Úradná správa TFZ č. 42

Úradná správa č. 42 – ročník 2018/2019 – 16. 05. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 20.05.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.
2. V súvislosti s nahrávaním videozáznamov z MFS pripomíname tzv. „spravodajskú zákonnú licenciu“. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu. S ohľadom na danú licenciu platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Viac informácii je zverejnených na webovom sídle TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-58 Na základe zápisu o stretnutí, žiadame FK Trebostovo o predloženie videozáznamu z MFS I. QUICK triedy 21. kolo Trebostovo – Bystrička na sekretariát TFZ do 20.05.2019, do 14.00 hod. (videozáznam doručený).
ŠTK-59 Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 21.05.2019 z MFS Trebostovo – Bystrička o 15.30 hod.: Tomáš Škvarek – R, Milan Bukový – AR1, Tomáš Burger – AR2. O 16.00 hod.: Viliam Ondrla – K, Jozef Košút – VD Bystrička.
ŠTK-60 ŠTK prijala ISSF podanie TJ Slovan Bystrička – Sťažnosť voči rozhodovaniu… Vzhľadom na predmet sťažnosti, ŠTK nie je kompetentná o jej obsahu rozhodovať. Podanie postupujeme na KR.
ŠTK-61 ŠTK prijala ISSF podanie TJ Družstevník Háj – Odvolanie voči rozhodnutiu komisie č. ŠTK-57, zverejnenému v ÚS TFZ č. 40 zo dňa 2.5.2019, ktorým rozhodla ponechať výsledok MFS II. QUICK triedy 14. kolo Kláštor p. Zn. – Háj 2:0 v platnosti a priznať 3 body FC Tatran Kláštor pod Znievom. ŠTK vyhovuje odvolaniu TJ Družstevník Háj a ruší časť rozhodnutia správy ŠTK-57 o ponechaní v platnosti výsledku 2:0 a priznaní 3 bodov FC Tatran Kláštor pod Znievom. Zároveň pozýva na zasadnutie ŠTK dňa 21.05.2019 o 15.15 hod. zodpovedných zástupcov obidvoch klubov na dohodnutí termínu dohrávky predčasne ukončeného MFS na náklady TFZ tak, aby sa stretnutie dohralo do 05.06.2019.
ŠTK-62 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS II. QUICK triedy 18. kolo ŠK Sklené – Dynamo Krpeľany dňa 19.05.2019 (nedeľa) o 15.00 hod. (zmena času).

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-119 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15 21. kolo Dynamo Krpeľany – Družstevník Ďanová dňa 07.06.2019 (piatok) o 17.00 hod.
KM-120 Na základe ISSF podania TJ Turčan Košťany o zmenu termínu konania MFS dorastu U19 26. kolo Turčan Košťany – Slovan Žabokreky na 16.06.2019 (nedeľa) o 13.30 hod. a nesúhlasu súpera odporúčame dohodnúť iný termín konania MFS. V prípade nepredloženia dohody do 21.05.2019 (utorok) súhlasíme s odohraním v navrhovanom termíne.
KM-121 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15 18. kolo Tatran Turany – Drienok Mošovce dňa 23.05.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. Turany uhr. 10 € v MZF.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Ku dňu 14.05.2019 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac apríl 2019 od TJ Slovan Bystrička, ktorej splatnosť bola 13.05.2019. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov do výberu z regiónu Turiec – ročník 2007, na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 23. mája 2019 v Ľubochni.
Nominovaní hráči: FORRO Samuel, KRÁĽ Sebastián, MLYNČEK Matej, ŠALAGA Patrik, ŠPIRKO Matej, ŠÚTOVEC Dávid, (všetci Sučany), IVANKA Timotej (Belá-Dulice), ĎURIGA Samuel (Kláštor p. Znievom), ZELEZNÍK Filip (Horná Štubňa), BAKHSH Leo, KAPUSTA Kristián, DOLNÍK Jakub, LEHOTZKÝ Lukáš, HOLUBJAK Jakub, LEPOT Daniel, STANÍK Samuel Tobias, ZAJAC Jozef, GOMOLA Šimon (všetci Fomat Martin).
Realizačný tím: Tréner – Marián Turčina, asistenti trénera – Peržel Peter, vedúci družstva – Stanislav Petrík.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je vo štvrtok 23. mája 2019 o 7.45 hod. na parkovisku pri ÚT Hurbanova (hráči Fomat Martin, Kláštor p. Znievom, H. Štubňa, Belá-Dulice) a o 8.00 hod. na ihrisku FO Tatran Sučany (hráči z Tatrana Sučany).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 05. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 182 Vilček Ján 1108590 Bystrička, DS: 1 SSN od 13.05.2019, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 183 Ondrla Viliam 1116071 Bystrička, DS: 1 SSN od 13.05.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 184 Lukášik Richard 1064024 Bystrička, DS: 4 SSN od 13.05.2019, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 185 Lukášik Alann 1047886 Bystrička, DS: 4 SSN od 13.05.2019, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 186 Mesík Miroslav 1174862 Turček, DS: 2 SSN od 13.05.2019, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 187 Kríž Marián 1116263 Turček, DS: 1 SSN od 13.05.2019, DP 46-2, uhr. 10 € v MZF,
U – 188 Vidlak Ján 1074327 Valča, DS: 2 SSN od 13.05.2019, DP 48-2b, uhr. 10 € v MZF,
U – 189 Chamko Patrik 1264936 Sklené, DS: 1 SSN od 13.05.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 190 DK prijala odvolanie klubu TJ Družstevník Háj voči uzneseniam DK uverejnených v úradnej správe TFZ č. 41/2019. DK v plnom rozsahu vyhovuje TJ Družstevník Háj k odvolaniu voči U-172 a U-173 a v oboch prípadoch r u š í  poplatok 10 € za prerokovanie.
U – 191 Voči odvolaniu TJ Družstevník Háj k uzneseniam DK pod č. U-174 a U-177 DK v plnom rozsahu odvolaniu sama nevyhovuje a predkladá odvolanie na doriešenie Odvolacej komisii TFZ.
U – 192 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1SSN od 13.05.2019:
Švábik Ivan 1222554 Sklabiňa, uhr. 10 € v MZF,
U – 193 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Slovan Bystrička na úhradu MZF za mesiac apríl 2019, ktorej splatnosť bola 13.05.2018 a zároveň určuje nový termín úhrady do 20.05.2019 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Vykonané opravné testy R Franek Martin – vyhovel.
2. Za neospravedlnenú neúčasť na MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Samuel Raček – 20 €, Sebastián Šperka – 20 €.
3. Seminár „licencie A“ organizovaný SsFZ absolvovali rozhodcovia – Škvarek, Dubovec, Vallo s výsledkom vyhovel a so splneným limitom na fyzických previerkach.
4. KR prijala sťažnosť TJ Slovan Bystrička odstúpenú od ŠTK TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ