č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2022/2023 – 26. 01. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec roka 2022, Najlepší žiak roka 2022, Píšťalka roka 2022 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle TFZ:
Najlepší dorastenec rok 2022 – Andrej Čepan (FO Tatran Sučany)
Najlepší žiak roka 2022 – Milan Pravňan (TJ Družstevník Belá-Dulice) Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2022/2023 – 20. 01. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2022/2023 – 12. 01. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 11.01.2023
Vzal na vedomie:
– informácie o zabezpečení 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2022/2023 – 15. 12. 2022

Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2023 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2022/2023 – 08. 12. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK ako aj futbalovej verejnosti, že 26. ročník reprezentačného plesu TFZ, na ktorom budú vyhodnotené ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec a žiak roka 2022, Trénerská osobnosť Turca a Píšťalka roka 2022, sa uskutoční dňa 20.01.2023 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2022/2023 – 01. 12. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK ako aj futbalovej verejnosti, že 26. ročník reprezentačného plesu TFZ, na ktorom budú vyhodnotené ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec a žiak roka 2022, Trénerská osobnosť Turca a Píšťalka roka 2022, sa uskutoční dňa 20.01.2023 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 22“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2022/2023 – 24. 11. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2022. Finančné prostriedky je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022. K dnešnému dňu kluby TFZ nevyčerpali: Háj – 37 €, Slovany – 113 €, Trebostovo – 37 €, Diviaky – 176 €.

2. Dňa 16.11.2022 bolo e-mailom na FK zaslané 2. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2022“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2022“ a „Najlepší žiak za rok 2022“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 06.12.2022. Prosíme FK, aby si vyplnenie a odoslanie anketového lístka nenechávali na poslednú chvíľu. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 21“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 20

Úradná správa č. 20 – ročník 2022/2023 – 17. 11. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.11.2022 bol e-mailom na FK zaslaný oznam, že FK si môžu e-mailom na tfz@tfz.sk predbežne nahlásiť požiadavky na tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2023. Požiadavky je možné nahlásiť e-mailom v termíne do 20.11.2021 (nedeľa). Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning bude sekretariátom TFZ požiadavka potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 20“

č. 27 - 26.01.2023

Úradná správa TFZ č. 19

Úradná správa č. 19  – ročník 2022/2023 – 10. 11. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 07.11.2022
Vzal na vedomie:
– vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2022/2023,
– správu o prestupoch za obdobie 1.-9. mesiac 2022,
– správu o hospodárení TFZ za 1.-3. štvrťrok 2022,
– informácie k príprave 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 19“