č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2019/2020 – 07. 11. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2019 je do 11.11.2019.
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 12.11.2019 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
3. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2019. Kredity je možné použiť na www.futbalnet.shop na nákup tovaru, alebo je možné uhradiť aj delegované osoby za mládežnícke stretnutia z poslednej mesačnej zbernej faktúry. Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2019/2020 – 31. 10. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 22.10.2018 bol na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 2019“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2019“ a „Najlepší žiak za rok 2019“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ. Spolu s anketovým lístkom bol zaslaný aj anketový lístok pre anketu o „Píšťalku roka 2019“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov TFZ za rok 2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 18“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 17

Dňa 18. októbra 2019 nás vo veku nedožitých 69 rokov navždy opustil
dlhoročný funkcionár a tréner pán Milan Šimko.
Česť jeho pamiatke!!

Úradná správa č. 17 – ročník 2019/2020 – 24. 10. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.10.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2019/2020 – 17. 10. 2019
ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-25 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. DOUBLE STAR BET triedy, 10. kolo ŠK Sklené – TJ Turčianske Kľačany, dňa 20.10.2019 (nedeľa) o 10.30 hod. (zmena času).
ŠTK-S-26 V zmysel čl. XVI., bod 1. RS TFZ postupujeme na disciplinárne riešenie TJ Dynamo Krpeľany za nesplnenie si povinnosti Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 15

Úradná správa č. 15 – ročník 2019/2020 – 10. 10. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 08.10.2019 na mimoriadnom zasadnutí prerokoval informácie vo veci prerozdelenia príspevku vo výške 87 000 € pre FK na území Turca v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry – III. etapy a schválil uznesenie s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 15“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 14

Úradná správa č. 14 – ročník 2019/2020 – 03. 10. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na www.futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019 (ako informoval p. Letko prostredníctvom helpdesk ISSF). Žiadame Vás, aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže. Celková suma pre kluby TFZ na čerpanie bola 34 545,50 Eur, po tom ako bol príspevok navýšený z dôvodu dodatku zmluvy s Ministerstvom školstva o čiastku 575 Eur, o čom Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 14“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2019/2020 – 26. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci, ktorý sa konal 21.09.2019 v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Martine, bude po doručení na TFZ, odovzdaný úspešným absolventom prostredníctvom FK, za ktoré účastníci kurz absolvovali. TFZ hradí poplatok 20 € a poplatok účastníka v hodnote 5 € bol klubu započítaný do MZF za mesiac september 2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 12

V týchto dňoch nás vo veku 71 rokov navždy opustil zanietenec futbalu, bývalý rozhodca a dlhoročný predseda FK Trebostovo Ľubomír Lukášik. Česť jeho pamiatke!!

Dňa 18. septembra 2019 nás po ťažkej chorobe opustil dlhoročný rozhodca a delegát zväzu oblastných a regionálnych súťaží pán Ľubomír Polonec. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok, dňa 20. septembra 2019 o 15.30 hod. v Dome smútku v Podhradí. Česť jeho pamiatke!!

 Úradná správa č. 12 – ročník 2019/2020 – 19. 09. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.09.2019 okrem iného zaoberal: Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 12“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2019/2020 – 12. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Kurz prvej pomoci, organizovaný v spolupráci so Slovenským červeným krížom, po dohode s nahlásenými vybranými záujemcami sa uskutoční 21.09.2019 so začiatkom o 9.00 hod. na ulici Moyzesova 612/1 v Martine (budova SČK Martin). S ostatnými záujemcami, ktorí sa nemôžu zúčastniť školenia v tomto termíne, bude dohodnutý nový termín. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

č. 19 - 07.11.2019

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2019/2020 – 05. 09. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu, že na kurz prvej pomoci, ktorý chcel TFZ zabezpečiť v spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa prihlásilo len 5 uchádzačov, školenie v avizovanom termíne sa nekoná. So zástupcom Slovenského Červeného kríža bude dohodnutý iný termín a spôsob absolvovania kurzu pre nahlásených uchádzačov. O termínoch a bližších informáciách budú priamo prihlásení záujemcovia informovaní sekretárom TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“