Úradná správa TFZ č. 32

Úradná správa č. 32 – ročník 2023/2024 – 22. 02. 2024 
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 19.02.2024
Vzal na vedomie:
– správu EK TFZ za 10.-12. mesiac 2023
– správu o hospodárení TFZ za rok 2023 a odporúča delegátom konferencie ju schváliť na najbližšej konferencii TFZ,
– informácie k Zimnej lige mládeže a Zimnému poháru QUICK Sport Cup 2024,
– informácie k semináru R a DZ, ktorý sa uskutoční dňa 09.-10. marca 2024 v penzióne Brest v Jasenskej doline,
– informácie ku konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 01.03.2024 v Poprade,
– vyúčtovanie príspevku TFZ na turnaj od ŠK Dynamo Diviaky,
– informáciu o podaní žiadosti o dotáciu na mesto Martin na organizáciu turnaja prípravky „Futbal to je hra“
Schválil:
– dodatočné zaradenie družstva U09 FC Tatran Kláštor pod Znievom do súťaže mladšej prípravky U09 TFZ od jarnej časti ročníka 2023/2024,
– dodatočné zaradenie družstva U13 FK Trebostovo do súťaže mladších žiakov U13 TFZ od jarnej časti ročníka 2023/2024,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva OFK Slovenské Pravno zo súťaže II. VITAR trieda, doručené na TFZ dňa 20.02.2024. V zmysle čl. X., bod 6. a čl. XXII., bod 2., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK. Družstvá vylosované s OFK Slovenské Pravno budú mať voľno.

2. Semifinálové zápasy Zimného pohára QUICK Sport Cup 2024 sa uskutočnia na HP Pltníky:
24.02.2024 (sobota) o 16.00 hod. Ďanová – Mošovce
24.02.2024 (sobota) o 18.00 hod. T. Kľačany – Dražkovce
Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasu Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Úsek súťaží mládeže:
1. Na základe doručených písomných dohôd súhlasíme so striedavým štartom hráčov:
– Šimon Hakabus 1462172 za MŠK Fomat Martin (1. SŽ SFZ – U14) a  TJ ŠK Drienok Mošovce (U15 TFZ),
– Filip Baniari 1447326 za MŠK Fomat Martin (1. SŽ SFZ – U12) a TJ Turčianske Kľačany (U13 TFZ),

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2024 sa uskutočnia nasledovné zápasy:
dňa 24.02.2024 (sobota) o 10.00 hod., HP Hurbanova – dorast U19 Sučany – Kláštor,
dňa 24.02.2024 (sobota) o 12.00 hod., HP Hurbanova – dorast U19 Vrútky – Turany,
dňa 24.02.2024 (sobota) o 13.00 hod., HP Pltníky – starší žiaci U15 Vrútky – Dražkovce,
dňa 24.02.2024 (sobota) o 14.30 hod., HP Pltníky – starší žiaci U15 T. Štiavnička – Košťany. 
dňa 25.02.2024 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 13.00 hod. – turnaj staršej prípravky U11 za účasti družstiev: Bystrička, Diviaky, Fomat Martin, Košťany, T. Kľačany.

3. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U09 v rámci Zimnej ligy mládeže 2024, ktorý sa uskutočnil dňa 18.02.2024 v Diakovej:
T. Kľačany – Dražkovce 2:0                  Diviaky – Bystrička               2:0
Kláštor – T. Kľačany             0:3                  Žabokreky – Diviaky             0:2
Dražkovce – Kláštor              2:0                  Bystrička – Žabokreky          0:1
Zápasy podľa umiestnenia:
3. miesta zo skupín:
Kláštor – Bystrička                0:1
2. miesta zo skupín:
Dražkovce – Žabokreky        0:1
Víťazi skupín:
T. Kľačany – Diviaky 1:1 (4:5 PK)

4. Výsledky jednotlivých zápasov v rámci Zimnej ligy mládeže 2024 v kategóriách U13, ktoré sa uskutočnili dňa 18.02.2024 na HP Pltníky:
Vrútky 1 – Dražkovce           1:3       T. Kľačany –  Vrútky 2          2:2
Dražkovce – Vrútky 2            1:3       Vrútky 1 – T. Kľačany           7:0
Z dôvodu vysokej chorobnosti družstva Bystričky, nastúpilo namiesto družstva Bystričky družstvo Vrútky 2.

5. Výsledok zápasu v rámci Zimnej ligy mládeže 2024 v kategóriách U19, ktorý sa uskutočnil dňa 17.02.2024 na HP Hurbanova:
Príbovce – Dražkovce            4:2

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimnej ligy mládeže 2024, ktoré sa uskutočnia:
dňa 24.02.2024 (sobota) o 10.00 hod., HP Hurbanova – U19 – Sučany – Kláštor (Gregor)
dňa 24.02.2024 (sobota) o 12.00 hod., HP Hurbanova – U19 – Vrútky – Turany (Gregor)
dňa 24.02.2024 (sobota) o 13.00 hod., HP Pltníky – U15 – Vrútky – Dražkovce (Matlák)
dňa 24.02.2024 (sobota) o 14.30 hod., HP Pltníky – U15 – T. Štiavnička – Košťany (Matlák)

2. Obsadenie rozhodcov pre semifinálové zápasy Zimného pohára QUICK Sport Cup 2024 sa uskutočnia na HP Pltníky:
24.02.2024 (sobota) o 16.00 hod. Ďanová – Mošovce (Gábor, Parenička)
24.02.2024 (sobota) o 18.00 hod. T. Kľačany – Dražkovce  (Parenička, Gábor)

3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 09.03.-10.03.2024 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia).Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2024, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 05.03.2024. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za účastnícky poplatok spojený s nákladmi opakovaného termínu  20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ