Úradná správa TFZ č. 21

Úradná správa č. 21 – ročník 2018/2019 – 29. 11. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK a futbalovej verejnosti, že 24. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka“ sa uskutoční 25. januára 2019 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2018 ako najlepší rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2018 v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2018 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Tento ročník bude spojený aj s oslavou 25. rokov od vzniku Turčianskeho futbalového zväzu a pri tejto príležitosti sa VV TFZ sa rozhodol oceniť na tomto plese okrem najlepších futbalistov, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK.
2. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (do 15.12.2018, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 28.06.2018) odporúčame FK, aby si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ.

Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
KM-76 Rozlosovanie nadstavbovej časti súťaže prípravky U11 pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 bolo zaslané na e-mailová adresy FK dňa 28.11.2019. Rozlosovanie je zároveň zverejnené na webovom sídle TFZ a tiež v ISSF a na Futbalnete.

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. Dňa 21.11.2018 bolo na FK zaslané 2. kolo anketových lístkov k ankete „Najlepší futbalista roka 2018“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2018“ a „Najlepší žiak za rok 2018“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (osobne, poštou, skenom) vyplneného anketového lístka s nomináciou na sekretariát TFZ.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Dňa 27.11.2018 bola novým R vrátená zálohová platba za rozhodcovské balíčky, ktoré získali z konvencie rozhodcov UEFA, nakoľko splnili podmienku pravidelného rozhodovania počas roku 2018.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2019 bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ