Úradná správa TFZ č. 34

Úradná správa č. 34 – ročník 2022/2023 – 16. 03. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 20.03.2023 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (24.02.2023 v Poprade) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 232 477 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2022/2023, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2022/2023 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 26,84 € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 21 023,71 €).

3. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

4. Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur. Viac informácií k výzve sú na nasledujúcom odkaze:
https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176
Ide o iný projekt financovania, nie je to projekt Podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry, ktoré boli projektom Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-37 ŠTK berie na vedomie odhlásenie mužstva OFK Slovenské Pravno zo súťaže II. VITAR trieda, doručené na TFZ dňa 10.03.2022. V zmysle čl. X., bod 6. a čl. XXII., bod 3., Rozpisu súťaží TFZ 2022/2023, postupujeme prípad na doriešenie DK. Družstvá vylosované s OFK Slovenské Pravno v odvetnej časti súťaže budú mať voľno. Informácia o odstúpení klubu bude predmetom rokovania VV TFZ dňa 20.03.2023.

ŠTK-S-38 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 19. kolo TJ Družstevník Ďanová – TJ Turčan Košťany dňa 29.04.2023 (sobota) o 16.00 hod. (zmena dátumu a času).

Úsek súťaží mládeže:
1. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U09 v rámci Zimnej ligy mládeže 2023, ktorý sa uskutočnil dňa 12.02.2023 v Diakovej:
Dražkovce – T. Kľačany        1:1       Dražkovce – Žabokreky         3:0
Fomat – Diviaky                    1:5       Fomat – Dražkovce                1:3
Žabokreky – Fomat                1:1       Žabokreky – T. Kľačany        2:1
Diviaky – Dražkovce             2:2       Diviaky – Žabokreky             1:0
T. Kľačany – Diviaky              1:0        T. Kľačany – Fomat               1:2

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 18.03.2023 (sobota) uskutočnia zápasy kategórie starších žiakov U15 na HP Pltníky:
o 16.00 hod. Dražkovce – T. Štiavnička
o 17.30 hod. Košťany – Vrútky

3. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 19.03.2023 (nedeľa) uskutočnia zápasy kategórie dorastu U19 na HP Pltníky:
o 10.00 hod. Vrútky – Kláštor
o 12.00 hod. Dražkovce – Belá 

4. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 19.03.2023 (nedeľa) od 14.00 hod. do 16.00 hod. uskutočnia zápasy kategórie mladších žiakov U13 na HP Pltníky za účasti družstiev Dražkovce, Fomat Martin (U11), Vrútky a Žabokreky.

Disciplinárna komisia – zasadnutie 14. 03. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 164 Duranzia Michal 1174136 Košťany, vylúčený v stretnutí Zimného pohára TFZ, DS: DK udeľuje menovanému pokarhanie, DP 11-1,2
U – 165 Lauček Andrej 1277377 Ďanová, vylúčený v stretnutí Zimného pohára TFZ, DS: DK udeľuje menovanému pokarhanie, DP 11-1,2
U – 166 Stepanskyi Maksym 1471159 T. Kľačany, vylúčený v stretnutí Zimného pohára TFZ, DS: DK udeľuje menovanému pokarhanie, DP 11-1,2
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme R – Gregor Dominik, Laššuth Dominik, že náhradný termín skúšok bude 21.03.2023 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. Zároveň pozývame v rovnakom termíne aj nových záujemcov o rozhodovanie – Leo Bakhsh, Jakub Holubjak, Miroslav Dominik Daubner, ktorí vykonajú test pre začínajúcich rozhodcov.

2. Oznamujeme, že R – Laššuth Dominik zmenil tel. č., nové číslo: 0908 969 501

3. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. starších žiakov U15, ktorý sa uskutoční dňa 18.03.2023 (sobota) na HP Pltníky:
o 16.00 hod. Dražkovce – T. Štiavnička (Lilge)
o 17.30 hod. Košťany – Vrútky (Lilge)

4. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. dorast U19, ktorý sa uskutoční dňa 19.03.2023 (nedeľa) na HP Pltníky:
o 10.00 hod. Vrútky – Kláštor (Vány)
o 12.00 hod. Dražkovce – Belá  (Vány)

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ