Úradná správa TFZ č. 37

Úradná správa č. 37 – ročník 2018/2019 – 11. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Upozorňujeme FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutí dospelých ale aj mládeže podávali prostredníctvom ISSF cez žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, resp. cez podanie na komisiu z detailu zápisu v zmysle Rozpisu súťaži TFZ, nie cez všeobecné podanie na komisiu !!
2. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 17.04.2019 o 16.00 hod. (streda) na sekretariáte TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
ŠTK-49 Dôrazne upozorňujeme funkcionárov TJ Družstevník Dubové a FK Valča na povinnosť zabezpečenia funkčného internetu pred začiatkom MFS.
ŠTK-50 Žiadame FK Valča o predloženie RP hráčov Ján Brezáni 1176278, Michal Durdík 1148069 na sekretariát TFZ do 15.04.2019. Dôrazne upozorňujeme na ustanovenie rozpisu súťaží TFZ čl. VI, bod 9 b). Pri opakovanom porušení postúpime na riešenie DK.

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-96 Na základe ISSF a dohody súperov, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 17. kolo OFK Slovenské Pravno – Turčan Košťany dňa 14.04.2019 (nedeľa) o 13.00 hod.
KM-97 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, nariaďujeme pre kolíziu HP odohrať MFS dorastu U19 17. kolo MŠK Fomat Martin „B“ – TJ Družstevník Belá – Dulice dňa 13.04.2019 (sobota) o 10.00 hod.
KM-98 Dodatočne schvaľujeme striedavý štart pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 pre hráča Ivan Valko 1286612 za ŠK Dynamo Diviaky a ŠK Drienok Mošovce v kategórii žiakov U15. Mošovce uhr. 5 € v MZF.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK SsFZ a TMK LFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 07. mája 2019 (utorok) od 15.00 hod. v priestoroch štadióna MFK Ružomberok. Účastnícky poplatok bude 10 €. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 30 trénerov) je možné posielať do 01. mája 2019 na tlačive prihlášky (uverejnená na www.ssfz.sk), mailom na adresu peterstefanak@gmail.com.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 09. 04. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 153 Záborsky Stanislav 1141361 Mošovce, DS: 3 SSN od 08.04.2019, DP 48-2a, uhr. 10 € v MZF,
U – 154 Ďurdík Tomáš 1180581 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 08.04.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 155 Weiss Patrik 1258230 Blatnica, DS: 1 SSN od 08.04.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 156 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 08.04.2019:
Ďanovský Andrej 1156010 Blatnica, uhr. 10 € v MZF,
Magoč Matúš 1280945 M. Čepčín, uhr. 10 € v MZF,
Gloss Richard 1199262 Valča, uhr. 10 € v MZF,
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Za oneskorené ospravedlnenie zo stretnutia podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Gábor Juraj – 10 €.
2. KR predvoláva na 16.04.2019 o 16.00 hod. z dôvodu vykonania náhradných resp. opravných testov nasledovných R: Kucharčík, Franek, Viluda, Parenička, Uhliar.
3. Chyby R v zápisoch zo stretnutí hraných 06.-07.04.2019: Višňovec -0,2 (chýbajú najlepší hráči).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ