č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2023/2024 – 21. 12. 2023
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2024 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.12.2023
Vzal na vedomie:
– informácie o zabezpečení 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 19.01.2024 o 19.00 hod. v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2023/2024 – 14.12.2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 22.12.2023 do 05.01.2024 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2024 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2023/2024 – 07. 12. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách, ktoré bolo potrebné zaslať do 03.12.2023 evidujeme od nasledovných FK: Blatnica, Bystrička, Diviaky, Fomat Martin, Mošovce, Príbovce, Sklabiňa, Sučany, Turany, T. Kľačany, T. Štiavnička, Valča, Vrútky, Žabokreky. Týmto klubom budú najneskôr do 20.12.2023 poukázané finančné príspevky na bankový účet uvedený v ISSF a e-mailom zaslaná aj písomná informácia. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2023/2024 – 30. 11. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2023/2024,
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2023/2024 a informácie k ankete Najlepší futbalista roka 2023,
– správu o činnosti DK za jesennú časť ročníka 2023/2024, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2023/2024 – 23. 11. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.11.2023
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2023/2024,
– vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za jesennú časť ročníka 2023/2024 a informácie k ankete Najlepší futbalista roka 2023,
– správu o činnosti DK za jesennú časť ročníka 2023/2024,
– informácie k Zimnému poháru TFZ a k Zimnej lige mládeže,
– informácie o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 19. januára 2024 v priestoroch spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2023/2024 – 16. 11. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že si môžu e-mailom na tfz@tfz.sk predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2024. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 20.11.2023 (pondelok) do 12.00 h. Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning s prihliadnutím na voľné kapacity HP, bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2023/2024 – 09. 11. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2023 je do 15.11.2023.

2. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2023. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Výšku príspevku ako aj zostatok si môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2023/2024 – 02. 11. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.10.2023 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2023“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2023“ a „Najlepší žiak za rok 2023“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 08.11.2023. Spolu s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2023 bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2023“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 18“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2023/2024 – 26. 10. 2023 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu zimného pohára TFZ pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2024 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U19 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 31.10.2023 a to záväznou prihláškou na Zimný pohár TFZ e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ pre kat. dospelých by sa uskutočnil na HP Pltníky za rovnakých podmienok ako na jar 2023. Taktiež v rovnakom termíne žiadame o spätnú väzbu v prípade o záujem zúčastniť sa zimnej ligy mládeže (aj s informáciou s ktorými kategóriami má FK záujem sa zúčastniť zimnej ligy). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

č. 45 - 23.05.2024

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2023/2024 – 19. 10. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje organizáciu zimného pohára TFZ pre kategóriu dospelých v mesiacoch február-marec 2024 ako aj zimnú ligu pre mládežnícke družstva v kategóriách U09-U19 v zimnom období. Organizácia pohára ako aj zimnej ligy mládeže je závislá od prejaveného záujmu. Žiadame FK o spätnú väzbu najneskôr do 31.10.2023 a to záväznou prihláškou na Zimný pohár TFZ e-mailom na tfz@tfz.sk, z dôvodu nadstavenia procesov organizovania resp. neorganizovania turnaja a následnej prípravy harmonogramu na HP Pltníky počas zimnej prípravy. Zimný pohár TFZ pre kat. dospelých by sa uskutočnil na HP Pltníky za rovnakých podmienok ako na jar 2023. Taktiež v rovnakom termíne žiadame o spätnú väzbu v prípade o záujem zúčastniť sa zimnej ligy mládeže (aj s informáciou s ktorými kategóriami má FK záujem sa zúčastniť zimnej ligy). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“