Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 47

Úradná správa č. 47 – ročník 2023/2024 – 06. 06. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Pozor zmena termínu!! Riadna konferencia TFZ sa uskutoční dňa 02.07.2024 (utorok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ. Termín je zmenený z dôvodu konania aktívu SsFZ, ktorý sa uskutoční 01.07.2024 a aktív TFZ musí nasledovať až po tomto termíne. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 47“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 46

Úradná správa č. 46 – ročník 2023/2024 – 30. 05. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 01.07.2024 (pondelok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že TFZ začína pripravovať rozpis futbalových súťaží pre budúci súťažný ročník 2024/2025. Vyzývame FK, aby svoje prípadné podnety a návrhy posielali na e-mail tfz@tfz.sk v termíne do 14.06.2024. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 46“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 45

Úradná správa č. 45 – ročník 2023/2024 – 23. 05. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.05.2024
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
– prípravu a zabezpečenie mládežníckych turnajov konaných po skončení súťaží,
– prípravu RS TFZ pre ročník 2024/2025
– informácie z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 18.04.2024 vo Zvolene, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 45“

IMG_20240516_133354

Medzioblastný turnaj mladších žiakov 2024

Dňa 16. mája 2024 (štvrtok) sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Turanoch  Medzioblastný turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2012.

Poriadateľom turnaja pre tento ročník bol Turčiansky futbalový zväz. Výber Turca bol vytvorený hráčmi z  Vrútok, Diviak, T. Štiavničky a Fomatu Martin. Pod vedením trénera Mariána Turčinu obsadil výber Turca 1. miesto. Z každého družstva boli následne vybraní hráči do nominácie pre výber SsFZ. Z výberu TFZ to boli: Tobias Buocik, Jakub Filc, Leonard Kremeň, Budiský Matej, Patrik Greňo, Adam Tuna a Branislav Mác. Stretnutia boli vyrovnané a o konečnom umiestnení rozhodlo až skóre. Pokračujte v čítaní „Medzioblastný turnaj mladších žiakov 2024“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 44

Úradná správa č. 44 – ročník 2023/2024 – 16. 05. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 20.05.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaní TFZ v mesiaci jún 2024: 15.06.2024 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (mladší žiaci U13): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 23.05.2024. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 44“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 43

Úradná správa č. 43 – ročník 2023/2024 – 09. 05. 2024 
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 10.05.-14.05.2024 čerpá riadnu dovolenku a bude mimo územia SR. Vprípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 43“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2023/2024 – 02. 05. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaj organizovaný, resp. spoluorganizovaný a financovaní TFZ v mesiaci jún 2024: 15.06.2024 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (mladší žiaci U13): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 23.05.2024. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 42“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2023/2024 – 25. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ obdržal ponuku na nákup vstupeniek na prípravný zápas Slovensko – Wales, ktorý sa uskutoční dňa 09.06.2024 (nedeľa) o 20.45 hod. na futbalovom štadióne City Aréna v Trnave.
Ceny vstupeniek:
20 Eur / 1.kategória / pozdĺžne tribúny
10 Eur / 2.kategória / tribúny za bránou
Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretariát TFZ v termíne do 28.04.2024 e-mailom na tfz@tfz.sk s informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí ako budú doručené. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 41“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2023/2024 – 18. 04. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 15.04.2024
Vzal na vedomie:
– priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
– vyhodnotenie Zimnej ligy mládeže 2024 spolu s vyčíslením nákladov na prenájom športovej infraštruktúry, ktoré hradil TFZ v celkovej sume 3094,55 €,
– informácie o transferoch za obdobie 1.-3. mesiac 2024,
– informácie o príprave medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 16.04.2024 v Turanoch,
– plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za I. štvrťrok 2024, stav záväzkov a pohľadávok, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 40“

Výber TFZ - Košťany

Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2023/2024 – 11. 04. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 15.04.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2024 je do 16.04.2024. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 39“