zápis z Konferencie 16.03.2018

Volebná konferencia TFZ 20.10.2017          Správa volebnej komisie TFZ       Zápis z volebnej Konferencie 20.10.2017

Riadna Konferencia TFZ 11.07.2017             Zápis z Konferencie 11.07.2017

Riadna Konferencia TFZ 16.11.2016             Zápis z Konferencie 16.11.2016

Riadna Konferencia TFZ 01.07.2016           Zápis z Konferencie 01.07.2016

Riadna Konferencia TFZ 20.11.2015

Riadna Konferencia TFZ 03.07.2015

Riadna Konferencia TFZ 26.11.2014

Riadna Konferencia TFZ 02.07.2014

Volebná Konferencia TFZ 2013