A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2017/2018 – 17. 05. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozlosovanie nadstavbovej časti súťaže prípravky U11 bolo zaslané na e-mailová adresy FK dňa 15.05.2018. Rozlosovanie je zároveň zverejnené na webovom sídle TFZ a tiež v ISSF a na Futbalnete.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 21.05.2018 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2017/2018 – 10. 05. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že splatnosť MZF za mesiac apríl 2018 je 14.05.2018.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-057 Žiadame TJ Družba Malý Čepčín o predloženie povolenia štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii pre hráča Lukáš Slezák 1284831 na sekretariát TFZ do 15.05.2018 (resp. sken na tfz@tfz.sk). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2017/2018 – 03. 05. 2018
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-056 V zmysle kontroly správneho vykonávania videozáznamov zo stretnutí, žiadame TJ Družstevník Háj o predloženie videozáznamu zo stretnutia II. QUICK triedy 15. kolo Háj – Slov. Pravno do 07.05.2018 do 14.00 hod. na sekretariát TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 40“

A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2017/2018 – 26. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 25.04.2018 bola e-mailom na FK zaslaná informácia, ohľadom triedenia dokumentácie, resp. nábytku ktoré využíva TFZ, z dôvodu sťahovania sa v dohľadnej dobe do nových priestorov, o čom sme informovali na konferencii TFZ. V prípade záujmu o niektoré veci, zašlite do 30.04.2018 do 15.00 hod. na tfz@tfz.sk informáciu s prejavením záujmu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“

A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2017/2018 – 19. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ plánuje v prípade získania finančných prostriedkov, okrem vlastných zdrojov aj od sponzorov, zorganizovať turnaje pre mládež rôznych kategórií. Týmto vyzývame FK, ktoré majú záujem o spoluprácu (poskytnutie ihriska s príslušenstvom), aby kontaktovali sekretariát TFZ v termíne do 26.04.2018.  Následne budú dohodnuté termíny a ostatné informácie k turnaju určeného prioritne pre družstvá mládeže z nášho regiónu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

20b55ac2-f43d-4ffa-aba1-38536f09c11d

I. ročníka turnaja o Stredoslovenský pohár prípraviek 2018

Turnaj sa uskutočnil 07.04.2018 so začiatkom o 9.00 hod. v Žiari nad Hronom, ktorý organizoval ObFZ Žiar nad Hronom.

S výnimkou ObFZ Veľký Krtíš sa na turnaji predstavili všetky oblastné futbalové zväzy stredoslovenského regiónu, teda aj ten náš. Organizátori určili, že podmienkou štartu hráča je vek kategórie U11 a mladší (ročník narodenia 2007 a mladší) a príslušnosť ku klubu danej oblasti, ktorý však nepatrí do systému ÚTM alebo Grassroots. Výbery desiatich oblastných zväzov boli rozdelené do dvoch skupín, po odohraní stretnutí v nich, nasledovali stretnutia o umiestnenie. Hrací čas každého stretnutia bol 1×17 minút, na ihrisku 20 x 40 metrov, s počtom hráčov 5+1. Pokračujte v čítaní „I. ročníka turnaja o Stredoslovenský pohár prípraviek 2018“

A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2017/2018 – 12. 04. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.04.2018 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o prestupoch za obdobie január – marec 2018,
– informáciami o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 29.05.2018 v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“

A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2017/2018 – 05. 04. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK, že v zmysle záverov z konferencie TFZ konanej 16.03.2018 sa budú vykonávať platby za R a DZ od jarnej časti ročníka 2017/2018 prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry. Z toho dôvodu sa rozpis zálohových platieb nezasielal na e-mailové adresy. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 36“

A4 finalka-page-001

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2017/2018 – 22. 03. 2018
Konferencia TFZ
Dňa 16.03.2018 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá:
Zobrala na vedomie: vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov TFZ, správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 71,87 % delegátov s právom hlasovať, vystúpenie prezidenta TFZ, správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich konferencií TFZ, správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od predchádzajúcej riadnej konferencie, správu revíznej komisie, vyhodnotenie súťaží TFZ jesennej časti ročníka 2017/2018. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“