Úradná správa TFZ č. 33

Úradná správa č. 33 – ročník 2022/2023 – 09. 03. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (24.02.2023 v Poprade) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 232 477 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2022/2023, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2022/2023 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto hráča je 26,84 € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 21 023,71 €).

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

3. Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur. Viac informácií k výzve sú na nasledujúcom odkaze:
https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176
Ide o iný projekt financovania, nie je to projekt Podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry, ktoré boli projektom Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
ŠTK-S-33 Zápasy Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023 sa uskutočnia na HP Pltníky:
12.03.2023 (nedeľa) o 16.00 hod. Košťany – Ďanová (stretnutie o 3. miesto)
12.03.2023 (nedeľa) o 18.00 hod. T. Kľačany – Dražkovce (finále)
Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

ŠTK-S-34 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 17. kolo ATTACK Vrútky – TJ Družstevník Dražkovce dňa 16.04.2023 (nedeľa) o 16.00 hod. na HP Pltníky (zmena dátumu a času).

ŠTK-S-35 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 19. kolo ATTACK Vrútky – TJ Družstevník Belá – Dulice „B“ dňa 30.04.2023 (nedeľa) o 16.00 hod. (zmena dátumu a času).

ŠTK-S-36 Na základe ISSF podania a vzájomnej dohody, súhlasíme s odohraním MFS I. QUICK triedy, 20. kolo TJ Turčianske Kľačany – TJ Družstevník Slovany dňa 07.05.2023 (nedeľa) o 16.30 hod. (zmena dátumu a času).

Úsek súťaží mládeže:
1. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 12.03.2023 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 12.30 hod. uskutoční turnaj kategórie U09 za účasti družstiev: Dražkovce, Diviaky, Fomat Martin (U08), T. Kľačany, Žabokreky.

2. Výsledok zápasu kat. dorastu U19 v rámci Zimnej ligy mládeže 2023, ktorý sa uskutočnil dňa 02.03.2023 na Pltníkoch:
Dražkovce – Vrútky               1:10

3. Zápas Zimnej ligy mládeže 2023 kategórie dorastu U19 Vrútky – Kláštor sa uskutoční dňa 19.03.2023 (nedeľa) o 10.00 hod. na HP Pltníky (zmena času).

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. MŠK Žilina v spolupráci s ObFZ Žilina organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. vo štvrtok 16. marca 2023 od 15.30 h. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 20 € a prihlášky je možné zasielať do 10.03.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230210.1676027419/SEMIN%C3%81R%20-%20%C5%BDILINA%2016.03.23.pdf

2. TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen organizuje seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v pondelok 20. marca 2023 od 14.30 h. v priestoroch štadióna MFK Zvolen. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 12 € a prihlášky je možné zasielať do 10.03.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://www.ssfz.sk/fs/novinky/files/20230217.1676621006/SEMIN%C3%81R%20TR%C3%89NEROV%20ZVOLEN%2020.03.2023.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023, ktoré sa uskutočnia na HP Pltníky:
12.03.2023 (nedeľa) o 16.00 hod. Košťany – Ďanová (Rohoň, Štancel)

12.03.2023 (nedeľa) o 18.00 hod. T. Kľačany – Dražkovce (Vallo, Bajcár, Štancel)

2. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia). Program seminára je zverejnený na www.tfz.sk. 

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ