č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2022/2023 – 25. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 31.05.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Matrika TFZ prijala podanie od Michala Bartoša (1202026). V zmysle ustanovení Registračného a prestupového poriadku čl. 15 ods. 11 môže byť hráč po zrušení registrácie na vlastnú žiadosť znovu zaregistrovaný v inom klube najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa zrušenia registrácie. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 44“

IMG_20230518_135432_1

Medzioblastný turnaj mladších žiakov 2023

Dňa 18. mája 2023 (štvrtok) sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Dolnom Kubíne Medzioblastný turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2011.

Poriadateľom turnaja pre tento ročník bol Oravský futbalový zväz. Výber Turca bol vytvorený hráčmi z  Vrútok, Diviak, Dražkoviec, Kláštora pod Znievom, Turian a Fomatu Martin. Pod vedením trénerov Mariána Turčinu a Filipa Zboju obsadil výber Turca 3. miesto. Z každého družstva boli následne vybraní hráči do nominácie pre výber SsFZ. Z výberu TFZ to boli: Daniel Šašura, Simon Konečený, Alex Černák (všetci Fomat Martin), Tobias Krutek (Kláštor p. Znievom), Domnik Povazsai (Diviaky) a ako náhradníci Kevin Gregor (Vrútky) a Martin Červeň (Fomat Martin). Pokračujte v čítaní „Medzioblastný turnaj mladších žiakov 2023“

č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2022/2023 – 18. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaj financovaný aj TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Bystrička – Bystrička CUP (prípravka U09): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa prihlásili u p. Viliama Ondrlu – tel.č. 0948 559 598, ktorý im poskytne aj bližšie informácie. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č.42

Úradná správa č. 42 – ročník 2022/2023 – 11. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.  Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č.42“

20230503_113315

O Stredoslovenský pohár prípraviek 2023

V stredu 3.mája 2023  zorganizoval ObFZ Zvolen v spolupráci so Stredoslovenským futbalovým zväzom III. ročník futbalového turnaja prípraviek, ročník narodenia 2012 a mladší, „O Stredoslovenský pohár prípraviek“ 2023.
Stretnutia sa hrali na hlavnom štadióne MFK Zvolen na troch ihriskách. Do turnaja sa prihlásilo celkovo 10 výberov ObFZ z celého stredoslovenského kraja. Dvanásť členné družstvá hrali v dvoch skupinách systémom každý s každým, potom pokračovali súboje o celkové umiestnenie v turnaji. Pokračujte v čítaní „O Stredoslovenský pohár prípraviek 2023“

č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2022/2023 – 04. 05. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2022/2023 – 27. 04. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 24.04.2023
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ, vrátane informácie o tabuľke II. VITAR triedy po skončení základnej časti a rozdelenie účastníkov do nadstavbovej časti v zmysle záverov zo stretnutia s účastníkmi II. VITAR triedy dňa 27.03.2023,
– vyhodnotenie Zimnej ligy mládeže 2023 spolu s vyčíslením nákladov na prenájom športovej infraštruktúry, ktoré hradil TFZ v celkovej sume 2123 €,
– informácie o transferoch za obdobie 1.-3. mesiac 2023, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 40“

č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2022/2023 – 20. 04. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“

č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2022/2023 – 13. 04. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 24.04.2023 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

č. 44 - 25.05.2023

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2022/2023 – 06. 04. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“