Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


Rozpis súťaží TFZ na nový súťažný ročník 2017/2018 


 Prestup s obmedzením – zmena !!!

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil dňa 18.07.2017 návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ.

Nový text znie: „od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením).

To znamená, že prestup s obmedzením je možné podávať už od 18.07.2017 !!!


Pomáhame hľadať nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

Deaflympijský výbor Slovenska nás žiada o spoluprácu. 

Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou. Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a deaflympijský výbor Slovenska o nich nemá prehľad. Predpokladajú, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

Preto, ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk