Úradná správa TFZ č. 39

Úradná správa č. 39 – ročník 2018/2019 – 25. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že kancelária TFZ sa od 29.04.2019 nachádza na 4. poschodí v DO Strojár v Martine, číslo dverí 413.
2. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu roka 2019 sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS a tiež školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia týchto školení je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie školenia prvej pomoci, resp. školenia trénerov, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 19.05.2019. Predpokladaný termín konania školenia prvej pomoci by bol v mesiaci jún 2019, školenie trénerov počas zimnej prestávky

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-52 Na základe zápisu o stretnutí, žiadame FC Tatran Kláštor pod Znievom o predloženie videozáznamu z MFS II. QUICK triedy 14. kolo Kláštor p. Zn. – Háj na sekretariát TFZ do 29.04.2019 do 14.00 hod. (videozáznam doručený v priebehu dňa 23.04.2019).
ŠTK-53 Predvolávame na zasadnutie ŠTK (kancelária TFZ, DO Strojár, 4. poschodie, číslo dverí 413) dňa 30.04.2019 z MFS Kláštor p. Zn. – Háj o 15.30 hod.: Tomáš Maretta – R, Dominik Mika – AR1, Roman Jesenský – AR2. O 16.00 hod.: Oliver Petránek – K, Michal Mareta a Patrik Lejtrich – hráči, Milan Gajdica – VD Háj, Miroslav Cabada – K, Peter Černák a Michal Slivka – hráči, Jaroslav Šmiček – VD Kláštor.
ŠTK-54 Na základe ISSF podania (viac ako 21 dní) z dôvodu konania „Beh na Borišov“, súhlasíme s odohratím MFS I. QUICK triedy 24. kolo Družstevník Belá-Dulice „B“ – Dubové dňa 02.06.2019 (nedeľa) o 17.00 hod.
ŠTK-55 Žiadame FK Valča predložiť (e-mailom) povolenie štartu vo vyššej vekovej kategórii hráčov: Lukáš Kvočkuliak RP 1277597, Lukáš Lauko RP 1335430 a Dominik Lupták RP 1280847 na sekretariát TFZ do 29.04.2019 do 12.00 hod.
ŠTK-56 Pre nesplnenie povinnosti prípravy súpisky mužstva najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ (15. a 18. kolo) v zmysle Rozpisu súťaží TFZ, časť XVIII., bod 5 a nezabezpečenie funkčného internetu (18. kolo), opakované spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutia, postupujeme Slovan Bystrička za nedodržanie ustanovení RS na riešenie DK.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-105 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS prípravky U11, nadstavba skupina „A“ 2. kolo Dynamo Diviaky „B“ – Družstevník Ďanová „A“ dňa 01.05.2019 (streda) o 10.00 h.
KM-106 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS dorastu U19 22. kolo Kláštor pod Znievom – Belá-Dulice dňa 18.05.2019 (sobota) o 17.00 hod. na ihrisku v Belej.
KM-107 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS žiakov U15, 15. kolo Družstevník Belá-Dulice – Tatran Turany dňa 26.04.2019 (piatok) o 16.30 h. Tatran Turany uhr. 10 € v MZF.
KM-108 Dôrazne upozorňujeme vedúcich družstiev prípraviek na povinnosť pripraviť zostavy hráčov pred stretnutím pre možnosť vyhotovenia Zápisu o stretnutí v režime Rozhodca/Laik. Zároveň upozorňujeme domácich klubových manažérov na povinnosť vyplniť v zápise všetky údaje (počet US, divákov, výsledok konfrontácie, strelci gólov), príp. iné skutočnosti potrebné pre uzatvorenie zápisu správcom súťaží. Pri opätovnom porušovaní uvedených povinností bude KM posudzovať konanie funkcionárov v zmysle ustanovení  čl. XVIII. , bod 5 Rozpisu súťaží TFZ a postúpi  vinníkov na riešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na tretí tréningový zraz hráčov U12 (ročník 2007). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 3. mája 2019 (piatok) o 9.30 hod. na futbalovom ihrisku FO Tatran Sučany. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Tréningový zraz je súčasťou prípravy na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa bude konať 21. mája 2019.
Nominovaní hráči: FORRO Samuel, KRÁĽ Sebastián, MARTINU Dávid, MLYNČEK Matej, ŠALAGA Patrik, ŠPIRKO Matej, ŠÚTOVEC Dávid, (všetci Sučany), IVANKA Timotej (Belá-Dulice), PAULÍNY Adrián (Slov. Pravno), HOLUB Marek (Turany), ČERNÁK Tomáš, ĎURIGA Samuel, LETTRICH Oskar (všetci Kláštor p. Znievom), POLÁČEK Lukáš, RUSNÁK Adam, SCHNIERER Jakub, ZELEZNÍK Filip (všetci Horná Štubňa), BAKHSH Leo, KAPUSTA Kristián, DOLNÍK Jakub, LEHOTZKÝ Jakub, LEHOTZKÝ Lukáš, HOLUBJAK Jakub, LEPOT Daniel, STANÍK Samuel Tobias, ZAJAC Jozef, ĎURATNÝ Andrej, SIRÁŇ Peter, SIEKEL Andrej, CEPLÁK Mário, PAJUNKOVÁ Nikola, GRONKA Samuel, GOMOLA Šimon (všetci Fomat Martin).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 23. 04. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 160 Ličko Martin 1190539 Slov. Pravno, DS: 1 SSN od 22.04.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 161 Zajasenský Matej 1197666 Blatnica – vylúčený za HNS podľa čl. 48/1c DP. Na základe vlastného šetrenia a výpovede rozhodcu a vylúčeného hráča DK konštatuje, že ČK bola neoprávnene (nesprávne) udelená. DK disciplinárne konanie zastavuje a ruší účinky podľa čl. 37/12 DP, uhr. 10 € v MZF,
U – 162 Wehle Roman rozhodca, DK na základe vlastného šetrenia, výpovede rozhodcu a vylúčeného hráča konštatuje pochybenie delegovanej osoby Sklabiňa – Blatnica a udeľujem menovanému DS: 1 MN od 29.04.2019 do 28.05.2019, DP 63-2b, uhr. 10 € na účet TFZ,
U – 163 Černák Peter 1112398 Kláštor, DK predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FC Tatran Kláštor pod Znievom od 22.04.2019 do vyriešenia previnenia,
U – 164 Slivka Michal 1184582 Kláštor, DK predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach FC Tatran Kláštor pod Znievom od 22.04.2019 do vyriešenia previnenia,
U – 165 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 22.04.2019:
Chamko Patrik 1264936 Sklené, uhr. 10 € v MZF,
U – 166 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.04.2019 o 16.00 hod. zo stretnutia Kláštor – Háj:
Kláštor – Černák Peter 1112398 hráč, Slivka Michal 1184582 hráč,
Háj – Lejtrich Patrik 1235609 hráč, Mareta Michal 1228245 hráč,
Maretta Tomáš – R, Mika Dominik – AR1, Jesenský Roman – AR2
Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom udelenia DS.
U – 167 Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Slovan Bystrička pre porušenie povinnosti pripraviť súpisku (15. a 18. kolo) podľa RS TFZ časť XVIII bod 5 a nezabezpečenie funkčného internetu (18. kolo), opakované spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutia, DK ukladá uhradiť poplatok 5 € + 10 € za prerokovanie, uhr. v MZF, DP 64-1b, 4
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Predvolaný R Furík Viliam – predložené lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu.
2. Za oneskorené ospravedlnenie zo zápasov resp. nedostavenie sa na MFS podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Veselka Patrick – 5 €, Jesenský Roman 20 €.
3. KR predvoláva na 30.04.2019 o 16.30 hod. R – Rohoň Roman, AR1 – Kosturský Štefan, AR2 – Štancel Michal a DZ Pavlák Vladimír z MZF II. QUICK triedy Slovenské Pravno – Turany.
4. KR upozorňuje rozhodcov na správne uvádzanie hráčok v zápise o stretnutí, ktoré ISSF nenahrá do nominácie z dôvodu vyššej vekovej kategórie (výnimka štartu hráčok v zmysle RS TFZ). V prípade, že takáto hráča nastúpi na stretnutie, je potrebné túto informáciu uviesť v zázname rozhodcu spolu aj s uvedením čísla dresu a čísla hráča za ktorého v nominácii nastupuje.
5. KR opätovne žiada nových R: Roman Jesenský, Dominik Mika a Jozef Paľovčík o doručenie lekárskeho potvrdenie o spôsobilosti vykonávať funkciu R na TFZ v termíne do 30.04.2019.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ