Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


Uchádzame sa o Vaše 2 % z daní

TFZ splnil podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane za rok 2020. Ako každý rok, tak aj tento sa uchádzame touto cestou o  poskytnutie uvedených prostriedkov pre našu organizáciu. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na podporu futbalu v Turci. Zo zaplatenej dane za rok 2019 sa nám podarilo takto vyzbierať cez 1000 € a veríme, že aj tento rok budeme úspešný.

V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne.

 


Predbežný plán využívania HP Pltníky klubmi TFZ počas zimného obdobia

január – marec 2021

Predbežný plán možnosti využitia HP Pltníky v zimnom období (január-marec)  v prípade priaznivej situácie v súvislosti s COVID-19. Termíny boli rozdelené v zmysle požiadaviek klubov, ktoré nám boli doručené do 08.12.2020 a ktorým sme sa snažili v čo najväčšej miere vyhovieť, aby každý klub mal rovnakú možnosť využitia hracej plochy.

JANUÁR 2021                                  FEBRUÁR 2021                               MAREC 2021

Pozn.: Modrou farbou označené polia sú vo využívaní MŠK Fomat Martin, zelené polia sú kluby TFZ, ktoré prejavili záujem. Zelené polia s červeným nápisom TFZ ako aj biele miesta sú voľne k dispozícii.


Odloženie futbalových stretnutí a upravená termínová listina mládeže

VV TFZ sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 12.10.2020 schválil odloženie 7. kola kategórie mladších žiakov U13 a 7. kola kategórie mladšej prípravky U09 plánovaných na 14.10.2020  a tiež všetkých súťažných stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 riadených TFZ plánovaných od 15.10.2020 do 31.10.2020. Zároveň zakazuje podľa čl. 7/6 SP v uvedenom období organizovanie všetkých súťaží riadených TFZ  z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19.

Z toho dôvodu upravila ŠTK termínovú listinu mládežníckych súťaží nasledovne:


VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb (hromadné podujatia upravuje hlavne § 4)


ROZPIS SÚŤAŽÍ TFZ 2020/2021 (aktualizovaný ku dňu 04.08.2020)


Víťazom Pohára TFZ sa stalo Dubové

Počas víkendu 04.-05.07.2020 sme spoznali víťaza Pohára TFZ ako aj družstvá umiestnené v prvej štvorke. Dňa 04.07.2020 sa odohralo stretnutie o 3. miesto Trebostovo – Valča, ktoré skončilo výsledkom 2:1. V nedeľu 05.07.2020 sa pred zrakmi približne 400 fanúšikov odohralo finálové stretnutie medzi družstvami Košťany – Dubové. Stretnutie skončilo výsledkom 1:2 a titul Víťaz Pohára TFZ získalo družstvo z Dubového. Bližšie informácie o priebehu celého Pohára TFZ – TU


Mládežnícke turnaje

Počas víkendu 27.06.-28.06.2020 TFZ organizoval dva futbalové turnaje pre mládež. V sobotu 27.06.2020 sa uskutočnil v spolupráci s FO Tatran Sučany turnaj prípravky U11 – 3. ročník Memoriál Silvestra Huja na ihrisku v Sučanoch. V nedeľu mládežnícke turnaje pokračovali turnajom žiakov U15, kedy sa v spolupráci s TJ Družstevník Dražkovce uskutočnil turnaj žiakov U15 – 23. ročník Memoriál Ľudovíta Hojného na ihrisku v Dražkovciach.

Bližšie informácie a výsledky:         Memoriál Silvestra Huja      Memoriál Ľudovíta Hojného


Údaje o štatutárnom orgáne klubu

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €). Podrobnejšie informácie TU. Formulár „Register MNO“ už je dostupný v ISSF v elektronickej podateľni.


Oznam

 Kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine v Dome odborov Strojár, na 4. poschodí, číslo dverí 413.

Prosíme všetky futbalové kluby ako aj futbalovú verejnosť o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, S. H Vajanského 2, 036 01 Martin. 


Nahrávanie športových udalostí

Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“.

V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).  S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

Kompletné znenie tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00687308/sk/nahravanie-sportovych-udalosti


STAŇ SA ROZHODCOM

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho? Chcel by si byť súčasťou futbalového zápasu? Ale nie ako hráč, ale rozhodca?

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval kariéru futbalového rozhodcu.

Ponúkame:

  • aktívne športové vyžitie
  • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch
  • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
  • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.


Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov – riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ

Oznámenie o riešení odstupného za amatéra