Úradná správa TFZ č. 24

Úradná správa č. 24 – ročník 2019/2020 – 16. 01. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom decembrovom zasadnutí okrem iného zaoberal:
– informáciami k zabezpečeniu 25. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 24.01.2020 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– informáciami z konferencie SsFZ, ktorá sa konala 05.12.2019,
– informáciami z turnaja na ktorom sa zúčastnil výber TFZ v Púchove dňa 14.12.2019,
Schválil:
– návrh rozpočtu TFZ na rok 2020,
– nadstavbovú časť súťaže prípravky v ročníku 2019/2020. Nadstavbová časť bude zverejnená v ISSF a na Futbalnete v termíne do 20.01.2020.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční 22.01.2020 (streda) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. Počas zimného registračného obdobia je možné vykonať len prestup s obmedzením. Aktuálne zimné registračné obdobie je od 01.01.2020 do 31.03.2020 (aj zimné registračné obdobie zo zahraničia). Zároveň upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia je platný do 30.6.2020. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v zimnom prestupovom období (do 31.3.2020) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča.
3. Dňa 16.01.2020 boli prihláseným účastníkom do Zimnej halovej ligy (U13,U15) zaslané propozície a vylosovanie jednotlivých hracích dní. V prípade, že Vám nebol e-mail doručený, bezodkladne kontaktujte sekretára TFZ.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen organizuje v termíne 29.02.2020 – 18.05.2020 vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.02.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.
2. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.02.2020 (nedeľa) o 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA  GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 14.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 50 trénerov) posielajte do 10. februára 2020 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2020 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ