Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2018/2019 – 06. 12. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2018 je do 10.12.2018.
2. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2018, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 28.06.2018) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ.
3. Posledná Úradná správa TFZ v roku 2018 vyjde 13.12.2018. Po tomto termíne vyjde najbližšia Úradná správa 10.01.2019.
4. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 24. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 25. januára 2019 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2018 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2018 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2018 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Tento ročník bude spojený aj s oslavou 25. rokov od vzniku Turčianskeho futbalového zväzu a pri tejto príležitosti sa VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Anketové lístky k ankete „Najlepší futbalista roka 2018“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2018“ a „Najlepší žiak za rok 2018“ je potrebné doručiť na TFZ najneskôr do 14.12.2018. Žiadame FK o dodržanie tohto. Anketové lístky je možné zaslať aj naskenované e-mailom na tfz@tfz.sk.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2019 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ