Úradná správa TFZ č. 38

Úradná správa č. 38 – ročník 2018/2019 – 18. 04. 2019
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 17.04.2019 okrem iného zaoberal:
– priebežným hodnotením súťaží TFZ,
– informáciami o transferoch za obdobie 1. – 3. mesiaca 2019,
– informáciami o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov U13, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 21. mája 2019 v Ľubochni a schválením realizačného tímu na tento turnaj, v zložení: hlavný tréner – Marián Turčina, asistent trénera – Peter Peržel, vedúci družstva – Stanislav Petrík,
– predbežnými termínmi konania mládežníckych turnajov v mesiaci jún 2019 (U11 – Memoriál Silvestra Huja, U15 – Memoriál Ľudovíta Hojného),
– závermi spoločného stretnutia vedenia TFZ s FK, ktoré sa konalo 15. marca 2019, okrem iného organizáciou spoločného stretnutia k riešeniu problematiky mládeže v mesiaci máj 2019 (termín bude upresnený neskôr),
– vyhodnotením školenia R a DZ TFZ, ktorý sa konal 16.-17. marca 2019 v Blatnici,
– návrhom rozhodcov Dubovec, T. Škvarek a Vallo na školenie licencie „A“ organizovaným SsFZ,
– plnením rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. -3. mesiac 2019, stavom záväzkov a pohľadávok,
– informáciami ku konferencii SsFZ, ktorá sa bude konať 06.05.2019 v Banskej Bystrici,
Schválil:
– zaradenie rozhodcov Gábor, Jesenský, Mika a Pavlovič na nominačnú listinu rozhodcov TFZ,
– zmluvu so SFZ vo veci finančného príspevku na zabezpečenie a prevádzku nového sídla TFZ a jej plnenie,
– návrh dodatku k zmluve o prenájme nebytových priestorov s účinnosťou od 01.05.2019 za účelom priestorov trvalého sídla TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že TFZ plánuje v priebehu roka 2019 sprostredkovať školenie prvej pomoci pre zdravotníkov na MFS a tiež školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia týchto školení je závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu žiadame záujemcov, ktorí by mali záujem o absolvovanie školenia prvej pomoci, resp. školenia trénerov, aby tento záujem záväzne potvrdili prostredníctvom e-mailovej adresy na tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky u sekretára TFZ v termíne do 19.05.2019. Predpokladaný termín konania školenia prvej pomoci by bol v mesiaci jún 2019, školenie trénerov počas zimnej prestávky.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-51 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, súhlasíme s odohratím MFS I. QUICK triedy 20. kolo Žiara Horná Štubňa – Družstevník Blatnica dňa 08.05.2019 (streda) o 17.00 hod.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-99 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody z dôvodu kolízie termínov, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 19. kolo MŠK FOMAT Martin – ŠK Slovan Žabokreky dňa 24.04.2019 (streda) o 16.00 hod. na HP v Žabokrekoch.
KM-100 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody z dôvodu rekonštrukcie HP v Turčianskej Štiavničke, súhlasíme s odohratím  MFS dorastu U19 19. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – Družstevník Dražkovce dňa 27.04.2019 (sobota) o 12.30 hod. na HP Javorina Podhradie.
KM-101 Z dôvodu nepriaznivých poveternostných pomerov, na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS prípravky U11, nadstavba skupina „A“ 1. kolo Tatran Turany – Drienok Mošovce dňa 18.04.2019 (štvrtok) o 16.30 h.
KM-102 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS prípravky U11, nadstavba skupina „C“ 1. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – FC Tatran Kláštor dňa 25.04.2019 (štvrtok) o 17.00 hod. na HP v Turčianskej Štiavničke.
KM-103 Na základe ISSF podania a dohody súperov, súhlasíme s odohratím MFS dorastu U19 21. kolo Turčianska Štiavnička – Kláštor pod Znievom dňa 01.05.2019 (streda) o 10.00 hod. na ihrisku v Sučanoch.
KM-104 Na základe ISSF podania (viac ako 21 dní dopredu) nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 20. kolo Dražkovce – Belá dňa 05.05.2019 (nedeľa) o 16.30 hod.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na tretí tréningový zraz hráčov U12 (ročník 2007). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 3. mája 2019 (piatok) o 9.30 hod. na futbalovom ihrisku FO Tatran Sučany. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz poistenca. Tréningový zraz je súčasťou prípravy na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa bude konať 21. mája 2019.
Nominovaní hráči: FORRO Samuel, KRÁĽ Sebastián, MARTINU Dávid, MLYNČEK Matej, ŠALAGA Patrik, ŠPIRKO Matej, ŠÚTOVEC Dávid, (všetci Sučany), IVANKA Timotej (Belá-Dulice), PAULÍNY Adrián (Slov. Pravno), HOLUB Marek (Turany), ČERNÁK Tomáš, ĎURIGA Samuel, LETTRICH Oskar (všetci Kláštor p. Znievom), POLÁČEK Lukáš, RUSNÁK Adam, SCHNIERER Jakub, ZELEZNÍK Filip (všetci Horná Štubňa), BAKHSH Leo, KAPUSTA Kristián, DOLNÍK Jakub, LEHOTZKÝ Jakub, LEHOTZKÝ Lukáš, HOLUBJAK Jakub, LEPOT Daniel, STANÍK Samuel Tobias, ZAJAC Jozef, ĎURATNÝ Andrej, SIRÁŇ Peter, SIEKEL Andrej, CEPLÁK Mário, PAJUNKOVÁ Nikola, GRONKA Samuel, GOMOLA Šimon (všetci Fomat Martin).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 16. 04. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 157 Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 15.04.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 158 Dolník Peter 1120032 Belá-Dulice „B“, DS: 1 SSN od 15.04.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 159 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 15.04.2019:
Kačák Michal 1164016 Košťany, uhr. 10 € v MZF,
Kubík Pavol 1249034 Košťany, uhr. 10 € v MZF,
Maťko Marcel 1280947 Slovany, uhr. 10 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Za neospravedlnenú neúčasť na MFS podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Mika Dominik – 20 €.
2. Chyby v zápisoch zo stretnutia hraného 10.04.2019: Wehle -0,2 (najlepší hráči).
3. KR prijala sťažnosť Tatran Turany, k MFS II. QUICK triedy Slovenské Pravno – Turany. KR požaduje doručiť videozáznam z uvedeného zápasu do 23.04.2019 (videozáznam doručený už 17.04.2019).
4. KR predvoláva R Furík Viliam na 23.04.2019 o 16.00 hod. Menovaný prinesie na zasadnutie lekárske potvrdenie k spôsobilosti vykonávať funkciu R.
5. KR žiada nových R: Roman Jesenský, Dominik Mika a Jozef Paľovčík o doručenie na TFZ lekárske potvrdenie o spôsobilosti vykonávať funkciu R.
6. Prevolaný R Viluda za nedostavenie sa na zasadnutie KR, uhradiť 10 € na účet TFZ alebo osobne na sekretariáte TFZ.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ