Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2022/2023 – 06. 04. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.

2.  Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2023 je do 12.04.2023.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Pred začiatkom jarnej časti II. VITAR triedy, ako aj všetkých súťaží, dôrazne upozorňujeme funkcionárov a manažérov družstiev na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS aj v stretnutiach na ktorých neboli delegovaní R, členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva). V ZoS žiadame uvádzať aj meno trénera, ktorý už ukončil školenie trénerov (výnimka z jesennej časti), ako aj trénera zodpovedného za tréningový proces mládežníckych družstiev klubu. Neuvádzanie týchto osôb bude riešené disciplinárnou sankciou.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-46 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS dorastu U19 – Romantics.sk, 12. kolo FO Tatran Sučany – MŠK Fomat Martin „B“ dňa 13.04.2023 (štvrtok) o 17.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-M-47 Na základe doručených písomných dohôd súhlasíme so striedavým štartom hráčov:
– Laura Hamplová 1455987 za MŠK Fomat Martin (SFZ – prípravka) a TJ Turčan Košťany (TFZ – prípravka),
– Matúš Hampel 1455988 za MŠK Fomat Martin (SFZ – prípravka) a TJ Turčan Košťany TFZ – prípravka),
FK je povinný schválenú dohodu predložiť pred stretnutím R a vedúcemu družstva súpera pri konfrontácii. V MFS môžu nastúpiť maximálne 3 hráči so striedavým štartom.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na tréningový zraz hráčov U11 (ročník 2012 a mladší). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 19.04.2023 (streda) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku UT Pltníky. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Kontrolný zraz je súčasťou prípravy na turnaj „O STREDOSLOVENSKÝ POHÁR PRÍPRAVIEK“, ktorého sa zúčastnia výbery U11 Oblastných futbalových zväzov pôsobiace na strednom Slovensku, ktorý sa bude konať 03. mája 2023.

Nominovaní hráči:
Martin Budiský, Teodor Vanko, Viliam Pravňan (všetci Belá-Dulice), Alex Poláček, Richard Kohút, Albert Viselka (všetci Vrútky), Jakub Fleško, Alexej Košút (obaja Sklabiňa), Samuel Adamovský, Matej Kamensky, Tomáš Štefaničiak (všetci T. Štiavnička), Tobias Saniga, Max Braun (obaja Dražkovce), Damjan Budisky, Filip Baniari (obaja T. Kľačany), Šimon Ševčík, Nikolas Bránik (obaja Bystrička), Stanislav Luchkai, Matej Štefanides, Peter Štefanides, Peter Jurošek (všetci Žabokreky), Dávid Vavrovič, Damián Petrovič, Adam Vallo, Ondrej Šichta (všetci Diviaky), Tobias Maretta (Valča), Tomáš Kotúč (Košťany), Matúš Daubner, Tobias Záborský, Peter Párička Sninský (všetci M. Čepčín), Michal Porubský (Príbovce).

V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu porosím informujte hlavného trénera p. Rastislava Fúčelu na tel. čísle 0907 831 441. Ospravedlnenky do školy obdržia hráči na tréningovom zraze.

2. MŠK Žilina v spolupráci so SFZ organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 10. mája 2023 od 8.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Obmedzený počet miest je pre 300 ľudí. Prednášky budú v anglickom jazyku. Účastnícky poplatok je 70 € (v cene obed, pitný režim a preklad)prihlášky je možné zasielať do 08.05.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/04/10-05-2023-seminar-trenerov-uefa-pro-eya-a-b-licencie-zilina.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 04. 04. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 172 Samec Ľubomír 1422438 VD T. Kľačany, HNS voči DO, DS: 2 SSN od 03.04.2023, pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v majstrovskom futbalovom stretnutí, DP 48-2b,
U – 173 Mikeš Marek 1190538 Mošovce, HNS – vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitostí podrazením, DS: 1 SSN od 03.04.2023, DP 45-1b,
U – 174 Lach Štefan 1154068 Ďanová, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a túto žiadosť zamieta, DP 41-1,
U – 175 Tomčany Stanislav 1313356 DZ, DK obdržala žiadosť menovaného o zmenu DS a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U-128 na podmienečnú a určuje termín od 03.04.2023 do 31.12.2023, DP 41-1,
U – 176 Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelení 5 ŽK od 03.04.2023, DP 37-5:
Záborský Stanislav 1141361 Mošovce
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR TFZ berie na vedomie potvrdenie od lekára rozhodcu Hanko Roman, ktorý sa ospravedlnili z MFS I. QUICK triedy H. Štubňa – Belá „B“ (25.03.2023).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ