Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2019/2020 – 23. 01. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 22.01.2020 okrem iného zaoberal:
– prípravou 25. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 24.01.2020 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2020: predpokladané zasadnutia VV TFZ – 17.02., 23.03., 20.04., 25.05., 25.06..Stretnutie s klubmi – marec 2020, riadna konferencia a aktív ŠTK– júl 2020,
– náborom nových rozhodcov,
– podporu mládežníckeho futbalu.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Rozhodcovia a delegáti zväzu TFZ, a taktiež rozhodcovia SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2019, si môžu na sekretariáte TFZ prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019 a to v termíne do 27.01.2020 počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.30 hod.
2. Počas zimného registračného obdobia je možné vykonať len prestup s obmedzením. Aktuálne zimné registračné obdobie je od 01.01.2020 do 31.03.2020 (aj zimné registračné obdobie zo zahraničia). Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.
3. Účastníkom súťaže staršej prípravky bolo e-mailom zaslané vylosovanie nadstavbovej časti súťažného ročníka 2019/2020. Vylosovanie je zverejnené aj v ISSF a na Futbalnete.
4. Dňa 16.01.2020 boli prihláseným účastníkom do Zimnej halovej ligy (U13,U15) zaslané propozície a vylosovanie jednotlivých hracích dní. V prípade, že Vám nebol e-mail doručený, bezodkladne kontaktujte sekretára TFZ.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen organizuje v termíne 29.02.2020 – 18.05.2020 vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.02.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
2. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.02.2020 (nedeľa) o 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA  GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 14.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 50 trénerov) posielajte do 10. februára 2020 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ