Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2023/2024 – 28. 03. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, hlavne ISSF manažérom, hráčom a tiež R a DZ, že bola nasadená nová verzia ISSF, kde sa upravovalo prihlasovanie do ISSF kvôli odstráneniu jedinečnosti emailovej adresy v systéme. Do ISSF sa odteraz už prihlasuje len pomocou registračného číslo, resp. identifikačného čísla (rodné číslo bez lomítka). E-mailová adresa sa už na prihlásenie nedá použiť. Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-34 ŠTK TFZ v zmysle SP čl. 82., bod „f“ (neoprávnený štart hráča) kontumuje MFS 14. kola I. QUICK triedy TJ Družstevník Slovany – TJ Družstevník Belá – Dulice – B 3:0 a priznáva 3 body TJ Družstevník Slovany.  Aj na základe podania TJ Družstevník Slovany, ŠTK konštatuje v uvedenom MFS porušenie počtu striedaní – SP čl. 47., bod 1. (družstvo môže striedať najviac 5 hráčov v 3 prerušeniach…) a čl. 51., bod „h“ (neoprávnený štart hráča, ktorý striedal po prekročení stanoveného limitu). Prípad postupujeme na doriešenie DK TFZ.

ŠTK-S-35 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 7. (povinnosť uvádzať v ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie pre nesplnenie uvedeného nariadenia v 14. kole futbalový klub  I. QUICK triedy – Mošovce (tréner).

ŠTK-S-36 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním dohrávky MFS II. VITAR triedy, 11. kolo TJ Dynamo Krpeľany – FK Valča dňa 31.03.2024 (nedeľa) o 15.00 hod. (zmena času).

ŠTK-S-37 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 16. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Družstevník Dubové dňa 07.04.2024 (nedeľa) o 15.30 hod. (zmena termínu).

ŠTK-S-38 Na základe vyjadrenia sa účastníkov súťaže I. QUICK triedy, vo veci zmeny termínu posledného 26. kola z dôvodu účasti Slovenskej futbalovej reprezentácie na EURO 2024 a umožnenia prípadnej návštevy šampionátu, resp. sledovanie zápasov v televízii, kde len 3 kluby vyjadrili svoj nesúhlas s návrhom, ŠTK TFZ rozhodla, že 26. kolo I. QUICK triedy sa odohrá dňa 01.05.2024 (streda) o 16.30 h. Zároveň dávame na vedomie, že tieto zápasy, ktoré sa budú hrať 01.05.2024 je možné odohrať napríklad aj 08.05.2024, ale len po vzájomnej dohode klubov.

Úsek súťaží mládeže:
1. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa uskutočnia nasledovné zápasy:
dňa 30.03.2024 (sobota) od 10.00 h. HP Pltníky – U13 za účasti FK: Sučany, Diviaky, T. Štiavnička, Sklabiňa.
2. Výsledky zápasov v rámci Zimnej ligy mládeže 2024, ktoré sa uskutočnili v dňoch 23.03.2024 – 24.03.2024:
U15:                Košťany – Dražkovce            0:0
U13:                Bystrička – Dražkovce          1:2                  T. Kľačany – Vrútky             2:2
Dražkovce – T. Kľačany        3:1                  Bystrička – Vrútky                 1:10

3. Na základe vyjadrenia sa účastníkov súťaže starších žiakov U15, vo veci zmeny termínu posledného 21. kola z dôvodu účasti Slovenskej futbalovej reprezentácie na EURO 2024 a umožnenia prípadnej návštevy šampionátu, resp. sledovanie zápasov v televízii, kde žiadny klub nevyjadrili svoj nesúhlas s návrhom, ŠTK TFZ rozhodla, že 21. kolo súťaže starších žiakov U15 sa odohrá dňa 01.05.2024 (streda) o 10.00 h. Zároveň dávame na vedomie, že tieto zápasy, ktoré sa budú hrať 01.05.2024 je možné odohrať napríklad aj 08.05.2024, ale len po vzájomnej dohode klubov.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ oznamuje konečnú nomináciu do výberu TFZ kat. U11 na turnaj „O pohár predsedu SsFZ U11“, ktorého sa zúčastnia výbery U11 Oblastných futbalových zväzov pôsobiace na strednom Slovensku. Turnaj sa uskutoční 03.04.2024 v obci Vinica (štadión ŠK Vinica).
Nominovaní hráči:
Braun Max, Lilge Samuel (obaja Dražkovce), Daubner Matúš, Gavorník Jakub, Grusman Tomáš, Lettrich Peter, Lettrich Šimon, Petrovič Damián (všetci Diviaky), Kotúč Tomáš (Košťany), Jurošek Peter, Štefanides Matej (obaja Žabokreky), Kapusta Juraj (Turany).
Realizačný tím: Andrej Glejtek – tréner, Peter Jurošek – vedúci družstva, Martina Žalmanová – za TFZ.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák a preukaz poistenca.  Podľa potreby aj termo oblečenie.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je 03.04.2024 (streda) o 6.45 hod. na parkovisku pri Športpark Pltníky. Odchod do Vinice je o 7.00 hod. Hráči z Diviak zraz na parkovisku pri futbalovom ihrisku v Diviakoch o 7.15 hod.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 26. 03. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 128 Malytskyi Denys 1467692 Belá-Dulice „B“, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 24.03.2024, DP 37-3,
U – 129 Bartoš Ján 1272669 Sučany, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 25.03.2024, DP 37-3,
U – 130 Beháň Rastislav 1190466 Sučany, vylúčený za HNS – udretie súpera čelom do oblasti tváre v prerušenej hre, DS: 2 SSN od 25.03.2024, DP 49-2b,
U – 131 FO Tatran Sučany – HNS člena US voči R a AR na základe oznámenia R v zápise o stretnutí a správe DZ, za nedostatočnú US (HNS usporiadateľa po stretnutí a neoprávnený vstup do kabíny rozhodcov), DS: pokuta 30 €, DP 48-4,
U – 132 Šnirc Matej 1248304 Dražkovce, vylúčený za HNS, DK na základe šetrenia upúšťa od uloženia DS podľa čl. 38 ods. 1 DP.
U – 133 Koller Mário 1392473 Lipovec, HNS – po skončení stretnutia počas vchádzania do kabín udrel nie zanedbateľnou silou do oblasti hrudníka hráča hostí. DK dňom 26.03.2024 pozastavuje menovanému výkon športu do vyriešenia previnenia, DP 17-1,
U – 134 Na návrh ŠTK TFZ – Kračmer Lukáš 1233361 Belá Dulice „B“, neoprávnený štart hráča v MFS Slovany – Belá-Dulice „B“ dňa 23.3.2024 (porušenie RS TFZ 2023-2024, čl. VIII bod 1 a SP čl. 51 bod h), nedodržaný postup pri striedaní hráčov) DS: 4 SSN od 24.03.2024, DP 53-2b,
U – 135 Brzák Marián 1230895 Belá Dulice „B“ K, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS Slovany – Belá-Dulice „B“ dňa 23.03.2024, DS: 4 SSN pozastavenie výkonu funkcie kapitána od 24.03.2024, DP 53-3b,
U – 136 Frolo Peter 1075857 VD Belá-Dulice „B“, za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS Slovany – Belá-Dulice „B“ dňa 23.03.2024, DS: 4 SSN od 24.03.2024 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, DP 53-3b,
U – 137 Rohoň Ján 1137089 Belá Dulice „B“, tréner – za umožnenie neoprávneného štartu hráča v MFS Slovany – Belá-Dulice „B“ dňa 23.03.2024, DS : 4 SSN od 24.03.2024 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, DP 53-3b,
U – 138 Višňovec Vladimír 1107216 AR 1, za pochybenie DO pri striedaní hráčov v MFS Slovany – Belá-Dulice „B“ dňa 23.03.2024, DS: pokuta 20 €, uhr. na účet TFZ, DP 64-1a,
U – 139 Bukový Ľubomír usporiadateľ FO Tatran Sučany – na základe ZoS a správy DZ za HNS voči DO (R a AR) a neoprávnený vstup do kabíny R, DS: 2 SSN od 24.03.2024, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, DP 48-2a,
U – 140 Pogonyi Ján 1012931 tréner T.Kľačany – DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS na 2 SSP do 31.08.2024, DP 41-1,2
U – 141 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 02.04.2024 zo stretnutia Lipovec–Kláštor o 16.00 hod.:
Mário Mišťúrik AR 2
Mário Koller 1392473 Lipovec, hráč
Mário Marián Jančo 1275832 Kláštor, hráč
Dominik Gregor R

U – 142 Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ ŠK Drienok Mošovce, za nerešpektovanie nariadenia a porušenia RS TFZ čl. XVIII  bod 7 (povinnosť uvádzať trénerov v ZoS), DK ukladá pokarhanie podľa čl. 11 DP.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ predvoláva na zasadnutie dňa 02.04.2024 o 16.30 h. R Parenička, AR Višňovec z MFS I. QUICK triedy Slovany – Belá-Dulice „B“.

2. KR TFZ predvoláva na zasadnutie dňa 02.04.2024 o 17.00 h. R Gregor, AR Mišťúrik z MFS I. QUICK triedy Lipovec – Kláštor.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ