Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2019/2020 – 28. 05. 2020
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie kurzu prvej pomoci, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 05.06.2020. Predpokladaný termín konania kurzu prvej pomoci by mohol byť v mesiaci jún alebo júl (závisí od ponuky kurzov zo strany Slovenského Červeného kríža).
2. Dávame do pozornosti FK, že dňa 03.06.2020 (streda) o 14.00 hod. sa uskutoční v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine seminár k Zákonu o športe, kde lektorom bude Ing. Alica Fisterová, hlavný kontrolór športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa informácii Mestského úradu Martin sa seminára môžu zúčastniť aj futbalové kluby, ktoré nemajú sídlo v meste Martin.
3. Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam. Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. Bližšie informácie boli uvedené v predchádzajúcej Úradnej správe TFZ č. 38.
4. Za predpokladu, že to opatrenia a situácia okolo koronavírusu umožní, konferencia TFZ a aktív ŠTK sa predbežne uskutoční 02.07.2020 (štvrtok).

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
1. ŠTK zaevidovala a uzavrela prihlášky do turnaja o Pohár TFZ od nasledujúcich FK: Mošovce, Košťany, Dražkovce, Príbovce, Lipovec, Necpaly, H. Štubňa, Slovenské Pravno, Trebostovo, Turany, Dubové, Sklené, T. Kľačany, Háj, Ďanová, Valča. Uvedeným FK budú dňa 29.05.2020 zaslané propozície. Žrebovanie prvého kola pohára sa uskutoční dňa 02.06.2020 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. Z dôvodu vydaných opatrení žiadame uvedené FK, ak majú záujem zúčastniť sa žrebovania, aby účasť svojho zástupcu nahlásili v termíne do 01.06.2020 do 15.00 hod. (mailom, telefonicky sekretárovi TFZ).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ