č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2019/2020 – 02. 04. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 29.03.2020 telefonicky a prostredníctvom e-mailovej komunikácie prerokoval:
– situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19. Nakoľko zákaz vyplývajúci z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 a 23.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy platí do odvolania, a pretrvávajúce Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 35“

č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2019/2020 – 26. 03. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 26.03.2020 bol štatutárom jednotlivých FK zaslaný e-mail s listom, v ktorom TFZ dal na vedomie klubom zámer vo veci riešenia problematiky v súvislosti s pretrvávajúcimi opatreniami vydanými najvyššími orgánmi SR súvisiace s vírusom COVID-19. O návrhu bude Výkonný výbor TFZ rokovať a hlasovať formou per rollam (elektronicky) dňa 29.03.2020 (nedeľa). V prípade, že Vám e-mail nebol doručený, obratom informujte sekretára TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 34“

č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2019/2020 – 19. 03. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 19.03.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil odklad začiatku jarnej časti všetkých súťaží súťažného ročníka 2019/2020 riadených TFZ na neurčito z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19. Výkonný výbor TFZ bude operatívne podľa aktuálneho vývoja reagovať na vzniknutú situáciu, ale je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t.j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaži. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“

č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2019/2020 – 12. 03. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ dňa 10.03.2020 v zmysle vydania verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, a tiež rozhodnutím mesta Martin, a najmä z preventívnych Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 32“

IMG_20200308_153159

Memoriál Petra Morica – turnaj prípravky U11

Dňa 08.03.2020 (nedeľa) sa konal v telocvični základnej školy  v Turanoch turnaj prípravky U11, ktorý niesol názvor Memoriál Petra Morica a ktorý organizoval Turčiansky futbalový zväzu.

Turnaja sa zúčastnili FK:  Tatran Turany, FO Tatran Sučany, TJ Družstevník Dražkovce, ŠK Tručianska Štiavnička, MFK Tepličan a TJ Slovan Bystrička.

Družstvá si zmerali sily každý s každým s hracím časom 1 x 15 min. Všetky zúčastnené kluby dostali od TFZ set tréningových pomôcok a slalomové tyče a všetci hráči pamätné medaile.  Pokračujte v čítaní „Memoriál Petra Morica – turnaj prípravky U11“

IMG_20200309_114021

Zimná halová liga žiakov 2019/2020

Počas februárových nedieľ sa v troch halách v Turci organizovala Zimná halová liga žiakov 2019/2020. Organizátorom tohto projektu bol Turčiansky futbalový zväz v spolupráci s FC Tatran Kláštor pod Znievom. Jednotlivé hracie dni sa konali súčasne na troch miestach. V multifunkčnej športovej hale v Diakovej, v telocvičňa Gymnádzia M. Galandu v Turčianskych Tepliciach a v Spojenej škole Martin. Zimná halová liga bola organizovaná s cieľom priniesť účastníkom kvalitné súťažné stretnutia počas zimného obdobia a umožniť tak klubom kontinuálne pracovať na rozvoji zručností svojich hráčov. Pridruženým cieľom organizácie projektu bolo aj zjednodušiť zúčastneným klubom organizáciu zimnej prípravy, nakoľko TFZ zabezpečilo prenájom hál. Pokračujte v čítaní „Zimná halová liga žiakov 2019/2020“

č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2019/2020 – 05. 03. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac február 2020 je do 10.03.2020.
2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (28.02.2020 v Senci) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 372 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2019/2020 za podmienky, že majú Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 31“

č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2019/2020 – 27. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že neformálne stretnutie vedenia TFZ s klubmi sa uskutoční 19.03.2020 o 16.00 hod. v penzióne Čierna pani (salónik nad reštauráciou, 1. poschodie) v Martine.
2. Informujeme FK, ktoré mali rezervovaný termín na tréningovej HP Pltníky, že z dôvodu nevybudovania ďalších šatní do začiatku marca sa pokračuje aj v mesiaci marec 2020 v trojhodinovom cykle (2 hodiny HP, 30 min. pred a po zápase šatne). Z toho dôvodu, sme museli prepracovať harmonogram obsadenosti HP, ktorý sekretár TFZ konzultoval s futbalovými klubmi, ktoré zasielali Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2019/2020 – 20. 02. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.02.2020 okrem iného zaoberal:
– hospodárením TFZ za rok 2019,
– zhodnotením 25. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2019: Lukáš Čiljak, Branislav Plešo, Tomáš Krnáč, Ľuboš Thomka, Ladislav Martinček, Peter Gorgosz, Peter Šulan, Peter Lúdik, Martin Ličko, Michal Kempný, Michal Bízik. Najlepší dorastenec za rok 2019 – Ján Bartoš a najlepší žiak za rok 201 – Boris Vajdel. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2019 – Jakub Bajcár, Trénerská osobnosť Turca – Stanislav Petrík. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

č. 35 - 02.04.2020

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2019/2020 – 13. 02. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční 17.02.2020 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Dňa 07.02.2020 boli futbalovým klubom, ktoré majú mládežnícke družstva, poukázané platby od SFZ z prerozdelených členských príspevkov. Výška príspevku je 159,89 € na jedno mládežnícke družstvo. Príspevok je rozdelený do dvoch platieb (prvá časť platieb, 50% zo 159,89 €/družstvo, bola uhradená, druhá časť, druhých 50%, bude uhradená v druhej polovici mesiaca júl 2020 po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní členských príspevkov). Celková suma pre FK na území regiónu Turca je 8793,95 €. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“