Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


Pomáhame hľadať nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

Deaflympijský výbor Slovenska nás žiada o spoluprácu. 

Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou. Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a deaflympijský výbor Slovenska o nich nemá prehľad. Predpokladajú, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

Preto, ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk


Uchádzame sa o 2 % z Vašich daní

Prosíme našich členov a funkcionárov, podporovateľom, priaznivcov, ale aj rozhodcov, delegátov, či inak spriaznených ľudí, aby z minuloročných daní poskytli 2% v prospech TFZ. Takto získanými prostriedkami spoločne podporíme v priebehu roku 2017 mládežnícky futbal v regióne Turiec.

Vyplnené Vyhlásenie môžete priniesť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne.

Ďakujeme !!!

Vyhlásenie 2%


Spoločné stretnutie vedenia TFZ s futbalovými klubmi 

VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017 v rámci schvaľovania plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2017 schválil aj konanie spoločného stretnutia vedenia TFZ so zástupcami futbalových klubov jednotlivých súťaží.

Toto spoločné stretnutie sa uskutoční 17.03.2017 (piatok) o 17.00 hod. v hoteli Gader v Blatnici.

Program spoločného stretnutia :
1. Vystúpenie zástupcov TFZ s aktuálnymi informáciami z diania v TFZ, SsFZ a SFZ.
2. Diskusia, v ktorej sa zástupcovia zúčastnených klubov vyjadria k aktuálnym témam a problémom, s ktorými sa stretávajú vo svojej činnosti a k problémom jednotlivých súťaží.

Zástupcovia zúčastnených futbalových klubov na tomto stretnutí obdržia futbalové lopty pre svoje kluby, ktoré Turčiansky futbalový zväz zakúpil z finančných prostriedkov (sponzorského) vďaka kvalitnej spolupráci so spoločnosťou Schwer Fittings, s. r. o. a Ing. Borisom Burgerom.