Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


Novelizácia Registračného a prestupového poriadku SFZ

Upozorňujeme FK, že dňa 18.06.2019 Výkonný výbor SFZ schválil novelizáciu Registračného a prestupového poriadku SFZ.

SFZ vydá niekoľko článkov týkajúcich sa hlavných zmien, z toho dôvodu odporúčame sledovať aj stránku SFZ (www.futbalsfz.sk).

Konsolidované znenie ako aj znenie s dôvodovou správou nájdete TU


Vstupenky na kvalifikačný zápas EURO 2020

Slovensko – Chorvátsko

Dňa 18.06.2019 sme obržali ponuku na zakúpenie vstupeniek na kvalifikačný zápas EURO 2020 Slovensko – Chorvátsko, ktorý sa uskutoční dňa 06.09.2019 o 20.45 hod. na štadióne A. Malatinského v Trnave.

Cena vstupeniek (rovnaké ako  v oficiálnom predaji, ktorý sa spustí dňa 01.08.2019):
1. kategória (pozdĺžne tribúny) – 52 €/ks
2. kategória (tribúny za bránou) – 28 €/ks

V prípade záujmu o vstupenky prosím obratom, najneskôr však do 21.06.2019, nahláste záujem na tfz@tfz.sk, spolu aj s menným zoznamom záujemcov o vstupenky (zápas je vyhlásený za rizikový). Počet vstupeniek je obmedzený. Všetky objednávky budú vybavené podľa dátumu a času ich doručenia a v prípade nezrovnalosti Vás budeme kontaktovať.


RIADNA KONFERENCIA TFZ

Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 20.05.2019 schválil návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 4. júla 2019 (štvrtok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine.

Predbežný program konferencie

 


Údaje o štatutárnom orgáne klubu

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €). Podrobnejšie informácie TU. Formulár „Register MNO“ už je dostupný v ISSF v elektronickej podateľni.


Seminár k Zákonu o športe

Učená právnická spoločnosť spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR i SFZ organizuje v stredu 05.06.2019 v Žiline seminár na tému Zákona o športe. Jedná sa najmä o zmluvné vzťahy, dane, odvody, špecifiká účtovníctva v športe, financovaní klubového športu a pod. 

Viac informácií TU


Oznam

 Kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete na ulici S. H. Vajanského 2 v Martine v Dome odborov Strojár, na 4. poschodí, číslo dverí 413.

Prosíme všetky futbalové kluby ako aj futbalovú verejnosť o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, S. H Vajanského 2, 036 01 Martin. 


Rozlosovanie jarnej časti súťaže mladších žiakov U13 

Rozlosovanie jarnej časti súťaže mladších žiakov U13 súťažného ročníka 2018/2019


Rozlosovanie nadstavbovej časti prípravky U11

Rozlosovanie nadstavbovej časti súťaže prípravky U11 pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019


Nahrávanie športových udalostí

Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“.

V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).  S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

Kompletné znenie tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00687308/sk/nahravanie-sportovych-udalosti


Rozpis súťaží TFZ 2018/2019

Rozpis súťaží TFZ 2018-2019


STAŇ SA ROZHODCOM

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho? Chcel by si byť súčasťou futbalového zápasu? Ale nie ako hráč, ale rozhodca?

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval kariéru futbalového rozhodcu.

Ponúkame:

  • aktívne športové vyžitie
  • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch
  • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
  • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.


Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov – riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ

Oznámenie o riešení odstupného za amatéra