č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2023/2024 – 08. 02. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 30“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2023/2024 – 01. 02. 2024
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 29.01.2024
Vzal na vedomie:
– zhodnotenie 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ a záverečný účet plesu, vyhodnotenie ankety Najlepší futbalista roka 2023,
– informácie k Zimnej lige mládeže a k Zimnému poháru TFZ QUICK Sport Cup 2024,
– informácie k príprave školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline
– informácie o turnaji rozhodcov – O pohár predsedu KR SsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 03.02.2024 v Hnúšti, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 29“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2023/2024 – 25. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 29.01.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2023, Najlepší dorastenec roka 2023, Najlepší žiak roka 2023, Píšťalka roka 2023 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle TFZ:
Najlepší dorastenec rok 2023 – Samuel Konôpka (TJ Dynamo Príbovce)
Najlepší žiak roka 2023 – Samuel Kempný (TJ Družstevník Blatnica)
Píšťalka roka 2023 – Adam Lilge
Trénerská osobnosť Turca – Ing. Anton Görög Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 28“

AW2I6022

27. ročník reprezentačného plesu TFZ

Dňa 19.01.2024 sa v priestoroch spoločenskej sály Čierna pani v Martine opäť uskutočnil tradičný reprezentačný ples TFZ, kde sa písal už jeho 27. ročník.

Najlepším futbalistom turčianskych futbalových súťaží sa stal Ľuboš Thomka z Trebostova. V ankete bol vyhlásený už  piatykrát v rade za sebou a tento rok dosiahol hattrick v počte víťazstiev v ankete. Od hlasujúcich klubov získal v porovnaní s minulým rokom o 78 bodov viac, presne 182 bodov. (2019 – 4. miesto, 2020 – 2. miesto, 2021 – 1. miesto, 2022 – 1. miesto).

V jedenástke roka malo zastúpenie až 8 klubov.  Dvojité zastúpene mali Sučany a až trojité zastúpenie mal FK Trebostovo. Jeden z ocenených momentálne  pôsobí v regionálnej súťaží , avšak v ankete sa umiestnil za účinkovanie Vrútok v turčianskej súťaži. Traja hráči mali premiéru v ankete Najlepší futbalista roka. Pokračujte v čítaní „27. ročník reprezentačného plesu TFZ“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2023/2024 – 18. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: fz@tfz.sk):
1. Oznamujeme rozhodcom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2023, že si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 v termíne od 22.01.2024 do 26.01.2024.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 27“

Black & Yellow Business Facebook Cover

2% na podporu futbalu v Turci

Tak ako každý rok, aj teraz máte možnosť poukázať 2% z vašich daní. Podporou vášho podielu z dane z príjmov (2%) nám umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky pre rozvoj mladých športovcov v Turci.

Budeme Vám veľmi vďační, ak aj tento rok prispejete touto formou TFZ, kde vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci (organizáciu turnajov, zakúpenie tréningových pomôcok a pod.).

Nenechajte svoje 2% z vašej dane „prepadnúť“ v prospech štátu a podporte podmienky pre športovanie detí a mládeže!

Ako na to?
Prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát  zväzu na ihrisku Pltníky spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, prípadne obe vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne.

POSTUP POUKÁZANIA 2%  DANE  Z PRÍJMOV:

Zamestnanec:
Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ za rok 2023.

1. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%, ktoré môžete poukázať Turčianskemu futbalovému zväzu.

2. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.

3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré si môžete klikom na názov dokumentu stiahnuť, alebo ho nájdete nižšie na tejto stránke, ako „pdf“ dokument aj s predvyplnenými údajmi TFZ.

4. „Potvrdenie o zaplatení dane“ „Vyhlásenie o poukázaní“, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2023 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na sekretariát TFZ na ihrisku Pltníky, alebo osobne na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.04.2024.

Fyzická osoba:
1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
– v daňovom priznaní typu A (strana 5 – VIII. oddiel)
– v daňovom priznaní typu B (strana 11 – XII. oddiel)

Obchodné meno (názov): Turčiansky futbalový zväz
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31938396

3.Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania na príslušný daňový úrad.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnuť tu:

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 26

Úradná správa č. 26 – ročník 2023/2024 – 11. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 19.01.2024 so začiatkom o 19.00 hod. sa uskutoční 27. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie ankiet Najlepší futbalista roka 2023, Najlepší dorastenec roka 2023, Najlepší žiak roka 2023, Píšťalka roka 2023 a Trénerská osobnosť Turca. Bližšie informácie a rezervácie vstupeniek na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 26“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2023/2024 – 21. 12. 2023
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2024 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.12.2023
Vzal na vedomie:
– informácie o zabezpečení 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 19.01.2024 o 19.00 hod. v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 25“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2023/2024 – 14.12.2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 22.12.2023 do 05.01.2024 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2024 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 24“

č. 39 - 11.04.2024

Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2023/2024 – 07. 12. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory trénerov a ich činnosti pri mládežníckych družstvách, ktoré bolo potrebné zaslať do 03.12.2023 evidujeme od nasledovných FK: Blatnica, Bystrička, Diviaky, Fomat Martin, Mošovce, Príbovce, Sklabiňa, Sučany, Turany, T. Kľačany, T. Štiavnička, Valča, Vrútky, Žabokreky. Týmto klubom budú najneskôr do 20.12.2023 poukázané finančné príspevky na bankový účet uvedený v ISSF a e-mailom zaslaná aj písomná informácia. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 23“