Úradná správa TFZ č. 30

Úradná správa č. 30 – ročník 2023/2024 – 08. 02. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Zápasy Zimného pohára QUICK Sport Cup 2024 sa uskutočnia na HP Pltníky:
10.02.2024 (sobota) o 15.30 hod. Ďanová – H. Štubňa
10.02.2024 (sobota) o 17.30 hod. Mošovce – Košťany
11.02.2024 (nedeľa) o 16.00 hod. M. Čepčín – T. Kľačany
11.02.2024 (nedeľa) o 18.00 hod. Dražkovce – Valča
Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasu Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Úsek súťaží mládeže:
1. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa dňa 10.02.2024 (sobota) od 13.30 hod. do 15.30 hod. uskutočnia zápasy kategórie mladších žiakov U13 na HP Pltníky za účasti družstiev Diviaky, Sklabiňa, Sučany, T. Štiavnička.

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa dňa 11.02.2024 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 13.00 hod. uskutoční turnaj kategórie U11 za účasti družstiev: Blatnica, Dražkovce, Kláštor, Vrútky, Žabokreky.

3. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U09 v rámci Zimnej ligy mládeže 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 04.02.2024 v Diakovej:
Vrútky – T. Štiavnička  3:0               T. Kľačany – Dražkovce 1:2             Sklabiňa – Vrútky 1:1
Kláštor – T. Kľačany 1:1                   T. Štiavnička – Sklabiňa 0:3             Dražkovce – Kláštor 1:0

4. Výsledky jednotlivých zápasov v rámci Zimnej ligy mládeže 2024 v kategóriách U13, ktoré sa uskutočnili dňa 03.02.2024 na HP Pltníky:
T. Kľačany – Dražkovce 0:1             Vrútky – Bystrička  7:0
Dražkovce – Vrútky  2:0                   Bystrička – T. Kľačany  2:4

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ organizuje so súhlasom TÚ SFZ – vzdelávanie trénerov seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie (predĺženie licencie) v rozsahu 5 hodín v nedeľu 18. februára 2024 od 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2024/01/18-02-2024-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-bobrovec.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 06. 02. 2024 (predseda Pavol Baják):
U – 124 Bulík Jaroslav 1143662 Sklené – vylúčený v stretnutí o pohár TFZ, DS: DK udeľuje menovanému pokarhanie, DP 11-1,2.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy 1. kola Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup 2024, ktoré sa uskutočnia na HP Pltníky:
10.02.2024 (sobota) o 15.30 hod. Ďanová – H. Štubňa (Kytas, Rohoň)
10.02.2024 (sobota) o 17.30 hod. Mošovce – Košťany (Rohoň, Kytas)
11.02.2024 (nedeľa) o 16.00 hod. M. Čepčín – T. Kľačany (Rohoň, Svrček)
11.02.2024 (nedeľa) o 18.00 hod. Dražkovce – Valča (Svrček, Rohoň)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimnej ligy mládeže 2024, kat. mladších žiakov U13, ktoré sa uskutočnia dňa 10.02.2024 (HP Pltníky):
13.30 – 14.25 h. T. Štiavnička – Diviaky, Sučany – Sklabiňa (Forró, Obžut)
14.30 – 15.25 h. Diviaky – Sučany, Sklabiňa – T. Štiavnička (Obžut, Forró)

3. Dňa 03.02.2024 sa v Hnúšti uskutočnil futbalový turnaj rozhodcov Oblastných futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ. Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev z ObFZ. Medzi nimi i mužstvo rozhodcov TFZ.
Hralo sa v dvoch skupinách a v skupine A dosiahlo mužstvo rozhodcov TFZ nasledovné výsledky:
TFZ – ObFZ B. Bystrica  1:3  (Laššuth)
TFZ – OBFZ Zvolen       5 :3  (Burger 3, Laššuth 2)
TFZ – ObFZ D. Kubín     5:2  (Burger 2, Laššuth 2, Obžut)
TFZ – ObFZ Lučenec     2:3    (Burger 2)
V skupine obsadilo mužstvo TFZ 3. miesto a v stretnutí o celkové 5. miesto sa stretlo s mužstvom ObFZ R. Sobota
TFZ – ObFZ R. Sobota 11:1 (Laššuth 5, Burger 2, Obžut 2, Forró, Vajdel)
Mužstvo TFZ reprezentovali:
Brankári – Forró, Kosturský Št. st.
Hráči – Burger, Laššuth, Vallo, Obžut, Vajdel, Matlák
Vedúci – Náther, Šmid
Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

4. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia).Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2024, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 05.03.2024. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za účastnícky poplatok spojený s nákladmi opakovaného termínu  20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ