132192

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2018/2019 – 17. 01. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 14.01.2019 okrem iného zaoberal:
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2019: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 04.02., 11.03., 16.03., 15.04., 20.05., 24.06. Stretnutie s klubmi – 15.03.2019, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 01.–03.07.2019 (termín bude upresnený) Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

132192

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2018/2019 – 10. 01. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 14.01.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2018, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 v termíne do 23.01.2019. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

132192

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2018/2019 – 14. 12. 2018
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

132192

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2018/2019 – 06. 12. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2018 je do 10.12.2018.
2. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2018, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 28.06.2018) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

132192

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2018/2019 – 29. 11. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 24. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 25. januára 2019 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2018 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2018 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2018 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Tento ročník bude spojený aj s oslavou 25. rokov od vzniku Turčianskeho futbalového zväzu a pri tejto Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

132192

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2018/2019 – 23. 11. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania kreditov v rámci podpory mládežníckeho futbalu je do 30.11.2018. Vo svojom vlastnom záujme si prosím skontrolujte zostatky pridelených kreditov a prípadne ich využite ešte na kúpu materiálno-technického zabezpečenia. Zostatky, ktoré ostanú nevyužité budú vrátené do štátnej pokladnice. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“

132192

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19 – ročník 2018/2019 – 15. 11. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 12.11.2018 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením jesennej časti ročníka 2018/2019 v súťažiach dospelých a mládeže,
– informáciami o nadstavbovej časti v súťaži prípravky U11 v zmysle schváleného RS TFZ 2018/2019,
– prerokovaním žiadosti od TJ Turčan Košťany vo veci zaradenia družstva mladších žiakov U13 od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do súťaže mladších žiakov U13. Družstvo bude zaradené do súťaže po predložení súpisky na KM TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“

132192

Úradná správa TFZ č. 18

Úradná správa č. 18 – ročník 2018/2019 – 08. 11. 2018
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiu KM TFZ, ktoré sa vzťahuje na kontumáciu MFS dorastu U19, 7. kolo zo dňa 15.09.2018 Belá-Dulice – Dražkovce v prospech TJ Družstevník Dražkovce. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Belá – Dulice z a m i e t a podľa čl. 60 ods. 14 Stanov SFZ.
2. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiam Disciplinárnej komisie TFZ pod U-86, U-87, U-88, U-89. Odvolacia komisia odvolanie od TJ Družstevník Belá – Dulice z a m i e t a podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) DP SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 18“

132192

Úradná správa TFZ č. 17

Úradná správa č. 17 – ročník 2018/2019 – 31. 10. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V roku 2018 je v rámci podpory mládežníckeho futbalu možné čerpať v kluboch TFZ celkovú sumu 31 917 Eur, t.j na jedno mládežnícke družstvo 531,95 Eur. K dnešnému dňu nebola vyčerpaná suma 5439 Eur. Upozorňujeme kluby, že možnosť čerpania je do 30.11.2018. Futbalové kluby, ktoré majú nečerpaný zostatok viac ako 50 Eur: Blatnica (51 Eur), Trebostovo (452 Eur), Juventus Žilina (1312 Eur), Turany (922 Eur). Futbalové kluby, ktoré nevyčerpali žiadne finančné prostriedky: Valča (1063 Eur), Príbovce (1595 Eur). Bližšie informácie k spôsobu čerpania kreditov boli zverejnené v predchádzajúcich úradných správach. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 17“

132192

Úradná správa TFZ č. 16

Úradná správa č. 16 – ročník 2018/2019 – 26. 10. 2018
Odvolacia komisia TFZ (Mgr. Igor Hus, členovia: Ing. Boris Burger, Jozef Kutnik, Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák):
1. Odvolacia komisia prerokovala odvolanie od futbalového klubu Tatran Turany voči rozhodnutiu ŠTK TFZ, ktoré sa vzťahuje na štart hráča TJ Družstevník Slovany, Poništ Peter 1042707 v MFS II. QUICK triedy, 5. kolo Slovany – Turany. Odvolacia komisia konanie o odvolaní Tatran Turany z a s t a v u j e podľa čl. 85 ods. 2 písm. a) DP SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 16“