Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2022/2023 – 13. 04. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 24.04.2023 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.

3. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-40 Dôrazne upozorňujeme p. Miroslav Kovalčík a Vladimír Vitek na neaktívny prístup a dlhodobú prípravu na obnovenie – predĺženie trénerskej licencie. V prípade neabsolvovania školení do 10.05.2023 budeme považovať vašu kvalifikáciu za neplatnú a v zmysle RS TFZ 2022/2023 sankcionovať ako klub bez trénera. Zároveň upozorňujeme TJ IDOP Lipovec (tréner Daniel Kúdelka) a TJ Družstevník Ďanová (tréner Jozef Šavol) na uvádzanie trénerov do realizačného tímu družstva. V prípade, že v MFS nebude uvedený tréner, bude ŠTK postupovať taktiež v zmysle RS TFZ.

Úsek súťaží mládeže:
ŠTK-M-48 Z dôvodu kolízie na HP Pltníky nariaďujeme odohrať MFS starších žiakov U15, 16. kolo MŠK Fomat Martin „B“ – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 21.05.2023 (nedeľa) o 12.30 hod., 18. kolo MŠK Fomat Martin „B“ – Tatran Turany dňa 04.06.2023 (nedeľa) o 12.30 hod. (zmeny UHČ).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na tréningový zraz hráčov U11 (ročník 2012 a mladší). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 19.04.2023 (streda) o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku UT Pltníky. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Kontrolný zraz je súčasťou prípravy na turnaj „O STREDOSLOVENSKÝ POHÁR PRÍPRAVIEK“, ktorého sa zúčastnia výbery U11 Oblastných futbalových zväzov pôsobiace na strednom Slovensku, ktorý sa bude konať 03. mája 2023.

Nominovaní hráči:
Martin Budiský, Teodor Vanko, Viliam Pravňan (všetci Belá-Dulice), Alex Poláček, Richard Kohút, Albert Viselka (všetci Vrútky), Jakub Fleško, Alexej Košút (obaja Sklabiňa), Samuel Adamovský, Matej Kamensky, Tomáš Štefaničiak (všetci T. Štiavnička), Tobias Saniga, Max Braun (obaja Dražkovce), Damjan Budisky, Filip Baniari (obaja T. Kľačany), Šimon Ševčík, Nikolas Bránik (obaja Bystrička), Stanislav Luchkai, Matej Štefanides, Peter Štefanides, Peter Jurošek (všetci Žabokreky), Dávid Vavrovič, Damián Petrovič, Adam Vallo, Ondrej Šichta (všetci Diviaky), Tobias Maretta (Valča), Tomáš Kotúč (Košťany), Matúš Daubner, Tobias Záborský, Peter Párička Sninský (všetci M. Čepčín), Michal Porubský (Príbovce).

V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu porosím informujte hlavného trénera p. Rastislava Fúčelu na tel. čísle 0907 831 441. Ospravedlnenky do školy obdržia hráči na tréningovom zraze.

2. MŠK Žilina v spolupráci so SFZ organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA PRO, UEFA EYA, UEFA A a UEFA B licencie v rozsahu 5 hod. v stredu 10. mája 2023 od 8.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Obmedzený počet miest je pre 300 ľudí. Prednášky budú v anglickom jazyku. Účastnícky poplatok je 70 € (v cene obed, pitný režim a preklad)prihlášky je možné zasielať do 08.05.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/04/10-05-2023-seminar-trenerov-uefa-pro-eya-a-b-licencie-zilina.pdf

3. TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen so súhlasom SFZ – oddelenie trénerov, organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B, UEFA A, UEFA EYA, UEFA PRO licencie v rozsahu 5 hod. v utorok 02. mája 2023 od 15.00 h. v priestoroch konferenčnej miestnosti HOTEL TENIS Zvolen a na ihrisku MFK Zvolen. Obmedzený počet miest je pre 50 ľudí. Účastnícky poplatok je 20 € a prihlášky je možné zasielať do 22.04.2023.
Program seminára a informácie k prihláške sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230406.1680798129/Semin%C3%A1r%20tr%C3%A9nerov%20ml%C3%A1de%C5%BEe%20-%20ZVOLEN%20-%20INFO.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 11. 04. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 177 Jančo Marek  1174413 Krpeľany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie gólovej príležitostí súperovi hrou rukou, DS: 1 SSN od 10.04.2023, DP 45-2,
U – 178 Mikeš Peter 1199668 Slovany, HNS – udretie súpera do oblasti tváre mimo súboja o loptu v prerušenej hre, DS: 3 SSN od 10.04.2023, DP 49-2b,
U – 179 Tóth Matúš 1333537 Príbovce, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 10.04.2023, DP 37-3,
U – 180 Doboš Dušan 1142445 Ďanová, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 10.04.2023, DP 37-3.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 08.-09.04.2023:
Parenička -0,2 (chýbajú zranení hráči)

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ