Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


Harmonogram obsadenosti HP Pltníky v zimnom období 2023

Na základe požiadaviek od futbalových klubov  bol zostavený harmonogram využívania HP Pltníky klubmi TFZ v období január-marec 2023 v ktorom bola dodržaná zásada, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning na HP Pltníky.

Január 2023        Február 2023      Marec 2023

Modré polia sú zápasy resp. tréningový proces MŠK Fomat Martin, zelené polia sú rezervácie pre kluby TFZ alebo TFZ samotný. Biele polia sú k dispozícii pre kohokoľvek. Harmonogram bude priebežne aktualizovaný podľa aktuálnej dostupnosti. 


Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP 2023

V mesiaci február a marec 2023 sa uskutoční na Pltníkoch už 2. ročník Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP. Do tohto ročníka sa prihlásilo až 10 klubov – Dražkovce, Ďanová, Horná Štubňa, Košťany, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Slovany, T. Kľačany.

Dňa 24.11.2022 sa v priestoroch Turčianskeho futbalového zväzu, v jeho novom sídle v areáli Šport park Pltníky, uskutočnilo vylosovanie jednotlivých zápasov.  Víťaz Pohára získa titul „Víťaz zimného pohára TFZ 2023“ a nákupnú poukážku od firmy SPORTIKA v hodnote 500 €.

Vylosovanie jednotlivých stretnutí a termíny:
Predkolo:
04.02.2023, 16.00 hod. Ďanová – Slovany  (zápas č. 1)
04.02.2023, 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín (zápas č. 2)

1. kolo:
11.02.2023, 16.00 hod. T. Kľačany – Lipovec
11.02.2023, 18.00 hod. Košťany – Horná Štubňa
12.02.2023, 16.00 hod. Dražkovce – Mošovce
12.02.2023, 18.00 hod. víťaz predkola zápasu č. 1 – víťaz predkola zápasu č. 2

Semifinále:
25.02.2023, 16.00 hod.                 semifinále č. 1
25.02.2023, 18.00 hod.                 semifinále č. 2

Finále:
12.03.2023, 16.00 hod.                 o 3. miesto
12.03.2023, 18.00 hod.                 o 1. miesto

    


Anketa Najlepší futbalista roka 2022

TFZ každoročne vyhodnocuje ankety ako Najlepší futbalista roka z kategórie dospelých, Najlepší dorastenec roka a Najlepší žiak roka. Momentálne kluby hlasujú v 2. kole ankety, kde si vyberajú z nasledovných nominovaných hráčov.

V ankete Najlepší futbalista roka 2022 z kategórie dospelých sú nominovaní hráči:

Kluby vyberajú z nominovaných hráčov 11 hráčov s určením presného poradia, kde hráč na 1. mieste získava 11 bodov, na 2. mieste 10 bodov, atď. Hráč, ktorý získa celkovo najviac bodov sa stane víťazom ankety „Najlepší futbalistu roka 2022“

V ankete Najlepší dorastenec roka 2022 sú nominovaní hráči:

Každý účastník ankety z nominovaných hráčov, určí piatich najlepších v presnom poradí. Hráč na prvom mieste získa do celkového poradia päť bodov, na druhom mieste získa štyri body, atď. Víťazom ankety sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov.

V ankete Najlepší žiak roka 2022 sú nominovaní hráči:

Každý účastník ankety z nominovaných hráčov, určí piatich najlepších v presnom poradí. Hráč na prvom mieste získa do celkového poradia päť bodov, na druhom mieste získa štyri body, atď. Víťazom ankety sa stane hráč, ktorý získa najviac bodov.


Oznam

 Kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete v areáli Športpark Pltníky na ulici Pltníky 25, 036 01 Martin na poschodí administratívnej budovy, číslo dverí 208.

Žiadame všetky futbalové kluby, ako aj futbalovú verejnosť, o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, Športový park Pltníky, Pltníky 25, 036 01 Martin. 


„Futbal to je hra – Turnaj prípravky U11“

Vo štvrtok 15.09.2022 sa uskutočnil na Pltníkoch turnaj, ktorý niesol názov „Futbal to je hra – Turnaj prípravky U11“.  Hlavným organizátorom podujatia bol Turčiansky futbalový zväz. Turnaj finančným príspevkom podporilo aj mesto Martin. Turnaja sa zúčastnili: Vrútky, Dražkovce, Malý Čepčín, Turčianske Kľačany, Žabokreky, Sklabiňa a Fomat Martin. Hrací systém – každý s každým 1×15min. Víťazom turnaja sa stal FK Slovan Žabokreky. Viac informácií TU


Školenie trénerskej licencie SFZ – UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“

SFZ spustil nový projekt školenia trénerov k získaniu licencie UEFA GRASSROOTS LEADER. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €.

Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.

Informácie o školení sú k dispozícii TU

Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii TU


Rozpis súťaží TFZ 2022/2023


Medzioblastný turnaj mladších žiakov

Dňa 19. mája 2022 (štvrtok) sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Liskovej medzioblastný turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2010.

Poriadateľom turnaja pre tento ročník bol Liptovský futbalový zväz. Výber Turca bol vytvorený hráčmi z  Vrútok, Hornej Štubne, Diviak a Fomatu Martin. Pod vedením trénerov Mariána Turčinu a Rastislava Fúčelu obsadil výber Turca 2. miesto.

Viac informácii TU


Poznáme víťaza Zimného Pohára TFZ SPORTIKA CUP

V mesiacoch február – marec 2022 sa uskutočnil na hracej ploche Pltníky turnaj Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP. Do turnaja sa prihlásilo 8 účastníkov – Dražkovce, H. Štubňa, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Trebostovo, T. Kľačany.

Víťazom Pohára TFZ SPORTIKA CUP sa stalo družstvo FK Trebostovo.

     

Pred finálovým stretnutím Zimného Pohára TFZ SPORTIKA CUP boli odovzdané aj ocenenia hráčom, ktorí boli vyhodnotení v ankete Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, Píšťalka roka a Trénerská osobnosť Turca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Údaje o štatutárnom orgáne klubu

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €). Podrobnejšie informácie TU. Formulár „Register MNO“ už je dostupný v ISSF v elektronickej podateľni.


Nahrávanie športových udalostí

Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“.

V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).  S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

Kompletné znenie tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00687308/sk/nahravanie-sportovych-udalosti


STAŇ SA ROZHODCOM

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho? Chcel by si byť súčasťou futbalového zápasu? Ale nie ako hráč, ale rozhodca?

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval kariéru futbalového rozhodcu.

Ponúkame:

   • aktívne športové vyžitie
   • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch
   • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
   • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.


Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov – riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ

  Oznámenie o riešení odstupného za amatéra