Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2022/2023 – 16. 02. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. TFZ obdržal ponuku na nákup vstupeniek na marcové kvalifikačné zápasy slovenskej reprezentácie. Zápas Slovensko – Luxembursko sa odohrá 23.03.2023 o 20.45 hod. v Trnave a zápas Slovensko – Bosna a Hercegovina v nedeľu 26.03.2023 o 20.45 hod. v Bratislave. Ceny vstupeniek na Slovensko – Luxembursko: 25 Eur (pozdĺžne tribúny), 15 Eur (tribúny za bránou). Ceny vstupeniek na Slovensko – Bosna a Hercegovina: 25 Eur (pozdĺžne tribúny), 15 Eur (tribúny za bránou). Počet vstupeniek na objednanie pre TFZ je limitovaný.  V prípade záujmu kontaktujte sekretára TFZ v termíne do 21.02.2023 do 12.00 hod.e-mailom na tfz@tfz.sks informáciou o počte a kategórii vstupenky o ktoré máte záujem. Objednávky budú vybavené v poradí tak ako budú doručené.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Zápas víťazov predkolových zápasov Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023 sa uskutočnia na HP Hurbanova:
19.02.2023 (nedeľa) o 12.00 hod. Ďanová – M. Čepčín
Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!!

Úsek súťaží mládeže:
1. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U09 v rámci Zimnej ligy mládeže 2023, ktorý sa uskutočnil dňa 12.02.2023 v Diakovej:
Dražkovce – T. Kľačany        4:1       Dražkovce – Žabokreky            0:1
Fomat – Diviaky                    3:0       Fomat – Dražkovce                3:2
Žabokreky – Fomat              3:0       Žabokreky – T. Kľačany           3:0
Diviaky – Dražkovce             2:0       Diviaky – Žabokreky                 3:1
T. Kľačany – Diviaky               2:2        T. Kľačany – Fomat               0:3
 
2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 18.02.2023 (sobota) o 16.00 hod. uskutoční zápas kategórie dorastu U19 Vrútky – Belá na HP Pltníky.

3. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 18.02.2023 (sobota) o 17.30 hod. uskutoční zápas kategórie starších žiakov U15 T. Štiavnička – Košťany na HP Pltníky.

4. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 22.02.2023 (streda) o 16.30 hod. uskutoční zápas kategórie starších žiakov U15 Vrútky – Dražkovce na HP vo Vrútkach.

5. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 23.02.2023 (štvrtok) o 18.00 hod. uskutoční zápas kategórie dorastu U19 Belá – Kláštor na HP Pltníky.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK LFZ organizuje v Liptovskom Mikuláši v termíne 22.03. – 12.06.2023 školenie UEFA GRASSROOTS licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 01.03.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/22-03-2023-06-06-2023-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-liptovsky-mikulas.pdf

2. MŠK Žilina v spolupráci s ObFZ Žilina organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. vo štvrtok 16. marca 2023 od 15.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 20 € a prihlášky je možné zasielať do 10.03.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230210.1676027419/SEMIN%C3%81R%20-%20%C5%BDILINA%2016.03.23.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 02. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 163 Páleš Roman 1241249 Slovany, vylúčený v stretnutí Zimného pohára TFZ,              DS: pokarhanie, DP 11-1,2
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023, ktorý sa uskutoční na HP Hurbanova:
19.02.2023 (nedeľa) o 12.00 hod. Ďanová – M. Čepčín (Diabelko, Vajdel)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. dorastu U19, ktorý sa uskutoční dňa 18.02.2023 (sobota) na HP Pltníky:
o 16.00 hod. Vrútky – Belá (Gregor)

3. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. starších žiakov U15, ktorý sa uskutoční dňa 18.02.2023 (sobota) na HP Pltníky:
o 17.30 hod. T. Štiavnička – Košťany (Gregor)

4. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. starších žiakov U15, ktorý sa uskutoční dňa 22.02.2023 (streda) na HP Vrútky:
o 16.30 hod. Vrútky – Dražkovce (Gregor)

5. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. dorastu U19, ktorý sa uskutoční dňa 23.02.2023 (štvrtok) na HP Pltníky:
o 18.00 hod. Belá – Kláštor (Gregor)

6. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2023, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 06.03.2023. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ