Základné dokumenty

Rozpis súťaží TFZ – 2017/2018

Pravidlá a zásady organizovania U13  Rozlosovanie U-13

Stanovy TFZ

Organizačný poriadok TFZ

Rokovací poriadok TFZ

Volebný poriadok TFZ

Smernica o hlasovaní PER ROLLAM

Smernica o bezhotovostnom styku

Dohoda o úhrade záväzkov voči TFZ

Vyhlasenie k úhrade pohľadávky z osobného účtu funkcionára FK

Smernica o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ

Dodatok č. 1 – Smernica o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ

Financovanie turnajov s príspevkom TFZ – ŽIADOSŤ

Financovanie turnajov s príspevkom TFZ – ZÚČTOVANIE

Dohoda o vytvorení spoločného družstva mládeže (ročník 2017/2018)

Štatút Odvolacej komisie TFZ