č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2020/2021 – 26. 11. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ dňa 23.11.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil:
– náhradníkov za delegátov na konferenciu SsFZ, ktorí budú hlasovať formou per rollam a posudzovať správu o činnosti VV SsFZ od ostatnej podanej správy, správu Revíznej komisie SsFZ a návrh rozpočtu SsFZ na rok 2021. Náhradník za TFZ – Mgr. Daniel Borcovan, náhradník za FK – Dalimír Tomčány (Attack Vrútky).  Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2020/2021 – 19. 11. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 19.11.2020 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista roka 2020“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2020“ a „Najlepší žiak za rok 2020“. Žiadame FK o dodržanie termínu 6. decembra 2020 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2020/2021 – 12. 11. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme kluby (najmä Tatran Turany, ktoré majú zostatok viac ako 50 €) na možnosť čerpania kreditov na rok 2020. Odporúčame, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Ostatné FK, ktoré majú zostatok aj menej ako 50 €, vo vlastnom záujme tiež použite tieto finančné prostriedky na podporu mládeže, napríklad aj na úhradu delegovaných osôb z mládežníckych stretnutí. V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 10.12.2020. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2020/2021 – 05. 11. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v územnej pôsobnosti TFZ, že po schválení VV SFZ budú na účty vedené v ISSF poukázané finančné prostriedky zo strany SFZ. Jedná sa o peňažné plnenie výchovného v zmysle RaPP-u za prestup Michala Škvarku z MŠK Žilina do Ferencváros Budapešť, ktorý pôsobil aj už v zaniknutom klube Družstevník Blažovce. Prerozdelených bude 487,50 € v zmysle schváleného kľúča a to 30% rozdeľovanej sumy bude rozdelených pomerne medzi kluby, ktoré majú 1 alebo 2 aktívne družstvá mládeže, 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 3 až 5 aktívnych družstiev mládeže a 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 6 a viac aktívnych družstiev mládeže v súťažiach SFZ, SsFZ a TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2020/2021 – 29. 10. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 28.10.2020 bol účastníkom I. QUICK triedy a II. VITAR triedy poukázaný na účet uvedený v ISSF jednorazový finančný príspevok vo výške 100 eur z rozpočtu TFZ ako príspevok pre kluby na ďalšiu činnosť v súvislosti s prijatými opatreniami pri mimoriadnej situácií v zmysle rozhodnutia VV TFZ zo dňa 12.10.2020. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 18“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2020/2021 – 22. 10. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 12.10.2020
Schválil:
– odloženie 7. kola kategórie mladších žiakov U13 a 7. kola kategórie mladšej prípravky U09 plánovaných na 14.10.2020 a upravil termínovú listinu nasledovne: 7. kolo kategórie mladších žiakov U13 na 07.04.2021 a 7. kolo kategórie mladšej prípravky U09 na 21.04.2021. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2020/2021 – 15. 10. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 12.10.2020
Schválil:
– odloženie 7. kola kategórie mladších žiakov U13 a 7. kola kategórie mladšej prípravky U09 plánovaných na 14.10.2020 a upravil termínovú listinu nasledovne: 7. kolo kategórie mladších žiakov U13 na 07.04.2021 a 7. kolo kategórie mladšej prípravky U09 na 21.04.2021. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2020/2021 – 08. 10. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Žiadame FK ako organizátorov MFS, aby dodržiavali povolený maximálny počet ľudí na hromadnom podujatí, t. j. 50 ľudí (vrátane hráčov, realizačných tímov oboch družstiev, usporiadateľov, delegovaných osôb a pod.). V prípade, že počet osôb na športovom podujatí vystupujúcich v mene organizátora (hráči, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Konkrétne záväzné opatrenie č. OLP/7694/2020 vydané ÚVZSR je zverejnené na webovom sídle TFZ a žiadame FK o jeho dodržiavanie. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 15“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2020/2021 – 01. 10. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR) a tiež predchádzajúcej diskusii s FK o pokračovaní MFS za podmienok, ktoré vyplývajú z opatrenia ÚVZSR (max. 50 ľudí, tzn. bez divákov resp. s minimálnym počtom divákov) oznamujeme FK, že všetky súťaže toho času naďalej pokračujú podľa vylosovania. Žiadame FK ako organizátorov MFS, aby dodržiavali povolený maximálny počet ľudí na hromadnom podujatí, t. j. 50 ľudí (vrátane hráčov, realizačných tímov oboch družstiev, usporiadateľov, delegovaných osôb a pod.). V prípade, že počet osôb na športovom podujatí vystupujúcich v mene organizátora (hráči, organizačný Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“

č. 22 - 26.11.2020

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2020/2021 – 24. 09. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.09.2020 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o medzioblastnom turnaji mladších žiakov, ktorý sa uskutočnil dňa 17.09.2020 v Námestove za účasti výberov Oravy, Liptova a Turca. Výber TFZ sa umiestnil na druhom mieste.
– informáciami o účasti výberu prípravky U11 na turnaji vo Zvolene, ktorý sa mal konať 29.09.2020, kde VV TFZ rozhodol, že sa výber turnaja nezúčastní z dôvodu neskorého oznámenia dátumu plánovaného turnaja a hlavne z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“