Úradná správa TFZ č. 31

Úradná správa č. 31 – ročník 2023/2024 – 15. 02. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 19.02.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží mládeže:
1. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa dňa 17.02.2024 (sobota) od 10.00 hod. do 12.00 hod. uskutoční zápas kategórie dorastu U19 na HP Hurbanova Príbovce – Dražkovce.

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa dňa 18.02.2024 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 12.00 hod. uskutoční turnaj kategórie U09 za účasti družstiev: T. Kľačany, Dražkovce, Kláštor, Diviaky, Bystrička, Žabokreky.

3. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa dňa 18.02.2024 (nedeľa) od 16.30 hod. do 18.30 hod. uskutočnia zápasy kategórie mladších žiakov U13 na HP Pltníky za účasti družstiev: Bystrička, Dražkovce, T. Kľačany, Vrútky.

4. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U11 v rámci Zimnej ligy mládeže 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 11.02.2024 v Diakovej:
Žabokreky – Blatnica            2:0                  Žabokreky – Kláštor              4:1
Dražkovce – Vrútky               2:2                  Dražkovce – Žabokreky        2:5
Kláštor – Dražkovce             0:2                   Kláštor – Blatnica                  4:0
Vrútky – Žabokreky               0:2                   Vrútky – Kláštor                    3:0
Blatnica – Vrútky                  0:3                   Blatnica – Dražkovce            0:5

5. Výsledky jednotlivých zápasov v rámci Zimnej ligy mládeže 2024 v kategóriách U13, ktoré sa uskutočnili dňa 10.02.2024 na HP Pltníky:
T. Štiavnička – Diviaky       0:5                  Sučany – Sklabiňa                 3:5
Diviaky – Sučany                  6:0                   Sklabiňa – T. Štiavnička        4:4

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2024, kat. dorastu U19, ktorý sa uskutočnia dňa 17.02.2024 o 10.00 hod. na HP Hurbanova:
Príbovce – Dražkovce (Gregor)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimnej ligy mládeže 2024, kat. mladších žiakov U13, ktoré sa uskutočnia dňa 18.02.2024 (HP Pltníky):
16.30 – 17.25 h. Bystrička – Dražkovce, T. Kľačany – Vrútky  (Forró, Obžut)
17.30 – 18.25 h. Dražkovce – T. Kľačany, Bystrička – Vrútky  (Obžut, Forró)

3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia).Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2024, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 05.03.2024. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za účastnícky poplatok spojený s nákladmi opakovaného termínu  20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ