Pravidlá a normy

Pravidlá futbalu (platné od 01.07.2023)

Zmeny v pravidlách futbalu 2023/2024

Súťažný poriadok futbalu (účinný od 01.07.2022 do 30.06.2023)

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 1. 7. 2023)

Disciplinárny poriadok SFZ (úplné znenie účinné od 01.07.2021 do 30.06.2023)

Disciplinárny poriadok (úplné znenie od 1. 7. 2023)

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 6. 6. 2023)