Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


STAŇ SA ROZHODCOM

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho? Chcel by si byť súčasťou futbalového zápasu? Ale nie ako hráč, ale rozhodca?

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval kariéru futbalového rozhodcu.

Ponúkame:

  • aktívne športové vyžitie
  • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch
  • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
  • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.


Volebná konferencia TFZ

Turčiansky futbalový zväz oznamuje všetkým futbalovým klubom, ako aj futbalovej verejnosti, že volebná konferencia TFZ sa uskutoční 20. októbra 2017 v Mošovciach.

Nakoľko končí funkčné obdobie voleným funkcionárom TFZ, žiadame FK o zaslanie návrhov na kandidátov na funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, predseda komisie mládeže, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda hospodárskej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ do orgánov SsFZ. Kluby zároveň môžu podávať návrhy aj na jednotlivých členov odborných komisii.

Návrhy od oprávnených osôb odporúčame podať písomne na sekretariát TFZ do 13.10.2017.

Pozvánky budú zaslané predsedom FK.

V Martine, 18.09.2017


Školenie zdravotníkov

Vážení funkcionári futbalových klubov.

V súvislosti už desaťročia platného predpisu o zabezpečení zdravotnej služby na MFS, pripravil Turčiansky futbalový zväz školenie zdravotníkov hradené s príspevkom TFZ cca 15 € na absolventa. Absolvent si hradí len symbolický poplatok cca 5 € (poplatok závisí od počtu prihlásených záujemcov). Preto Vás v termíne do 12.09.2017 žiadame nahlásiť za Váš klub záujem resp. záujemcov. Termín školenia bude upresnený podľa počtu prihlášok.

Prosím berte túto príležitosť na školenie ako možnosť, nie ako povinnosť a v prípade, že máte vyškolených zdravotníkov, považujte túto informáciu za bezpredmetnú.

Školenie bude ukončené vydaním certifikátu akreditovanou spoločnosťou.


Vstupenky na kvalifikačný zápas Slovensko – Malta

Na TFZ bola doručená ponuka zo strany SFZ na kúpu vstupeniek na kvalifikačný zápas Slovensko – Malta, ktorý sa bude konať 08.10.2017 o 18.00 hod. v Trnave. TFZ má možnosť zakúpenia lístkov v obmedzenom množstve (cena rovnaká ako pre širokú verejnosť). Uzávierka záujemcov bude po vyčerpaní obmedzeného množstva lístkov, najneskôr však do 12.00 hod. dňa 31.08.2017. V prípade záujmu prosím obratom e-mailom na tfz@tfz.sk nahlásiť záujem spolu s telefónnym číslom, kde Vám budú poskytnuté aj bližšie informácie. Počet lístkov na osobu je obmedzený. Všetky objednávky budú vybavené podľa dátumu a času ich doručenia. V prípade otázok kontaktuje sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle.


Prelosovanie súťaže U15

Z dôvodu odhlásenia družstva U15 TJ Družba Malý Čepčín, KM TFZ pristúpila operatívne k prelosovaniu súťaže, aby sa predišlo voľným dňom pre dva futbalové kluby v jednom kole. Nové rozlosovanie TU.


Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov – riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ

Oznámenie o riešení odstupného za amatéra


Rozpis súťaží TFZ na nový súťažný ročník 2017/2018 


 Prestup s obmedzením – zmena !!!

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil dňa 18.07.2017 návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ.

Nový text znie: „od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením).

To znamená, že prestup s obmedzením je možné podávať už od 18.07.2017 !!!