Odborné komisie TFZ

Komisie sú odbornými orgánmi založenými TFZ k operatívnemu riadeniu jednotlivých oblasti jeho činnosti a sú oprávnené rozhodovať vo veciach im zverených stanovami, organizačným poriadkom TFZ a inými predpismi TFZ.

Elektronická komunikácia je spravidla s komisiami vykonávaná prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) alebo prostredníctvom e-mailu na sekretariát, ktorý po zaevidovaní odstúpi e-mail určenej odbornej komisii.

Odborné komisie TFZ:

Športovo-technická komisia (ŠTK)

Predseda: Mgr. Daniel Borcovan, tel.č.: +421 (0)948 605 960
Členovia: Ján Rusnák,  Ján Šarlina, Tomáš Burger

Komisia rozhodcov (KR)

Predseda: Ing. Peter Šmid, tel.č.: +421 (0)908 969 470
Členovia: Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Rastislav Koša,

Trénersko-metodická komisia (TMK)

Predseda: Pavol Šuhaj, tel.č.: +421 (0)905 975 032
Členovia: Marián Turčina, Stanislav Ruman, Michal Pyšný

Ekonomická komisia (EK)

Predseda: Jozef Bučko, tel.č.: +421 (0)904 301 214
Členovia: Miroslav Bernát

Disciplinárna komisia (DK)

Predseda: Pavol Baják, tel.č.: +421 (0)911 229 873
Členovia: Pavol Ševec, Mgr. Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Vladimír Hričina

Odvolacia komisia (OK)

Predseda: Ing. Boris Burger, tel.č.: +421 (0)903 453 170
Členovia: Igor Putra, Ing. Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal Pyšný

Revízna komisia (RK)

Predseda: Pavol Fabian, tel.č.: +421 (0)905 850 957
Členovia: Ján Štrbák, Ivan Tilesch