Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2022/2023 – 23. 02. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Semifinálové zápasy Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023 sa uskutočnia na HP Pltníky:
25.02.2023 (sobota) o 16.00 hod. T. Kľačany – Košťany
25.02.2023 (sobota) o 18.00 hod. Dražkovce – Ďanová

Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Úsek súťaží mládeže:
1. Výsledky jednotlivých zápasov rámci Zimnej ligy mládeže 2023 v kategóriách U13, U15 a U19, ktoré sa odohrali v termíne od 16.02.2023 do 22.02.2023:
U13:    Žabokreky – Dražkovce         1:5                   Vrútky – Fomat          4:5
Dražkovce – Vrútky               4:5                   Fomat – Žabokreky    8:2
U15:    T. Štiavnička – Košťany        8:2                   Vrútky – Dražkovce   6:3
U19:    Vrútky – Belá                         2:0                   Kláštor – Dražkovce   3:5

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 02.03.2023 (štvrtok) o 18.00 hod. uskutoční zápas kategórie dorastu U19 Dražkovce – Vrútky na HP Pltníky.

3. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 26.02.2023 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 14.00 hod. uskutoční turnaj kategórie U11 za účasti družstiev: Fomat Martin (U10), T. Kľačany, T. Štiavnička, Vrútky, (zápasy 9.00-11.30 h.), Dražkovce, M. Čepčín, Sklabiňa, Žabokreky (zápasy 11.35-14.00 h.).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):

1. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK LFZ organizuje v Liptovskom Mikuláši v termíne 22.03. – 12.06.2023 školenie UEFA GRASSROOTS licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 01.03.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/22-03-2023-06-06-2023-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-liptovsky-mikulas.pdf

2. MŠK Žilina v spolupráci s ObFZ Žilina organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. vo štvrtok 16. marca 2023 od 15.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 20 € a prihlášky je možné zasielať do 10.03.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230210.1676027419/SEMIN%C3%81R%20-%20%C5%BDILINA%2016.03.23.pdf

3. TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v pondelok 20. marca 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MFK Zvolen. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 12 € a prihlášky je možné zasielať do 10.03.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230217.1676621006/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20ZVOLEN%2020.03.2023.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre semifinálové zápasy Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023, ktoré sa uskutočnia na HP Pltníky:
25.02.2023 (sobota) o 16.00 hod. T. Kľačany – Košťany (Vajdel, Šperka)

25.02.2023 (sobota) o 18.00 hod. Dražkovce – Ďanová (Šperka, Vajdel)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. dorastu U19, ktorý sa uskutoční dňa 02.03.2023 (štvrtok) na HP Pltníky:
o 18.00 hod. Dražkovce – Vrútky (Gregor) 

3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2023, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 06.03.2023. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

4. Upozorňujeme R a DZ, ako aj funkcionárov FK, že na webovom sídle TFZ v sekcii Dokumenty / Pravidlá a normy sú zverejnené zmeny Pravidiel futbalu, ktoré sú platné od 01.07.2022.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ