Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2021/2022 – 02. 12. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 15.11.2021 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista roka 2021“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2021“ a „Najlepší žiak za rok 2021“. Žiadame FK o dodržanie termínu 6. decembra 2021 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka.

2. Harmonogram využívania HP Pltníky klubmi TFZ v období január-marec 2022 bol zaslaný na kluby dňa 25.11.2021. Nakoľko nie je jasné ako sa bude situácia okolo COVID-19 vyvíjať, z toho dôvodu nie je potrebné nateraz zasielať objednávky. Vo veci zasielania objednávok bude FK operatívne kontaktovať sekretár TFZ keď to bude aktuálne. Ostatné voľné termíny, ktoré sú ešte k dispozícii aj pre využívanie klubom TFZ sú zverejnené na webe TFZ.

3. Dňa 29.11.2021 bolo spustené prihlasovanie do projektu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry s názvom EURÁ z EURA. Žiadosti o finančný príspevok je možné podávať do 10. januára 2022. Všetky potrebné informácie nájdete vo výzve na tomto odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/11/vyzva-eura-z-eura.pdf

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. V mesiacoch február – marec 2022 sa uskutoční na hracej ploche Pltníky turnaj O zimný pohár TFZ. Do turnaja sa prihlásilo 8 účastníkov – Dražkovce, Dubové, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Trebostovo, T. Kľačany.
Program turnaja:
1. kolo:
13.02.2022, 14.00 hod.                     Sklené – Malý Čepčín
13.02.2022, 16.00 hod.                     Dubové – Lipovec
19.02.2022, 14.00 hod.                     Mošovce – Dražkovce
19.02.2022, 16.00 hod.                     Trebostovo – Turčianske Kľačany
Semifinále:
05.03.2022, 16.00 hod.                     semifinále č. 1
05.03.2022, 18.00 hod.                     semifinále č. 2
Finále:
13.03.2022, 14.00 hod.                     o 3. miesto
13.03.2022, 16.00 hod.                     o 1. miesto
Propozície ako aj pavúk turnaja sú zverejnené na webovom sídle TFZ a boli zaslané účastníkom turnaja e-mailom dňa 25.11.2021. Turnaj sa uskutoční za predpokladu, že bude možné v súvislosti s Covidom v tom čase organizovať tréningy a futbalové zápasy.

Trénersko-metodická komisia:
1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

2. Komisia rozhodcov a delegátov SsFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Seminár slúži na predĺženie licencie ako aj pre nových záujemcov. Plánovaný termín konania licenčného seminára je 23.01.2022. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 50 €. Záujemcovia o seminár sa môžu prihlásiť do 03.12.2021 predsedovi KR TFZ Ing. Petrovi Šmidovi, tel.č. 0908 969 470. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ