Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Viac k organizácii hromadného podujatia ako aj hromadného podujatia športového charakteru nájdete TU

V závislosti od okresu, kde sa športová aktivita organizuje, platí na organizáciu športovej aktivity COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.

V zmysle uvedenej Vyhlášky je možné vykonávať tréningový proces ako aj organizovať súťaže a z toho dôvodu dávame do pozornosti aj usmernenie vydané Slovenským futbalovým zväzom, ktoré je k dispozícii TU


Kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2020

Tradične býva anketa Najlepší futbalista roka vyhlásená na reprezentačnom plese TFZ. Nakoľko nám organizáciu plesu tohto roku nepovoľujú prijaté protiepidemiologické opatrenia, vyhlásenie a odovzdanie ocenení sa uskutoční pri inej príležitosti keď to situácia umožní. Avšak aj napriek týmto okolnostiam už teraz Turiec pozná najlepšiu futbalovú jedenástku:

 1. miesto: Tomáš Krnáč, Bystrička, 165 bodov
 2. miesto: Ľuboš Thomka, Trebostovo, 157 bodov
 3. miesto: Branislav Plešo, Mošovce, 96 bodov
 4. miesto: Jakub Malko, Bystrička, 81 bodov
 5. miesto: Michal Bízik, Príbovce, 63 bodov
 6. miesto: Peter Šulan, Blatnica, 58 bodov
 7. miesto: Lukáš Čiljak, Dražkovce, 57 bodov
 8. miesto: Kevin Sajdák, Turany, 39 bodov
 9. miesto: Martin Ličko, Slovenské Pravno, 38 bodov
 10. miesto: Matúš Truchlík, Ďanová, 28 bodov
 11. miesto: Miroslav Cabada, Kláštor pod Znievom, 26 bodov


Výsledky ankiet Najlepší dorastenec roka 2020, Najlepší žiak roka 2020, Píšťalka roka 2020 a Trénerská osobnosť Turca

Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu, ktorý značne ovplyvnil aj futbalové dianie na Slovensku. Avšak aj napriek tomu sa Turčiansky futbalový zväz rozhodol, že tradíciu vyhodnotenia ankiet Najlepší futbalista roka, Najlepší dorastenec roka a Najlepší žiak roka nepreruší a z toho dôvodu boli klubom zaslané materiály k ankete.

Na ich základe boli vyhodnotení za:
Najlepšieho dorastenca za rok 2020 hráč OFK Slovenské Pravno – Martin Lichner
Najlepšieho žiaka za rok 2020 hráč TJ Turčan Košťany – Lubomír Gábor
Píšťalku roka 2020 rozhodca Jaroslav Bulík
Za Trénerskú osobnosť Turca bol Trénersko-metodickou komisiou TFZ vybraný tréner p. Mgr. Jozef Ďurička. 


Uchádzame sa o Vaše 2 % z daní

TFZ splnil podmienky pre zaradenie do zoznamu prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane za rok 2020. Ako každý rok, tak aj tento sa uchádzame touto cestou o  poskytnutie uvedených prostriedkov pre našu organizáciu. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na podporu futbalu v Turci. Zo zaplatenej dane za rok 2019 sa nám podarilo takto vyzbierať cez 1000 € a veríme, že aj tento rok budeme úspešný.

V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne.


ROZPIS SÚŤAŽÍ TFZ 2020/2021 (aktualizovaný ku dňu 04.08.2020)


Víťazom Pohára TFZ sa stalo Dubové

Počas víkendu 04.-05.07.2020 sme spoznali víťaza Pohára TFZ ako aj družstvá umiestnené v prvej štvorke. Dňa 04.07.2020 sa odohralo stretnutie o 3. miesto Trebostovo – Valča, ktoré skončilo výsledkom 2:1. V nedeľu 05.07.2020 sa pred zrakmi približne 400 fanúšikov odohralo finálové stretnutie medzi družstvami Košťany – Dubové. Stretnutie skončilo výsledkom 1:2 a titul Víťaz Pohára TFZ získalo družstvo z Dubového. Bližšie informácie o priebehu celého Pohára TFZ – TU


Mládežnícke turnaje

Počas víkendu 27.06.-28.06.2020 TFZ organizoval dva futbalové turnaje pre mládež. V sobotu 27.06.2020 sa uskutočnil v spolupráci s FO Tatran Sučany turnaj prípravky U11 – 3. ročník Memoriál Silvestra Huja na ihrisku v Sučanoch. V nedeľu mládežnícke turnaje pokračovali turnajom žiakov U15, kedy sa v spolupráci s TJ Družstevník Dražkovce uskutočnil turnaj žiakov U15 – 23. ročník Memoriál Ľudovíta Hojného na ihrisku v Dražkovciach.

Bližšie informácie a výsledky:         Memoriál Silvestra Huja      Memoriál Ľudovíta Hojného


Údaje o štatutárnom orgáne klubu

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €). Podrobnejšie informácie TU. Formulár „Register MNO“ už je dostupný v ISSF v elektronickej podateľni.


Oznam

 Kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine v Dome odborov Strojár, na 4. poschodí, číslo dverí 413.

Prosíme všetky futbalové kluby ako aj futbalovú verejnosť o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, S. H Vajanského 2, 036 01 Martin. 


Nahrávanie športových udalostí

Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“.

V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).  S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

Kompletné znenie tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00687308/sk/nahravanie-sportovych-udalosti


STAŇ SA ROZHODCOM

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho? Chcel by si byť súčasťou futbalového zápasu? Ale nie ako hráč, ale rozhodca?

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval kariéru futbalového rozhodcu.

Ponúkame:

 • aktívne športové vyžitie
 • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch
 • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
 • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.


Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov – riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ

Oznámenie o riešení odstupného za amatéra