č. 44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2021/2022 – 26. 05. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.05.2022 okrem iného
Zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– prípravou stretnutia s FK vo veci riešenia problematiky mládeže, ktoré sa uskutoční dňa 06.06.2022 o 16.00 hod.,
– prípravou a zabezpečením mládežníckych turnajov konaných po skončení súťaží,
– prípravou rozpisu súťaží TFZ pre súťažný ročník 2022/2023, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 44“

IMG_2949

Medzioblastný turnaj mladších žiakov 2022

Dňa 19. mája 2022 (štvrtok) sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Liskovej medzioblastný turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2010.

Poriadateľom turnaja pre tento ročník bol Liptovský futbalový zväz. Výber Turca bol vytvorený hráčmi z  Vrútok, Hornej Štubne, Diviak a Fomatu Martin. Pod vedením trénerov Mariána Turčinu a Rastislava Fúčelu obsadil výber Turca 2. miesto. Z každého družstva boli následne vybraní hráči do nominácie pre výber SsFZ. Z výberu TFZ to boli: Simonides Oliver, Kokavec Adam, Zuskin Filip, Rys Tomáš, Krcho Filip a ako náhradník Čech Šimon. Pokračujte v čítaní „Medzioblastný turnaj mladších žiakov 2022“

č. 44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2021/2022 – 19. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

č. 44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2021/2022 – 12. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

č. 44 - 26.05.2022

Staň sa rozhodcom

STAŇ SA ROZHODCOM

 

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho?

Máš viac ako 15 rokov a si samostatný/á?

Chcel/a by si byť súčasťou futbalového zápasu?

Ale nie ako hráč/ka, ale rozhodca/rozhodkyňa?

 

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov a rozhodkyne v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval/a kariéru futbalového rozhodcu/rozhodkyne.

Ponúkame:

 • aktívne športové vyžitie

 • rozvoj svojich schopností

 • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch

 • štartovací balíček dresov

 • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného

 • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

 

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470 alebo nás môžete kontaktovať na tfz@tfz.sk

 

 

 

č. 44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2021/2022 – 05. 05. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2022 je do 10.05.2022.

2. Oznamujeme všetkým FK, že môžu zasielať svoje pripomienky alebo doplnky do pripravovaného Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2022/2023 (vychádzajte z Rozpisu súťaží 2021/2022). Podnety môžete zaslať v termíne do 20.05.2022 na tfz@tfz.sk. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

č. 44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39  – ročník 2021/2022 – 21. 04. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 25.04.2022 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. ŠTK SFZ vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu v termíne do 30.04.2022 na emailovú adresu: Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“

č. 44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2021/2022 – 14. 04. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 38“

č. 44 - 26.05.2022

Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2021/2022 – 07. 04. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Informujeme, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 05.04.2022 schválil úspešných žiadateľov v rámci projektu EURÁ z EURA, ktorý sú zverejnený na webovom sídle SFZ. Z regiónu Turiec boli úspešní: Diviaky, Dražkovce, Košťany a mesto Martin. Oznamujeme týmto FK, že dňa 12.04.2022 (utorok) o 10.00 hod. sa v priestoroch Reštaurácie Stráže nad Zvolenom uskutoční v spolupráci so zástupcami SFZ porada úspešných žiadateľov o dotáciu z projektu EURÁ z EURA. Projektový manažér SFZ preto žiada úspešných žiadateľov, aby na poradu vyslali jedného zástupcu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 37“