DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2018/2019 – 16. 05. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 20.05.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. V súvislosti s nahrávaním videozáznamov z MFS pripomíname tzv. „spravodajskú zákonnú licenciu“. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu. S ohľadom na danú licenciu platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Viac informácii je zverejnených na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2018/2019 – 09. 05. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 07.05.2019 bola na e-mailové kontá funkcionárov FK zaslaná pozvánka na pracovné stretnutie vo veci riešenia problematiky mládeže v regióne Turiec sa uskutoční 16.05.2019 (štvrtok) o 16.00 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Na toto stretnutie pozývame zástupcov futbalových klubov, resp. trénerov mládežníckych družstiev, ktoré štartujú v mládežníckych súťažiach TFZ. Z organizačných dôvodov žiadame o nahlásenie osoby, ktorá sa stretnutia zúčastní a to najneskôr do 14.05.2019 (utorok), telefonicky u sekretára TFZ alebo e-mailom na tfz@tfz.sk.  
2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2019 je 13.05.2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2018/2019 – 02. 05. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že kancelária TFZ sa nachádza na 4. poschodí v DO Strojár v Martine, číslo dverí 413.
2. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu roka 2019 sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS a tiež školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia týchto školení je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 40“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2018/2019 – 25. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že kancelária TFZ sa od 29.04.2019 nachádza na 4. poschodí v DO Strojár v Martine, číslo dverí 413.
2. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu roka 2019 sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS a tiež školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia týchto školení je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2018/2019 – 18. 04. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.04.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o transferoch za obdobie 1. – 3. mesiaca 2019,
– informáciami o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov U13, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 21. mája 2019 v Ľubochni a schválením realizačného tímu na tento turnaj, v zložení: hlavný tréner – Marián Turčina, asistent trénera – Peter Peržel, vedúci družstva – Stanislav Petrík, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2018/2019 – 11. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutí dospelých ale aj mládeže podávali prostredníctvom ISSF cez žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, resp. cez podanie na komisiu z detailu zápisu v zmysle Rozpisu súťaži TFZ, nie cez všeobecné podanie na komisiu !!
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 17.04.2019 o 16.00 hod. (streda) na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2018/2019 – 04. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že novým predsedom TJ Dynamo Príbovce je Peter Ivan, e-mail:peter.ivan@sk.imptob.com, tel.č.: 0905 550 105.
2. Oznamujeme FK, že novým predsedom MFK Tepličan je Jozef Petrovič, e-mail: jozefpetrovic@stonline.sk, tel.č.: 0915 801 473.
3. Oznamujeme FK, ktoré majú družstvá v súťaži mladších žiakov U13, že rozlosovanie jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 bolo zaslané e-mailom na FK dňa 28.03.2019 a tiež je dostupné v ISSF a na webovom sídle TFZ. Nakoľko od jarnej časti bolo do Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 36“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2018/2019 – 28. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 35“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2018/2019 – 21. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Od 01.03.2019 je možné čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 585,70 €. Odporúčame si vo vlastnom záujme prekontrolovať výšku, resp. či boli prostriedky pripísané na účte vo webshope. V prípade reklamácii sa obráťte na sekretára TFZ najneskôr do 31.03.2019.
2. Z dôvodu personálnych zmien v KM TFZ oznamujeme FK, že záujemcovia o prácu v komisii mládeže sa môžu prihlásiť do 30.04.2019 na sekretariáte TFZ alebo e-mailom na tfz@tfz.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“

DL 18.05.-19.05.2019

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2018/2019 – 15. 03. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 11.03.2019 okrem iného zaoberal:
– informáciami o turnaji prípravky U11, ktorý sa konal 02.03.2019 v Turanoch a o Stredoslovenskom turnaji prípraviek U11 – 2. ročník, ktorý sa bude konať v Žiline dňa 24.03.2019,
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať v predpokladanom termíne 21.05.2019 v Liptovskom Mikuláši, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“