č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 13

Úradná správa č. 13 – ročník 2021/2022 – 30. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):

1. Upozorňujeme FK, že prestupy s obmedzením je možné podávať 30.09.2021. Aby bola žiadosť o prestup s obmedzením spracovaný, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub, hráč, materský klub) vyjadriť k tejto žiadosti do 30.09.2021 do 23.59 hod. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 13“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 12

Úradná správa č. 12 – ročník 2021/2022 – 23. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 13.09.2021 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále budovy Obecného úradu Bystrička o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, podpredseda ŠTK TFZ pre operatívnu činnosť TFZ, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda ekonomickej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ za delegáta konferencie SsFZ, doručili písomne na sekretariát do 15.10.2021 do 16.00 hod. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 12“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 11

Úradná správa č. 11 – ročník 2021/2022 – 16. 09. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 13.09.2021 schválil v súlade so Stanovami TFZ návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále budovy Obecného úradu Bystrička o 16.00 hod. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje návrhy na kandidátov do funkcie: prezident TFZ, podpredseda VV TFZ a piati členovia VV TFZ (predseda športovo-technickej komisie, podpredseda ŠTK TFZ pre operatívnu činnosť TFZ, predseda trénersko-metodickej komisie, predseda komisie rozhodcov a predseda ekonomickej komisie), predseda revíznej komisie, členovia revíznej komisie, predseda disciplinárnej komisie, predseda odvolacej komisie, ekonóm, zástupca FK hrajúci súťaže SsFZ za delegáta konferencie SsFZ, doručili písomne na sekretariát do 15.10.2021 do 16.00 hod. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 11“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 10

Úradná správa č. 10 – ročník 2021/2022 – 09. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2021 je do 14.09.2021.

2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 13.09.2021 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 10“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 9

Úradná správa č. 9 – ročník 2021/2022 – 02. 09. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2021 je do 14.09.2021.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-12 Na základe viacnásobných upozornení v ÚS na povinnosti usporiadateľa MFS uvádzať v ZoS členov RT a hlavne dodržiavať ustanovenia Rozpisu súťaží TFZ, čl. XV., bod 8 (na MFS vo všetkých vekových kategóriách musí byť prítomná zdravotná služba…), postupujeme na disciplinárne konanie pre opakované nezabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby TJ Družba Malý Čepčín v MFS II. VITAR triedy 1., 3. a 5. kola a MFS U11, 3. kola Malý Čepčín – Diviaky „B“. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 9“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 8

Úradná správa č. 8 – ročník 2021/2022 – 26. 08. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ v dňoch 20.08.-31.08.2021 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ). Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 8“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 7

Úradná správa č. 7 – ročník 2021/2022 – 19. 08. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.08.2021 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK, ktorý sa konal 09.07.2021,
– vyhodnotením záväzných stanovísk k návrhu na reorganizáciu súťaží dospelých TFZ od súťažného ročníka 2022/2023, kde za reorganizáciu v lehote stanovenej v liste vyjadrilo kladné stanovisko 7 klubov z 30,
– prerokovaním problematiky mládežníckeho futbalu v Turci a informáciami zo stretnutia s klubmi zo dňa 16.07.2021 v zmysle záverov z konferencie TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 7“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 6

Úradná správa č. 6 – ročník 2021/2022 – 12. 08. 2021
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 09.08.2021 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením zasadnutia konferencie TFZ a aktívu ŠTK, ktorý sa konal 09.07.2021,
– vyhodnotením záväzných stanovísk k návrhu na reorganizáciu súťaží dospelých TFZ od súťažného ročníka 2022/2023, kde za reorganizáciu v lehote stanovenej v liste vyjadrilo kladné stanovisko 7 klubov z 30,
– prerokovaním problematiky mládežníckeho futbalu v Turci a informáciami zo stretnutia s klubmi zo dňa 16.07.2021 v zmysle záverov z konferencie TFZ, Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 6“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 5

Úradná správa č. 5 – ročník 2021/2022 – 05. 08. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 09.08.2021 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl 2021 je do 10.08.2021. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 5“

č. 23 - 09.12.2021

Úradná správa TFZ č. 4

Úradná správa č. 4 – ročník 2021/2022 – 29. 07. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2021/2022 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 26.07.2021. Rozpis súťaží je od 26.07.2021 k dispozícii aj na sekretariáte TFZ. Rozlosovanie jednotlivých súťaží je k dispozícii v ISSF a na Futbalnete. Pokračujte v čítaní „Úradná správa TFZ č. 4“