Úradná správa TFZ č. 48

Úradná správa č. 48 – ročník 2023/2024 – 13. 06. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Riadna konferencia TFZ sa uskutoční dňa 02.07.2024 (utorok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Predbežný program konferencie je zverejnený na webovej stránke TFZ. Termín je zmenený z dôvodu konania aktívu SsFZ, ktorý sa uskutoční 01.07.2024 a aktív TFZ musí nasledovať až po tomto termíne.

2. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 19.06.2024 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

3. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2024/2025, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.06.2024 do 23.59 hod. V tomto termíne je potrebné zaevidovať aj prihlášky pre mládežnícke družstvá. Pred zaevidovaním prihlášky do súťaže je potrebné si vytvoriť družstvá pre každú vekovú kategóriu samostatne.

4. Dňa 12.06.2024 sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ spoločné stretnutie s FK k riešeniu problematiky dorastu. Ďakujeme zúčastneným za konštruktívnu debatu.

5. Dňa 15.06.2024 sa od 8.00 hod. uskutoční v Sučanoch turnaj mladších žiakov U13 Memoriál Silvestra Huja za účasti družstiev – FO Tatran Sučany, TJ Turčianske Kľačany, TJ Družstevník Belá-Dulice, TJ Družstevník Sklabiňa, 1. KŠK Žilina.

6. Dňa 15.06.2024 o 16.00 hod. sa v Košťanoch uskutoční reprezentačné stretnutie medzi výberom dospelých TFZ a víťazom I. QUICK triedy – TJ Turčan Košťany.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-54 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí I. QUICK triedy jesennej a jarnej časti dosiahnuté na HP vrátane nariadených kontumácií. Víťazom a postupujúcim do regionálnych súťaží sa stalo družstvo TJ Turčan Košťany nad Turcom.

ŠTK-S-55 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí II. VITAR triedy jesennej a jarnej časti dosiahnuté na HP vrátane nariadených kontumácií. Víťazom a postupujúcim do I. QUICK triedy sa stalo družstvo TJ Družba Malý Čepčín.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-64 Schvaľujeme výsledky všetkých odohratých stretnutí dorastu U19 – Romantics.sk v jesenne a jarnej časti vrátane nadstavieb dosiahnuté na HP. Víťazom sa stalo družstvo FC Tatran Kláštor pod Znievom.

ŠTK-M-65 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody ŠTK súhlasí s odohraním MFS starších žiakov U15, 16. kolo TJ Turčan Košťany – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 20.06.2024 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena termínu).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Trénersko-metodická komisia TFZ oznamuje nomináciu mužstva dospelých na reprezentačné stretnutie medzi výberom dospelých TFZ Martin a víťazom I. QUICK triedy TJ Turčan Košťany, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2024 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku v Košťanoch. Zraz nominovaných je o 14.30 hod. Za TFZ Martin je určený realizačný tím v zložení: Tréneri – Mário Rapan (0902 077 022), Jozef Čepan.
Nominovaní hráči do výberu:
Ziman Pavol, Výbošťok Matej, Thomka Ľuboš, Grusmann Tomáš (všetci Trebostovo), Fekete Ľubomír, Jesenský Jozef, Čiljak Lukáš, Čiljak Daniel (všetci Dražkovce), Trnovský Matej, Mráz Ondrej, Zelienka Jakub, Nepela Ján (všetci Sučany), Zimeľ Michal, Štrbák Ivan, Hvizdák Andrej (všetci Príbovce), Cabada Miroslav (Kláštor p. Znievom), Blahušiak Boris (T. Kľačany), Lichner Martin (Mošovce).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 06. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 226      Olbert Peter 1172545 M. Čepčín – vylúčený za HNS voči DO podľa DP 48–1c, DS: 5 SSN od 04.06.2024, DP 48-2b,
U – 227      Matej Lukáš 1200259 Ďanová – vylúčený po 2 ŽK. DS: 1 SSN od 10.06.2024, DP 37-3,
U – 228      Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 10.06.2024, DP 37-5:
Arvensis Martin 1244049  T. Teplice
Ižip Róbert 1183051 Háj
Hrivnák Dárius 1214104 Dubové
Móric Marián 1116737 Ďanová
Černák Jakub 1272771 Dražkovce
U – 229      V prípade ak hráčovi v MFS posledného kola ročníka 2023/2024 bude udelená ŽK, ktorá je v poradí 5, 9,12…. FK resp. hráč môže na základe písomnej žiadosti zaslanej DK do začiatku nového súťažného ročníka (do 31.07.2024) požiadať o uloženie pokuty. V takom prípade DK uloží hráčovi pokutu 30 € a zastaví účinnosť DS za príslušný počet ŽK.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Obžut Šimon – 5 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ.

2. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 08.-09.06.2024:
Wehle -0,2 (chýba HP,)
Mišťúrik -0,4 (chýba HP a konfrontácia hráčov)

3. Za oneskorený príchod (nastúpenie až na 2 polčas) na stretnutie Ďanová – Dražkovce, KR TFZ ukladá R – Kulich Jaroslav uhradiť poplatok 15 € na účet TFZ.

4. Za oneskorený príchod (5 min. po UHČ) na stretnutie Ďanová – Dražkovce, KR TFZ ukladá DZ – Tomčány Stanislav uhradiť poplatok 5 € na účet TFZ. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ