Úradná správa TFZ č. 35

Úradná správa č. 35 – ročník 2022/2023 – 23. 03. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 20.03.2023
Vzal na vedomie:
– stanovisko Revíznej komisie TFZ k účtovnej závierke TFZ za rok 2022,
– vyhodnotenie seminára R a DZ TFZ, ktorý sa uskutočnil 11.-12.03.2023 v Jasenskej doline a finančné náklady za organizáciu tohto seminára,
– priebežné hodnotenie Zimnej ligy mládeže, vrátane predbežných finančných nákladov TFZ na jej organizáciu, a vyhodnotenie Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023,
– informácie o pripravenosti súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka 2022/2023,
– informáciu o odhlásení družstva dospelých OFK Slovenské Pravno z II. VITAR triedy pred jarnou časťou ročníka 2022/2023 a informácie o možnostiach dohratia nadstavbovej časti, ktoré navrhuje ŠTK TFZ. VV TFZ prijal ďalšie kroky vo veci vyriešenia nadstavbovej časti súťaže.
– správu Ekonomickej komisie TFZ za rok 2022 o platobnej disciplíne klubov,
– informácie z konferencie SFZ, konanej 24.02.2023 v Poprade, podané prezidentom TFZ,
– informácie o termínoch konania spoluorganizovaných mládežníckych turnajov v mesiaci jún 2023,
– návrh KR TFZ vo veci nahlásenia R Paľovčík Jozef, Šperka Sebastián a Vajdel Rastislav na predlicenčný seminár R licencie „A“ SsFZ,
– informáciu o konaní turnaja výberov prípraviek U11 Oblastných futbalových zväzov patriace pod SsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 03.05.2023 vo Zvolene. Hlavným trénerom výberu TFZ U11 bol poverený Rastislav Fúčela, asistenti trénera – Milan Pravňan, Jozef Záborský.
Schválil:
– účtovnú závierku TFZ

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

2. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2023: 17.06.2023 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný), 25.06.2023 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 19.05.2023.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-39  Ako riadiaci orgán súťaží TFZ, v zmysle ustanovenia čl. II., bod 9., písm. „g“ Rozpisu súťaží TFZ, nariaďujeme odohrať MFS I. QUICK triedy 15. kola Lipovec – Dražkovce dňa 02.04.2022 v ÚHČ (administratívna chyba v RS TFZ, zmena na nedeľu).

Úsek súťaží mládeže:
1. Výsledky jednotlivých zápasov rámci Zimnej ligy mládeže 2023 v kategóriách U13, U15 a U19, ktoré sa odohrali v termíne 18.03.-19.03.2023:
U13:    Vrútky – Dražkovce              4:1                   Žabokreky – Fomat    4:5
Dražkovce – Žabokreky              3:4                   Vrútky – Fomat           9:4
U15:    Dražkovce – T. Štiavnička     10:3                 Košťany – Vrútky      0:6
U19:    Dražkovce – Belá                   1:2

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 25.03.2023 (sobota) uskutoční zápas kategórie dorastu U19 na HP Kláštor p. Znievom:
o 11.00 hod. Kláštor – Vrútky

3. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 26.03.2023 (nedeľa) uskutočnia zápasy kategórie starších žiakov U15 na HP Pltníky:
o 16.00 hod. Košťany – Dražkovce
o 17.30 hod. Vrútky – T. Štiavnička

4. Informujeme, že MFS starších žiakov U15 13. kolo Príbovce – Fomat Martin „B“ sa uskutoční dňa 29.04.2023 (sobota) o 11.00 hod. (administratívna chyba v RS TFZ, Príbovce hrajú domáce MFS v sobotu o 11.00 hod.).

Disciplinárna komisia – zasadnutie 21. 03. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 167 OFK Slovenské Pravno – Na základe návrhu ŠTK TFZ pre porušenie RS TFZ 2022/2023 čl. X bod 6 (odhlásenie družstva dospelých zo súťaže), DK ukladá uhradiť podľa čl. XXII bod 3 RS TFZ poplatok vo výške 300 €, DP 64-1a.
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 28.03.2023.
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. dorast U19, ktorý sa uskutoční dňa 25.03.2023 (sobota) na HP Kláštor p. Znievom:
o 11.00 hod.: Kláštor – Vrútky (Gregor)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. starších žiakov U15, ktorý sa uskutoční dňa 26.03.2023 (nedeľa) na HP Pltníky:
o 16.00 hod. Košťany – Dražkovce  (Gregor)
o 17.30 hod. Vrútky – T. Štiavnička (Gregor)

3. Informujeme, že nasledovní rozhodcovia ku dňu 30.06.2023 ukončujú oddielovú príslušnosť:
– Milan Bukový v OFK Slovenské Pravno – ostáva bez oddielovej príslušnosti,
– Dalibor Capek v TJ Družstevník Belá – Dulice – ostáva bez oddielovej príslušnosti,
– Dominik Gregor v TJ Družstevník Dražkovce – ostáva bez oddielovej príslušnosti,
– Rastislav Riško v TJ Turčianske Kľačany – nová oddielová príslušnosť bude k ATTACK Vrútky. R Riško uhradí poplatok 10 € za zmenu oddielovej príslušnosti na účet TFZ (IBAN: SK89 0900 0000 0000 6133 0628) do 31.03.2023.

4. KR TFZ berie na vedomie úplnú vetáciu rozhodcu Romana Wehleho od TJ ŠK Drienok Mošovce.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ