Úradná správa TFZ č. 36

Úradná správa č. 36 – ročník 2018/2019 – 04. 04. 2019
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK, že novým predsedom TJ Dynamo Príbovce je Peter Ivan, e-mail:peter.ivan@sk.imptob.com, tel.č.: 0905 550 105.
2. Oznamujeme FK, že novým predsedom MFK Tepličan je Jozef Petrovič, e-mail: jozefpetrovic@stonline.sk, tel.č.: 0915 801 473.
3. Oznamujeme FK, ktoré majú družstvá v súťaži mladších žiakov U13, že rozlosovanie jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 bolo zaslané e-mailom na FK dňa 28.03.2019 a tiež je dostupné v ISSF a na webovom sídle TFZ. Nakoľko od jarnej časti bolo do súťaže zaradené družstvo TJ Turčan Košťany, súťaž bude vyhodnotená za jesennú časť a jarnú časť samostatne. To znamená, že jarná časť súťaže mladších žiakov U13 pôjde „od nuly“. Víťazom jesennej časti súťaže mladších žiakov U13 súťažného ročníka 2018/2019 je družstvo TJ Družstevník Dražkovce, na druhom mieste skončilo družstvo FO Tatran Sučany a na treťom mieste TJ Žiara Horná Štubňa.
4. Upozorňujeme FK, aby žiadosti o zmenu termínu stretnutí dospelých ale aj mládeže podávali prostredníctvom ISSF cez žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, resp. cez podanie na komisiu z detailu zápisu v zmysle Rozpisu súťaži TFZ, nie cez všeobecné podanie na komisiu !!

Komisia mládeže (poverený vedením Mgr. Daniel Borcovan):
KM-88 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 12. kolo Dynamo Krpeľany – Drienok Mošovce dňa 08.05.2019 (streda) o 10.00 hod. Mošovce uhr. 10 € v MZF.
KM-89 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody nariaďujeme predohrať MFS žiakov U15 13. kolo Družstevník Ďanová – Turčan Košťany dňa 13.04.2019 (sobota) o 12.30 hod. Košťany uhr. 5 € v MZF.
KM-90 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS žiakov U15 13. kolo Tatran Sučany – Tatran Turany dňa 15.04.2019 (pondelok) o 16.30 hod. Turany uhr. 5 € v MZF.
KM-91 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody z dôvodu kolízie termínov, nariaďujeme odohrať  MFS dorastu U19 17. kolo ŠK Turčianska Štiavnička – Tatran Turany dňa 10.04.2019 (streda) o 16.00 hod. na HP v Turanoch.
KM-92 Na základe ISSF podania a dohody súperov, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 15. kolo Turčan Košťany – Družstevník Ďanová dňa 20.04.2019 (sobota) o 16.00 hod. Ďanová uhr. 10 € v MZF.
KM-93 Súhlasíme so striedavými štartami pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 pre hráčky:
– Erika Cicková 1410767 za MŠK Fomat Martin a TJ Turčan Košťany v kategórii žiakov U15
– Anna Mária Cicková 1410769 za MŠK Fomat Martin a TJ Turčan Košťany v kategórii žiakov U15
– Natália Halahijová 1366171 za MŠK Fomat Martin a ŠK Drienok Mošovce v kategórii žiakov U15
KM-94 Komisia mládeže TFZ prijala e-mailovú požiadavku o preradenie družstva prípraviek U11 ŠK Drienok Mošovce z nadstavbovej skupiny „A“ do skupiny „B“. Vzhľadom na rozlosovanie KM trvá na pôvodom rozdelení podľa umiestnenia.
KM-95 Na základe ISSF podania a dohody súperov, nariaďujeme odohrať MFS dorastu U19 16. kolo MŠK Fomat Martin – ŠK Turčianska Štiavnička dňa 12.06.2019 (streda) o 17.30 hod. na HP v T. Štiavničke. T. Štiavnička uhr. 10 € v MZF.

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Na základe podania a požiadavky na úhradu poplatkov od TJ Družstevník Dražkovce pre neodohrané MFS I. QUICK triedy Dražkovce – Ďanová (Ďanová odhlásila družstvo zo súťaže), priznáva HK TJ Družstevníku Dražkovce podľa RS TFZ čl. XX a požiadavky uvedenej v ISSF podaní celkovú sumu vo výške 73,60 €. V zmysle RS bude suma zahrnutá v MZF TJ Družstevník Ďanová.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na druhý tréningový zraz hráčov U12 (ročník 2007). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 12. apríla 2019 (piatok) o 9.30 hod. na futbalovom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Hurbanova Martin. Hráči si so sebou donesú kopačky (na umelú trávu), chrániče, uterák, preukaz poistenca. Tréningový zraz je súčasťou prípravy na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa bude konať 21. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši.
Nominovaní hráči: FORRO Samuel, KRÁĽ Sebastián, MARTINU Dávid, MLYNČEK Matej, ŠALAGA Patrik, ŠPIRKO Matej, ŠÚTOVEC Dávid, (všetci Sučany), SAMOLEJ Maximilián, GONTKO Kristián, IVANKA Timotej (všetci Belá-Dulice), MIŠATA Filip (Diviaky), PAULÍNY Adrián (Slov. Pravno), HOLUB Marek, MARKO Samuel (obaja Turany), BIELIK Peter, BRIDA Oliver (obaja Košťany), ČERNÁK Tomáš, ĎURIGA Samuel, LETTRICH Oskar (všetci Kláštor p. Znievom), RÉVAY Tomáš (Príbovce), POLÁČEK Lukáš, RUSNÁK Adam, SCHNIERER Jakub, ZELEZNÍK Filip (všetci Horná Štubňa).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 02. 04. 2019 (predseda Pavol Baják):
U – 149 Bízik Michal 1091556 Príbovce, DS: 1 SSN od 01.04.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 150 Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa, DS: 1 SSN od 01.04.2019, DP 37-3, uhr. 10 € v MZF,
U – 151 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK na 1 SSN od 01.04.2019:
Šmiček Jaroslav 1210753 Dubové, uhr. 10 € v MZF
U – 152 Žiadosti o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1:
Čavolský  Dominik – zmena zvyšku nepodmienečnej DS na 2 SSP do 31.08.2019, uhr. 10 € na účet TFZ,
Oros Peter 1120459 Sklabiňa – zmena zvyšku nepodmienečnej DS na 1 SSP do 31.08.2019, uhr. 10 € v MZF,
Balog Alexander 1365372 Slov. Pravno – zmena zvyšku nepodmienečnej DS na 1 SSP do 31.08.2019, uhr. 5 € v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. R Višňovec – 10 € za oneskorené ospravedlnenie z MFS (uhradené).
2. KR žiada R Diabelko a Štancel, aby uhradili poplatok 10 € za zmenu oddielovej príslušnosti na účet TFZ resp. osobne na sekretariáte TFZ do 09.04.2019.
3. Náhradné testy absolvovali: Ursacher, Šperka, Bodoň T., Furík, Veselka, Bajcár, Kulich, Višňovec, Pavlák (DZ).
4. KR upozorňuje R Viluda, Franek, Kucharčík, Uhliar, Parenička, vzhľadom k tomu, že neabsolvovali testy, budú delegovaní len ako AR na zápasy dospelých.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ