Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


O ZIMNÝ POHÁR TFZ

V mesiacoch február – marec 2022 sa uskutoční na hracej ploche Pltníky turnaj O zimný pohár TFZ. Do turnaja sa prihlásilo 8 účastníkov – Dražkovce, Dubové, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Trebostovo, T. Kľačany.

Program turnaja:
1. kolo:
13.02.2022, 14.00 hod.                     Sklené – Malý Čepčín
13.02.2022, 16.00 hod.                     Dubové – Lipovec
19.02.2022, 14.00 hod.                     Mošovce – Dražkovce
19.02.2022, 16.00 hod.                     Trebostovo – Turčianske Kľačany

Semifinále:
05.03.2022, 16.00 hod.                     semifinále č. 1
05.03.2022, 18.00 hod.                     semifinále č. 2

Finále:
13.03.2022, 14.00 hod.                     o 3. miesto
13.03.2022, 16.00 hod.                     o 1. miesto

Propozície O zimný pohár TFZ


Harmonogram HP Pltníky

Harmonogram využívania HP Pltníky pre kluby TFZ v zmysle zmluvy medzi mestom Martin a SFZ v období január – marec 2022.

Január              Február            Marec

Pozn.: Vyznačené modré polia sú rezervácie MŠK Fomat Martin, zelené polia sú rezervované pre kluby TFZ v zmysle požiadaviek klubov, biele polia sú stále k dispozícii na prenájom. V prípade, že majú kluby TFZ záujem o prenájom hracej plochy bezodplatne (hradia sa len energie, šatne, osvetlenie a pod.) je potrebné kontaktovať sekretariát TFZ. 

Cenník prenájmu


Vyhodnotenie súťaží TFZ po jesennej časti ročníka 2021/2022


Rozpis súťaží TFZ pre súťažný ročník 2021/2022


Údaje o štatutárnom orgáne klubu

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €). Podrobnejšie informácie TU. Formulár „Register MNO“ už je dostupný v ISSF v elektronickej podateľni.


Oznam

 Kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine v Dome odborov Strojár, na 4. poschodí, číslo dverí 413.

Prosíme všetky futbalové kluby ako aj futbalovú verejnosť o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, S. H Vajanského 2, 036 01 Martin. 


Nahrávanie športových udalostí

Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“.

V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).  S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

Kompletné znenie tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00687308/sk/nahravanie-sportovych-udalosti


STAŇ SA ROZHODCOM

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho? Chcel by si byť súčasťou futbalového zápasu? Ale nie ako hráč, ale rozhodca?

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval kariéru futbalového rozhodcu.

Ponúkame:

  • aktívne športové vyžitie
  • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch
  • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
  • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.


Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov – riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ

Oznámenie o riešení odstupného za amatéra