Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2018/2019 – 15. 03. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 11.03.2019 okrem iného zaoberal:
– informáciami o turnaji prípravky U11, ktorý sa konal 02.03.2019 v Turanoch a o Stredoslovenskom turnaji prípraviek U11 – 2. ročník, ktorý sa bude konať v Žiline dňa 24.03.2019,
– prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať v predpokladanom termíne 21.05.2019 v Liptovskom Mikuláši, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 33“

Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2018/2019 – 07. 03. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (01.03.2019 v Poprade) je možné od 01.03.2019 čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 676 621 € bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti ročníka 2018/2019 za podmienky, že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 585,70 €. Čerpanie príspevku Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 32“

IMG_20190302_123904

Turnaj prípraviek U11

Dňa 02.03.2019 (sobota) sa konal v telocvični základnej školy  v Turanoch turnaj prípravky U11, ktorý organizoval Turčiansky futbalový zväz aj s finančnou podporou od Stredoslovenského futbalového zväzu.

Turnaja sa zúčastnili FK:  Tatran Turany, FO Tatran Sučany, TJ Družstevník Dražkovce, MŠK Fomat Martin a TJ Dynamo Príbovce.

Družstvá si zmerali sily každý s každým s hracím časom 1 x 20 min. Pokračujte v čítaní „Turnaj prípraviek U11“

Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2018/2019 – 28. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF zaviedlo SFZ obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. V prípade, že Vás nepustí pracovať so Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 31“

Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2018/2019 – 21. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Upozorňujeme všetkých členov SFZ (kluby, hráči, rozhodcovia, delegáti zväzu, tréneri atď.), že v systéme ISSF zaviedlo SFZ obmedzenie používania ISSF pre používateľov, ktorí nemajú uhradený členský poplatok. V prípade, že Vás nepustí pracovať so Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2018/2019 – 14. 02. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že od 18.02.2019 sa mení adresa sekretariátu TFZ. Kanceláriu sekretariátu TFZ od tohto termínu nájdete v Dome odborov Strojár, 3. poschodie, číslo dverí 319 na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine.
2. Spoločné stretnutie FK s vedením TFZ sa uskutoční 15.03.2019 o 16.30 hod. v hoteli Gader v Blatnici. Pozvánky na stretnutie budú zaslané neskôr. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2018/2019 – 08. 02. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 04.02.2019 okrem iného zaoberal:
– hospodárením TFZ za rok 2018, informáciami o pohľadávkach TFZ k 31.12.2018,
– zhodnotením 24. ročníka plesu TFZ, na ktorom boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2018: Branislav Plešo, Peter Gorgosz, Lukáš Čiljak, Rastislav Karas, Viktor Rác, Michal Bízik, Milan Koleník, Martin Ličko, Peter Lúdik, Jozef Šavol, Tomáš Krnáč. Najlepší dorastenec za rok 2018 – Denis Košárik a najlepší žiak za rok 2018 – Dušan Segeč. Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2018 – Jakub Dubovec, Trénerská osobnosť Turca – Ing. Otto Líška a funkcionárske osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK pri príležitosti 25. výročia od vzniku TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2018/2019 – 31. 01. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 04.02.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 31.01.2019. Aby bola žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.01.2019 do 24.00 hod. Po tomto termíne bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie) a to do termínu 31.03.2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

jedenastka

24. ročník reprezentačného plesu TFZ

Dňa 25.01.2019 sa v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine uskutočnil už 24. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý býva tradične spojený aj s vyhlásením najlepších futbalistov za uplynulý rok. Taktiež na tomto plese bol vyhlásený aj najlepší dorastenec, žiak, Píšťalka roka a Trénerská osobnosť Turca. Pri príležitosti 25. výročia od vzniku TFZ sa Výkonný výbor TFZ rozhodol oceniť aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Niektorým vybraným funkcionárom bolo ocenenie odovzdané na plese, iným bude odovzdané v priebehu roka 2019 pri iných príležitostiach.  Pokračujte v čítaní „24. ročník reprezentačného plesu TFZ“

Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2018/2019 – 24. 01. 2019
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 17.01.2019 po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil dlhoročný futbalový funkcionár a predseda Komisie mládeže pán Peter Moric. Česť jeho pamiatke.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že v roku 2019 končí platnosť niektorých registračných preukazov. Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si prekontrolovali platnosť preukazov v dostatočnom predstihu a požiadali o vydanie nových plastových registračných preukazov ešte pred začiatkom jarnej časti ročníka 2018/2019. O RP je možné žiadať aj hromadným spôsobom (elektronická podateľňa – Žiadosť o vyžiadanie registračného preukazu – hromadné predĺženie). V zmysle Registračného a prestupového poriadku SFZ je platnosť registračného preukazu v kategórii mládeže päť rokov a v kategórii dospelí desať rokov odo dňa jeho vydania. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“