Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2023/2024 – 07. 03. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac február 2024 je do 13.03.2024.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Zápasy Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup 2024 sa uskutočnia na HP Pltníky:
09.03.2024 (sobota) o 14.30 hod. Ďanová – T. Kľačany (stretnutie o 3. miesto)
09.03.2024 (sobota) o 16.30 hod. Mošovce – Dražkovce (finále)
Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Úsek súťaží mládeže:
1. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa uskutočnia nasledovné zápasy:
dňa 09.03.2024 (sobota) o 10.00 hod., HP Hurbanova – žiaci U15 Dražkovce – T. Štiavnička
dňa 09.03.2024 (sobota) o 11.30 hod., HP Hurbanova – žiaci U15 Košťany – Vrútky
dňa 10.03.2024 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 13.00 hod. – turnaj staršej prípravky U11 za účasti družstiev: Diviaky, Košťany, Dražkovce, Vrútky, Bystrička.
dňa 10.03.2024 (nedeľa) o 10.00 hod., HP Pltníky – dorast U19 Príbovce – Belá
dňa 10.03.2024 (nedeľa) o 12.00 hod., HP Pltníky – dorast U19 Sučany – Turany 
dňa 10.03.2024 (nedeľa) v čase od 14.30 do 16.30 hod. sa uskutočnia zápasy kategórie mladších žiakov U13 na HP Pltníky za účasti družstiev: T. Štiavnička, Diviaky, Sučany, Sklabiňa.
dňa 10.03.2024 (nedeľa) o 16.30 hod., HP Pltníky – dorast U19 Vrútky – Kláštor

2. Výsledok zápasu v rámci Zimnej ligy mládeže 2024 v kategórii U19, ktorý sa uskutočnil dňa 02.03.2024 na HP Hurbanova:
Dražkovce – Belá       0:2

3. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U09 v rámci Zimnej ligy mládeže 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 03.03.2024 v Diakovej:
Diviaky – Bystrička               3:0                  Vrútky – T. Štiavnička          2:0
Žabokreky – Diviaky             1:0                  Sklabiňa – Vrútky                  1:3
Bystrička – Žabokreky          0:4                  T. Štiavnička – Sklabiňa        4:0
Zápasy podľa umiestnenia:
3. miesta zo skupín:
Bystrička – Sklabiňa              4:0
2. miesta zo skupín:
Žabokreky – T. Štiavnička    3:0
Víťazi skupín:
Diviaky – Vrútky                   1:0

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimnej ligy mládeže 2024, ktoré sa uskutočnia:
09.03.2024 (sobota) o 10.00 h., HP Hurbanova – U15 – Dražkovce – T. Štiavnička (Šperka)
09.03.2024 (sobota) o 11.30 h., HP Hurbanova – U15 – Košťany – Vrútky (Šperka)
10.03.2024 (nedeľa) o 10.00 h., HP Pltníky – U19 – Príbovce – Belá (Vajdel)
10.03.2024 (nedeľa) o 12.00 h., HP Pltníky – U19 – Sučany – Turany  (Vajdel)
10.03.2024 (nedeľa) o 16.30 h., HP Pltníky – U19 – Vrútky – Kláštor (Dubovec, Kosturský st.)
10.03.2024 (nedeľa) HP Pltníky, U13:
14.30 – 15.25 h. Sklabiňa – Diviaky, T. Štiavnička – Sučany (Dubovec, Kosturský st.)
15.30 – 16.25 h. Diviaky – T. Štiavnička, Sklabiňa – Sučany  (Kosturský st., Dubovec)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimného pohára QUICK Sport Cup 2024 sa uskutočnia na HP Pltníky:
09.03.2024 (sobota) o 14.30 hod. Ďanová – T. Kľačany (o 3. miesto) (Vallo, Dubovec, Kosturský st.)
09.03.2024 (sobota) o 16.30 hod. Mošovce – Dražkovce (finále) (Dubovec, Vallo, Kosturský st.)

3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia).Program seminára je zverejnený na webovom sídle TFZ a tiež bol zaslaný e-mailom.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ