Úradná správa TFZ č. 22

Úradná správa č. 22 – ročník 2022/2023 – 01. 12. 2022
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme FK ako aj futbalovej verejnosti, že 26. ročník reprezentačného plesu TFZ, na ktorom budú vyhodnotené ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec a žiak roka 2022, Trénerská osobnosť Turca a Píšťalka roka 2022, sa uskutoční dňa 20.01.2023 (piatok) so začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani v Martine.

2. Spoločné stretnutia s členmi odborných komisií a členov Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 09.12.2022 (piatok) o 16.00 hod. v penzióne Čierna pani v Martine. Pozvánky boli zaslané e-mailom dňa 25.11.2022. Prosíme pozvaných členov, aby svoju účasť resp. neúčasť oznámili sekretárovi TFZ do 06.12.2022.

3. Dňa 16.11.2022 bolo e-mailom na FK zaslané 2. kolo ankety „Najlepší futbalista roka 2022“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2022“ a „Najlepší žiak za rok 2022“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka a to do 06.12.2022. Prosíme FK, aby si vyplnenie a odoslanie anketového lístka nenechávali na poslednú chvíľu.

4. Dňa 25.11.2022 bol FK e-mailom zaslaný harmonogram využívania HP Pltníky klubmi TFZ v období január-marec 2023 a zároveň bol zverejnený aj na webovom sídle TFZ, kde bude priebežne aktualizovaný podľa aktuálnej dostupnosti (napr. zmena v tréningovom procese Fomatu, uvoľnené termíny a pod.). Žiadame FK, ktoré sú uvedené v harmonograme, aby vyplnili objednávku podľa termínov uvedených v harmonograme. Objednávky prosím zaslať čo najskôr, najneskôr však do 06.12.2022. V prípade nejasností kontaktujte sekretára TFZ.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. V mesiacoch február – marec 2023 sa uskutoční na hracej ploche Pltníky Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP. Do turnaja sa prihlásilo 10 účastníkov – Dražkovce, Ďanová, Horná Štubňa, Košťany, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Slovany, T. Kľačany. Z toho dôvodu sa uskutočnia aj dva zápasy v rámci predkola.
Program turnaja:
Predkolo:
04.02.2023, 16.00 hod. Ďanová – Slovany  (zápas č. 1)
04.02.2023, 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín (zápas č. 2)
1. kolo:
11.02.2023, 16.00 hod. T. Kľačany – Lipovec
11.02.2023, 18.00 hod. Košťany – Horná Štubňa
12.02.2023, 16.00 hod. Dražkovce – Mošovce
12.02.2023, 18.00 hod. víťaz predkola zápasu č. 1 – víťaz predkola zápasu č. 2
Semifinále:
25.02.2023, 16.00 hod. semifinále č. 1
25.02.2023, 18.00 hod. semifinále č. 2
Finále:
12.03.2023, 16.00 hod. o 3. miesto
12.03.2023, 18.00 hod. o 1. miesto
Propozície ako aj pavúk Pohára sú zverejnené na webovom sídle TFZ a boli zaslané účastníkom turnaja e-mailom dňa 25.11.2022.

Úsek súťaží mládeže:
1. Dňa 28.11.2022 boli účastníkom Zimnej ligy mládeže zaslané propozície k jednotlivým kategóriám v ktorých majú prihlásené svoje družstvá.
Hracie dni a časy a miesto konania Zimnej ligy mládeže:
U09 – športová hala Diaková, 12.02.2023 a 05.03.2023 od 9.00 hod.
U11 – športová hala Diaková, 05.02.2023 a 26.02.2023 od 9.00 hod.
U13 – HP Pltníky, 18.02.2023 od 14.00 hod., 09.03.2023 od 18.00 hod., 19.03.2023 od 14.00 hod.
U15 – HP Pltníky, 18.02.2023 od 16.00 hod., 18.03.2023 o 16.00 hod., 26.03.2023 od 16.00 hod.
U19 – HP Pltníky, 09.02.2023 od 18.00 hod., 16.02.2023 od 18.00 hod., 23.02.2023 od 18.00 hod., 02.03.2023 o 18.00 hod., 19.03.2023 od 16.00 hod.
Vylosovanie jednotlivých zápasov v danej kategórii na vyššie spomenuté dni sú súčasťou propozícii, ktoré boli zaslané FK.

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko):
1. Napriek výzve na zaslanie dokladu o úhrade, ktorá bola zaslaná e-mailom dňa 23.11.2022 a tiež informácii uvedenej v Úradnej správe č. 21 zo dňa 24.11.2022, stále neevidujeme úhradu mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2022 od TJ IDOP Lipovec a OFK Slovenské Pravno. EK TFZ odstupuje opätovne prípad na doriešenie DK.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ BB organizuje školenie trénerov UEFA C licencie (pre trénerov bez licencie) v rozsahu 60 hod. v Banskej Bystrici v termíne od 11. januára do 27. marca 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlášky je možné zasielať do 15.12.2022.
Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2022/11/uefa-c-2023-bb-info.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 11. 2022 (predseda Pavol Baják):
U – 160 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ IDOP Lipovec na úhradu MZF za mesiac október 2022, ktorej splatnosť bola 10.11.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 05.12.2022 pod následkom udelenia DS. DK ukladá podľa čl. XXIII, bod 7 RS TFZ 2022/2023 (opakované neuhradenie MZF ani v náhradnom termíne) pokutu 20 €, DP 54-1,
U – 161 Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje OFK Slovenské Pravno na úhradu MZF za mesiac október 2022, ktorej splatnosť bola 10.11.2022 a zároveň určuje nový termín úhrady do 05.12.2022 pod následkom udelenia ďalšej DS. DK ukladá podľa čl. XXIII, bod 7 RS TFZ 2022/2023 (opakované neuhradenie MZF ani v náhradnom termíne) pokutu 50 €, DP 54-1. V prípade neuhradenia bude DK postupovať podľa čl. 54-3 (zákaz transferov hráčov, odobratie bodov…).
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ