Úradná správa TFZ č. 40

Úradná správa č. 40 – ročník 2019/2020 – 04. 06. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia, ktorým sa od 03.06.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Vydaním nového opatrenia sa ruší to predchádzajúce, a to znamená, že súťažné športové podujatia sú povolené!!! Podujatí sa môžu zúčastniť aj diváci, avšak za jasne stanovených podmienok (uvedené v písm. E vydaného opatrenia). Opatrenie ÚVZSR je zverejnené aj na našej webovej stránke www.tfz.sk.
2. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 05.06.2020. Predpokladaný termín konania kurzu prvej pomoci by mohol byť v mesiaci jún alebo júl (závisí od ponuky kurzov zo strany Slovenského Červeného kríža).
3. Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. Bližšie informácie boli uvedené v predchádzajúcej Úradnej správe TFZ č. 38.
4. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 08.06.2020 (pondelok ) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
1. Dňa 02.06.2020 sa uskutočnilo losovanie Pohára Turčianskeho futbalového zväzu. V 1. kole, ktoré sa uskutoční cez víkend 13.-14.06.2020, sa stretnutú nasledovné dvojice:
TJ Družstevník Dražkovce – TJ Družstevník Belá-Dulice (Necpaly)
FK Trebostovo – TJ Dynamo Príbovce (13.06.2020 o 17.00 h.)
TJ Turčianske Kľačany – Tatran Turany
TJ IDOP Lipovec – TJ Turčan Košťany
OFK Slovenské Pravno – TJ Družstevník Ďanová
TJ Družstevník Dubové – TJ Družstevník Háj
ŠK Sklené – TJ Žiara Horná Štubňa
FK Valča – TJ ŠK Drienok Mošovce
Domáci, ako organizátor jednotlivých stretnutí, je klub uvedený ako prvý. Hracím dňom je nedeľa so začiatkom o 17.00 hod., ak sa kluby nedohodnú inak. Dohodu o zmene hracieho dňa je možné podať najneskôr do utorka do 12.00 hod. v danom týždni (príslušného kola). Súpisky družstiev (na ktorých môžu byť uvedený aj hráči iných FK, doložené dohodou) je potrebné zaslať na TFZ (postačuje elektronicky) najneskôr do 10.06.2020.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Delegačný list s obsadením rozhodcov na 1. kolo Poháru TFZ vyjde v Úradnej správe č. 41 budúci týždeň.
2. Rozhodcovia, ktorí budú delegovaní na pohárové stretnutia budú kontaktovaný predsedom KR a následne im bude na e-mail zaslaná Dohoda o pracovnej činnosti, resp. Dohoda o brigádnickej práci študenta, ktorú rozhodca doručí podpísanú do schránky TFZ najneskôr v termíne do 10.06.2020 (streda) do 12.00 hod. alebo osobne na sekretariát TFZ v pondelok 08.06.2020 v čase od 14.00 do 15.30 hod. Rozhodca, ktorý si nemôže Dohodu vytlačiť a doručiť, môže ju prísť podpísať na sekretariát TFZ taktiež v pondelok 08.06.2020 v čase od 14.00 do 15.30 hod. alebo si dohodnúť iný termín so sekretárom TFZ p. Žalmanovou. Rozhodca ktorý nedoručí riadne podpísanú Dohodu včas nemôže byť delegovaný.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ