Úradná správa TFZ č. 23

Úradná správa č. 23 – ročník 2018/2019 – 14. 12. 2018
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 okrem iného zaoberal:
– vyhodnotením rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2018/2019,
– organizačným zabezpečením 24. ročníka reprezentačného plesu TFZ,
– výberom funkcionárskych osobností, ktoré budú ocenené na plese TFZ,
– informáciami zo SFZ a SsFZ podané prezidentom TFZ,
– možnosťami organizácie semináru trénerov bez trénerskej licencie, ktorý by zároveň slúžil aj na predĺženie platných licencií,
– informáciami o školení lektorov vzdelávania zodpovedných za odbornú prípravu rozhodcov na získanie odbornej spôsobilosti rozhodcu, ktoré bude organizované KR SFZ, a schválením účasti predsedu KR TFZ p. Šmida na tomto školení.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1 . Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 24. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 25. januára 2019 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine.
2. Tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov odborných komisií sa uskutoční 11. januára 2019 o 16.00 hod. v reštaurácii Čierna pani v Martine. Pozvánka bola účastníkom zaslaná poštou.
3. Sekretár TFZ od 21.12.2018 do 06.01.2019 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2019 schvaľované aj počas dovolenky.
4. Najbližšia Úradná správa TFZ vyjde 10.01.2019.
5. V rámci korektného ukončenia účtovného roka, žiadame FK o kontrolu platieb MZF (Ďanová).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ