Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25  – ročník 2021/2022 – 13. 01. 2022
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ svojim hlasovaním dňa 13.01.2022 zrušil organizáciu tradičného reprezentačného plesu TFZ z dôvodu platnosti protipandemických opatrení na Slovensku, ktorý sa mal konať v mesiaci január 2022. Vyhlásenie ankety Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca bude realizované pri inom vhodnom hromadnom podujatí organizovaným TFZ.

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Futbalové kluby, ktoré zaslali žiadosť o dotáciu v rámci projektu Eurá z Eura, kde žiadosti sa mohli podávať do 10.01.2022, a neposlali nám informáciu o projekte (účel, požadovaná suma, celková suma a pod., prípadne celú žiadosť v PDF) môžu tak urobiť vo vlastnom záujme do 17.01.2022.

2. Oznamujeme FK, že na uvedenom odkaze je k dispozícii usmernenie k organizácii tréningového procesu a zápasov amatérskeho futbalu i mládeže vydaného Slovenským futbalovým zväzom, v ktorom sú vysvetlené všetky platné opatrenia a odporúčame sa nimi riadiť: https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-sutazi/.
Aktuálna vyhláška ÚVZ SR je zverejnená aj na webovom sídle TFZ.

3. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

Trénersko-metodická komisia (Pavol Šuhaj):
1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. Pre splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ