Úradná správa TFZ č. 41

Úradná správa č. 41 – ročník 2018/2019 – 09. 05. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 07.05.2019 bola na e-mailové kontá funkcionárov FK zaslaná pozvánka na pracovné stretnutie vo veci riešenia problematiky mládeže v regióne Turiec sa uskutoční 16.05.2019 (štvrtok) o 16.00 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Na toto stretnutie pozývame zástupcov futbalových klubov, resp. trénerov mládežníckych družstiev, ktoré štartujú v mládežníckych súťažiach TFZ. Z organizačných dôvodov žiadame o nahlásenie osoby, ktorá sa stretnutia zúčastní a to najneskôr do 14.05.2019 (utorok), telefonicky u sekretára TFZ alebo e-mailom na tfz@tfz.sk.  
2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2019 je 13.05.2019.
3. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu roka 2019 sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS a tiež školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia týchto školení je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie školenia prvej pomoci, resp. školenia trénerov, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 19.05.2019. Predpokladaný termín konania školenia prvej pomoci by bol v mesiaci jún 2019, školenie trénerov počas zimnej prestávky.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-111 V zmysle čl. 82, bod 1b) Súťažného poriadku futbalu (nenastúpenie na stretnutie), kontumujeme MFS žiakov U13, 1. kolo Turčan Košťany – Slovan Žabokreky 3:0 a priznávame 3 body TJ Turčan Košťany.
KM-112 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS prípravky U11, nadstavba skupina „C“ 4. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – TJ Turčan Košťany dňa 13.05.2019 (pondelok) o 17.00 hod. na HP v Turčianskej Štiavničke.
KM-113 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s predohraním MFS žiakov U15, 17. kolo Dynamo Krpeľany – Tatran Turany dňa 10.05.2019 (piatok) o 16.30 hod. Dynamo Krpeľany uhradiť 10,- € v MZF.
KM-114 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s predohraním MFS žiakov U15, 17. kolo  MFK Tepličan Turčianske Teplice – TJ Turčan Košťany dňa 11.05.2019 (sobota) o 13.30 hod. TJ Turčan Košťany uhradiť 10,- € v MZF.
KM-115 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody z dôvodu kolízie termínov, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 21. kolo MŠK FOMAT Martin „B“ – TJ Družstevník Ďanová dňa 12.05.2019  o 11.00 hod. (zmena času).
KM-116 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 20. kolo TJ Družstevník Ďanová – ATTACK Vrútky „B“ dňa 22.5.2019  (streda) o 17.00 hod.  TJ Družstevník Ďanová uhradiť 10,- € v MZF.
KM-117 Pod následkom disciplinárnych postihov, žiadame manažérov klubov predložiť KM TFZ papierový zápis z MFS prípraviek U11 – nadstavba skupina „A“ 2. kolo Dynamo Diviaky „B“ – Družstevník Ďanová „A“ na sekretariát TFZ do 14.05.2019 do 13.00 hod. (prípadne e-mailom).
KM-118 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohraním MFS žiakov U15, 17. kolo TJ Dynamo Príbovce – TJ Družstevník Ďanová dňa 15.05.2019 (streda) o 17.00 hod. TJ Družstevník Ďanová uhradiť 10,- € v MZF.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ oznamuje nomináciu hráčov do výberu z regiónu Turiec – ročník 2007, na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa uskutoční dňa 23. mája 2019 (zmena termínu !) v Ľubochni.
Nominovaní hráči: FORRO Samuel, MARTINU Dávid, MLYNČEK Matej, ŠALAGA Patrik, ŠPIRKO Matej, ŠÚTOVEC Dávid, (všetci Sučany), IVANKA Timotej (Belá-Dulice), ĎURIGA Samuel (Kláštor p. Znievom), ZELEZNÍK Filip (Horná Štubňa), BAKHSH Leo, KAPUSTA Kristián, DOLNÍK Jakub, LEHOTZKÝ Lukáš, HOLUBJAK Jakub, LEPOT Daniel, STANÍK Samuel Tobias, ZAJAC Jozef, GOMOLA Šimon (všetci Fomat Martin).
Realizačný tím: Tréner – Marián Turčina, asistenti trénera – Fúčela Rastislav, Peržel Peter, vedúci družstva – Stanislav Petrík.
Hráči si so sebou donesú kopačky, ponožky, chrániče, uterák, preukaz poistenca.
Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu bude vo štvrtok 23. mája 2019. Presný čas a miesto zrazu nominovaných hráčov bude uverejnený v nasledujúcich úradných správach.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 07. 05. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 177 Petránek Oliver 1243445 Háj, DK berie na vedomie písomné vyjadrenie hráča. Na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia Kláštor – Háj (HNS – násilné vrazenie do súpera v prerušenej hre čl. 49-1a  DP), DS 2 SSN od 30.04.2019 a zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené pod  U-174, DP 49-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 178 Maretta Tomáš – R v stretnutí Kláštor – Háj dospelí, za nesprávne ukončenie stretnutia, DS: 2 MN od 06.05.2019 do 05.07.2019, DP 63-2b, uhr. 10 € na účet TFZ,
U – 179 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 6.5.2019:
Móric Marián 1116737 Sklabiňa, uhr. 10 € v MZF,
U – 180 Žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1:
Čepčány Ján 1236745 Trebostovo, zmena zvyšku nepodmienečnej DS na 1 SSP do 30.09.2019, uhr. 10 € v MZF,
U – 181 Na návrh KM TFZ FK Slovan Žabokreky – mladší žiaci U13, pre porušenie čl. 82 bod 1b) SP a podľa čl. XXII bod 10/e ods. 1 RS TFZ 2018/2019, (1x nenastúpenie družstva na MFS), DK ukladá uhradiť poplatok 50 € + 5 € za prerokovanie. DP 59, 64-1b.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR opakovane predvoláva na zasadnutie dňa 14.05.2019 o 16.00 hod. R – Tomáš Maretta zo stretnutia dospelých Kláštor – Háj.
2. Predvolaný R Mika Dominik – nedostavenie sa na zasadnutie KR (bez ospravedlnenia), uhradiť poplatok 10 €.
3. Za oneskorené ospravedlnenie zo zápasov resp. neospravedlnená neúčasť na MFS hraných 04.-05.05.2019 podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Jesenský Roman – 20 €, Veselka Patrick – 5 €. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ