č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2017/2018 – 22. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2017/2018 – 15. 02. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach, ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec 2018, Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 12.02.2018 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16. marca 2018 o 16.00 hod.v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby najneskôr do 01.03.2018 na TFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovom sídle TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2017/2018 – 08. 02. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2017/2018 – 01. 02. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Ku dňu 31.01.2018, dokedy bolo možné podávať žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa na Slovenský futbalový zväz, evidujeme žiadosti, ktoré nám zaslali nepovinne v kópii, od žiadateľov z Hornej Štubne, Ďanovej, Malého Čepčína, Diviak, Bystričky, Necpál. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

27331663_1792855567426131_3866769545401003226_n

23. ročník reprezentačného plesu TFZ

Dňa 26.01.2018 sa v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine uskutočnil 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý tradične býva spojený aj s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“. Taktiež boli vyhlásení aj najlepší dorastenec či žiak a tiež Píšťalka roka a Trénerská osobnosť Turca.

Najlepším futbalistom turčianskych futbalových súťaží sa stal Rastislav Karas z Dubového. Na prvom mieste sa umiestnil už tretíkrát. Zopakoval tak prvenstvo z rokov 2013 a 2014.  V jedenástke roka malo zastúpenie až 8 klubov.  Dvojité zastúpene mali len Dubové, Dražkovce a Turčianske Teplice.

V mládežníckych kategóriach boli tiež vyhlásení najlepší hráči. Ako najlepší dorastenec roka 2017 bol vyhlásený Adrián Jurečka z Turian a ako najlepší žiak roka 2017 Ľuboš Štefunda z Kláštora pod Znievom.

Cenu Píšťalka roka 2017 dostal Tomáš Plavecký a ocenenie Trénerska osobnosť Turca za dlhoročnú činnosť a prínos pre rozvoj futbalu v Turci si odniesol Milan Šimko.

Plesu sa zúčastnilo okrem vyhlásených najlepších futbalistov, rozhodcu či trénerskej osobnosti aj mnoho ďalších priateľov futbalu a taktiež aj prvý muž slovenského futbalu Ján Kováčik.

Jedenástka roka 2017:

1. KARAS Rastislav, Dubové, stredový hráč, 123 bodov

2. ČILJAK Lukáš, Dražkovce, útočník, 105 bodov

3. BÍZIK Michal, Príbovce, stredný obranca, 93 bodov

4. ŠAVOL Jozef,  Turčianske Teplice, stredový hráč, 92 bodov

5. MAJERÍK Libor, Turany, stredový hráč, 87 bodov

6. CHMÚRNY Ján, Sklabiňa, stredný obranca,  84 bodov

7. KAČÁK Michal, Sučany, útočník, 77 bodov

8. PLEŠKO  Vladimír, Dražkovce, stredný obranca, 62 bodov

9. KRNÁČ Tomáš, Bystrička, útočník, 61 bodov

10. FRNO Roman, Turčianske Teplice, stredný obranca, 43 bodov

11. LETTRICH Peter, Dubové, brankár, 42 bodov

 

                                                                

 

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2017/2018 – 25. 01. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák)
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.01.2018 okrem iného zaoberal:
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2018: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 12.02., 01.03., 16.03., 09.04., 21.05., 25.06. Stretnutie s klubmi vo veci vyriešenia organizácie súťaže kategórie U11 (záver z konferencie konanej 11.07.2017) – 27.02.2018, riadna konferencia TFZ – 16.03.2018, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 02.07.2018.
– predbežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2017, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2017/2018 – 18. 01. 2018
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 16.01.2018 okrem iného zaoberal:
– termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2018: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 12.02., 01.03., 16.03., 09.04., 21.05., 25.06. Stretnutie s klubmi vo veci vyriešenia organizácie súťaže kategórie U11 (záver z konferencie konanej 11.07.2017) – 27.02.2018, riadna konferencia TFZ – 16.03.2018, riadna konferencia a aktív ŠTK (KM) – 02.07.2018.
– predbežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2017, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2017/2018 – 11. 01. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2017/2018 – 14. 12. 2017
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2018 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

č. 30 - 22.02.2018

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2017/2018 – 06. 12. 2017
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
VV TFZ po dohode s riadiacimi orgánmi súťaží a DK TFZ nariaďuje a schvaľuje:
1. Ruší účinnosť udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach TFZ napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018, pri ktorých nebola uložená disciplinárna sankcia (čl.37, ods. 5 DP).
2. Zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK podľa bodu 1., to znamená, že napomenutia sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 neprenášajú a počet ŽK sa počíta od nuly (0). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“