Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2019/2020 – 20. 02. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.02.2020 okrem iného zaoberal:
– hospodárením TFZ za rok 2019,
– zhodnotením 25. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2019: Lukáš Čiljak, Branislav Plešo, Tomáš Krnáč, Ľuboš Thomka, Ladislav Martinček, Peter Gorgosz, Peter Šulan, Peter Lúdik, Martin Ličko, Michal Kempný, Michal Bízik. Najlepší dorastenec za rok 2019 – Ján Bartoš a najlepší žiak za rok 201 – Boris Vajdel. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2019 – Jakub Bajcár, Trénerská osobnosť Turca – Stanislav Petrík. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2019/2020 – 13. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční 17.02.2020 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Dňa 07.02.2020 boli futbalovým klubom, ktoré majú mládežnícke družstva, poukázané platby od SFZ z prerozdelených členských príspevkov. Výška príspevku je 159,89 € na jedno mládežnícke družstvo. Príspevok je rozdelený do dvoch platieb (prvá časť platieb, 50% zo 159,89 €/družstvo, bola uhradená, druhá časť, druhých 50%, bude uhradená v druhej polovici mesiaca júl 2020 po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní členských príspevkov). Celková suma pre FK na území regiónu Turca je 8793,95 €. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2019/2020 – 06. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že v pondelok 10.02.2020 je plánová rozsiahla odstávka systému ISSF z dôvodu navyšovania výkonu a aktualizácie nevyhnutných technologických častí systému. Z toho dôvodu prosíme upozornite svojich hráčov, že v tento deň nebude možné vytvoriť osobné konto hráča a do skončenia odstávky nebude možné ani zadávať resp. schvaľovať prípadné žiadosti o registráciu, transfer a podobne. Predpokladaný čas odstávky je od 9.00 hod. do 15.00 hod.
2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac január 2020 je do 10.02.2020. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2019/2020 – 30. 01. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Počas zimného registračného obdobia je možné vykonať len prestup s obmedzením. Aktuálne zimné registračné obdobie je od 01.01.2020 do 31.03.2020 (aj zimné registračné obdobie zo zahraničia). Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

IMG_20200124_201104

25. ročník reprezentačného plesu TFZ

Dňa 24.01.2020 sa v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine uskutočnil jubilejný 25. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý tradične býva spojený aj s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“. Taktiež boli vyhlásení aj najlepší dorastenec či žiak a tiež Píšťalka roka a Trénerská osobnosť Turca.

Najlepším futbalistom turčianskych futbalových súťaží sa stal Lukáš Čiljak z Dražkoviec. V jedenástke roka bol vyhodnotený po 4. krát (8. miesto, 2. miesto, 3. miesto). Ako víťaz ankety Najlepší futbalista roka 2019 získal 126 bodov. Pokračujte v čítaní „25. ročník reprezentačného plesu TFZ“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2019/2020 – 23. 01. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 22.01.2020 okrem iného zaoberal:
– prípravou 25. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 24.01.2020 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2020: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 17.02., 23.03., 20.04., 25.05., 25.06..Stretnutie s klubmi – marec 2020, riadna konferencia a aktív ŠTK– júl 2020,
– náborom nových rozhodcov,
– podporu mládežníckeho futbalu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2019/2020 – 16. 01. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom decembrovom zasadnutí okrem iného zaoberal:
– informáciami k zabezpečeniu 25. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 24.01.2020 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 05.12.2019,
– informáciami z turnaja na ktorom sa zúčastnil výber TFZ v Púchove dňa 14.12.2019,
Schválil: Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2019/2020 – 19. 12. 2019
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2020 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2019/2020 – 28. 11. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2019, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 27.06.2019) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ, najneskôr v termíne do 30.11.2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

Obsadenost Pltniky FK marec-page-001 (1)

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2019/2020 – 21. 11. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2019, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 27.06.2019) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ, najneskôr v termíne do 30.11.2019.
2. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2019. Vo svojom vlastnom záujme si prosím skontrolujte zostatky pridelených kreditov a prípadne ich využite ešte na kúpu materiálno-technického zabezpečenia. Zostatky, ktoré ostanú nevyužité budú vrátené do štátnej pokladnice. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“