Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2023/2024 – 30. 05. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 01.07.2024 (pondelok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že TFZ začína pripravovať rozpis futbalových súťaží pre budúci súťažný ročník 2024/2025. Vyzývame FK, aby svoje prípadné podnety a návrhy posielali na e-mail tfz@tfz.sk v termíne do 14.06.2024.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-60 Z dôvodu nepokračovania družstva dorastu U19 FC Tatran Kláštor pod Znievom v play off, ŠTK TFZ po konzultácii s ostatnými družstvami upravuje ostávajúce zápasy, ktoré sa odohrajú nasledovne:
01.06.2024 (sobota) o 17.00 hod.: Dražkovce – Belá
08.06.2024 (sobota) o 17.00 hod.: Turany – Dražkovce

ŠTK-M-61 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS starších žiakov U15, 19. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Družstevník Blatnica dňa 10.06.2024 (pondelok) o 17.30 hod. (zmena termínu).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ na základe nominácii od FK oznamuje nomináciu hráčov na priateľský zápas medzi výborom U08 a MŠK Fomat Martin, ktorý sa uskutoční v rámci medzinárodného turnaja kat. U08 Fomat Cup 2024. Termín a miesto konania zápasu: 01.06.2024 (sobota) o 11.00 hod. na futbalovom ihrisku v Žabokrekoch (zraz o 10.15 hod. na ihrisku v Žabokrekoch). Hráči si so sebou prinesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Nominovaní hráči:
Zvoda Matias (Žabokreky), Kostra Matias (T. Štiavnička), Šalaga Martin (Diviaky), Ščúr Filip (Dražkovce), Záborský Peter (Sklabiňa), Hulík Tomáš (T. Kľačany), Puchel Ján (Bystrička), Samuel Ďuris (Vrútky).
Tréner – Andrej Glejtek (tel.č. 0904 888 768)

Disciplinárna komisia – zasadnutie 28. 05. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 211      Ďanovský Andrej 1156010 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 26.05.2024, DP 37-3,
U – 212      Pozastavenie výkonu športu na 1SSN po udelení 5 ŽK od 26.05.2024, DP 37-5:
Šípka Jakub 1284818 Belá-Dulice „B“
Laššuth Dominik 1280892 Sučany
Páleš Roman 1241249 Slovany
U – 213      Na základe ZoS a správy DZ, TJ Družstevník Ďanová za NS diváka voči AR 2 v stretnutí Ďanová – Príbovce, DK ukladá pokarhanie, DP 11-1,
U – 214      FK Trebostovo – DK na základe oznámenia R v ZoS, za porušenie povinností organizátora stretnutia podľa čl. 57–1a za HNS domáceho diváka počas stretnutia Trebostovo – Dražkovce ukladá DS: pokuta 50 €, DP 58-3,
U – 215      Kulich Dominik 1280682 Košťany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje, zároveň mení zvyšok DS na 1SSP do 31.10.2024, DP 41-1,2,
U – 216      Gajdoš  Peter 1322537 T. Kľačany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti nevyhovuje.
U – 217      Hus Roman 1207922 Dubové – DK obdržala žiadosť menovaného zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje, zároveň mení zvyšok DS na 1 SSP do 31.10.2024, DP 41-1,2,
U – 218      Lach Štefan 1154068 Ďanová – DK obdržala žiadosť menovaného zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje, zároveň mení zvyšok DS na 1 SSP do 31.10.2024, DP 41-1,2
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ