Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2023/2024 – 21. 03. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.03.2024
Vzal na vedomie:
– stanovisko Revíznej komisie TFZ k účtovnej závierke TFZ za rok 2023,
– vyhodnotenie školenia R a DZ, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 09.-10.03.2024 v penzióne Brest v Jasenskej doline a finančné náklady za organizáciu tohto školenia,
– priebežné hodnotenie Zimnej ligy mládeže,
– vyhodnotenie Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup 2024, ktorého víťazom sa stalo družstvo TJ Družstevník Dražkovce,
– informácie k pripravenosti súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka 2023/2024 a prerokoval návrh a ďalší postup vo veci predohrania posledného kola súťaže I. QUICK triedy a súťaže starších žiakov U15 z dôvodu konania EURA 2024 a možnosti poskytnúť futbalovej verejnosti priestor na návštevu šampionátu, resp. sledovanie zápasov v televízii,
– informácie z konferencie SFZ, ktorá sa konala 01.03.2024 v Poprade,
– vyúčtovanie príspevku TFZ na turnaj od TJ Dynamo Príbovce,
– informácie o účasti výberu TFZ U11 na turnaji prípravky „O pohár predsedu SsFZ“, ktorého sa zúčastnia výbery U11 Oblastných futbalových zväzov pôsobiace na strednom Slovensku, ktorý sa bude konať 03.04.2024 v obci Vinica.
Schválil:
– účtovnú závierku TFZ za rok 2023,
– dodatočné zaradenie družstva U09 MŠK Fomat Martin do súťaže mladšej prípravky U09 TFZ od jarnej časti ročníka 2023/2024,
– návrh ŠTK TFZ na prelosovanie súťaží mladších žiakov U13 a mladšej prípravky U09 z dôvodu dodatočných zaradení družstiev do súťaže.
Neschválil:
– žiadosť o príspevok na turnaj od MŠK Fomat Martin z dôvodu, že nespĺňa niektoré náležitosti Smernice o financovaní turnajov s príspevkom TFZ

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-33 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 16. kolo FO Tatran Sučany – TJ Dynamo Príbovce dňa 06.04.2024 (sobota) o 15.30 hod. (zmena termínu).

Úsek súťaží mládeže:
1. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa uskutočnia nasledovné zápasy:
dňa 23.03.2024 (sobota) o 10.00 hod., HP Pltníky – U15 – Košťany – Dražkovce
dňa 24.03.2024 (nedeľa) od 15.30 h. HP Pltníky – U13 za účasti FK: Bystrička, Dražkovce, T. Kľačany, Vrútky

2. Výsledky zápasov v rámci Zimnej ligy mládeže 2024, ktoré sa uskutočnili dňa v dňoch 14.03.2024 – 17.03.2024:

U15:                Vrútky – T. Štiavnička          6:5
U19:                Príbovce – Sučany                 4:5
U11:                Fomat – T. Kľačany               2:0                   Fomat – Blatnica                    7:0
Kláštor – Žabokreky              1:5                  Kláštor – Fomat                     1:7
Blatnica – Kláštor                  0:3                  Blatnica – T. Kľačany              1:2
Žabokreky – Fomat                3:2                  Žabokreky – Blatnica                10:0
T. Kľačany – Žabokreky 0:3 T. Kľačany – Kláštor                3:0

3. Oznamujeme FK, ktoré majú družstvá v súťaži mladšej prípravky U09 a mladších žiakov U13, že Výkonný výbor TFZ schválil návrh ŠTK TFZ na prelosovanie súťaží mladších žiakov U13 a mladšej prípravky U09 z dôvodu dodatočných zaradení družstiev do súťaže (U09 – Kláštor, Fomat, U13 – Trebostovo). Nové rozlosovanie jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024, bolo zaslané e-mailom na FK dňa 21.03.2024 a tiež je dostupné v ISSF a na webovom sídle TFZ ako súčasť RS TFZ 2023/2024.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na ďalší tréningový zraz hráčov U11 (ročník 2013 a mladší). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 27.03.2024 (streda) o 15.30 hod. na futbalovom ihrisku UT Hurbanova. Hráči si so sebou prinesú tréningové oblečenie, kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Tréningový zraz je súčasťou prípravy na turnaj „O pohár predsedu SsFZ“, ktorého sa zúčastnia výbery U11 Oblastných futbalových zväzov pôsobiace na strednom Slovensku, ktorý sa bude konať 03.04.2024 v obci Vinica. Na základe tréningového zrazu bude vytvorený výber U11, ktorý budú reprezentovať Turčiansky futbalový zväz na spomínanom turnaji.
Nominovaní hráči:
Braun Max, Lilge Samuel (obaja Dražkovce), Daubner Matúš, Gavorník Jakub, Grusman Tomáš, Lettrich Peter, Lettrich Šimon, Petrovič Damián, Bršťák Jakub (všetci Diviaky), Kotúč Tomáš (Košťany), Jurošek Peter, Štefanides Matej, Puliš Lukáš (všetci Žabokreky), Smolka Juraj, Koreň Matúš (obaja Vrútky), Hanus Dávid (T. Kľačany), Kapusta Juraj (Turany).
V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu porosím informujte hlavného trénera p. Andreja Glejteka na tel. čísle 0904 888 768.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimnej ligy mládeže 2024 ako aj prvého jarného kola I. QUICK triedy bude zverejnené na webovom sídle TFZ v časti delegačné listy.

2. Oznamujeme R – Hanko, Jadroň, Kepeš, Maťková, Štrkáč, že náhradný termín skúšok bude 26.03.2024 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. Účastnícky poplatok spojený s nákladmi opakovaného termínu v sume 20 € (Kepeš 5 €) je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2024, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 26.03.2024.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ