Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2022/2023 – 02. 02. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční 06.02.2023 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Zápasy predkola Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023 sa uskutočnia dňa 04.02.2023 (sobota) na HP Pltníky:
o 16.00 hod. Ďanová – Slovany
o 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín

Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Úsek súťaží mládeže:
1. Dňa 31.01.2023 boli futbalovým klubom, ktoré prihlásili svoje družstvá do Zimnej ligy mládeže 2023 (kat. U09-U19), zaslané propozície spoločne so súpiskou k jednotlivým kategóriám. Tréneri resp. vedúci družstiev v zmysle propozícii predložia súpisku na turnaji v danom hracom rozhodcovi, resp. poverenej osobe.

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 05.02.2023 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 14.00 hod. uskutoční turnaj kategórie U11 za účasti družstiev: Dražkovce, Fomat Martin (U10), Vrútky, Žabokreky (zápasy 9.00-11.30 h.), M. Čepčín, Sklabiňa, T. Kľačany, T. Štiavnička (zápasy 11.35-14.00 h.).

3. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 09.02.2023 (štvrtok) o 18.00 hod. uskutoční zápas kategórie dorastu U19 Vrútky – Belá-Dulice na HP Pltníky.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s LFZ organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v nedeľu 19. februára 2023 od 8.30 h. v jedálni na štadióne ŠK Bobrovec. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 13 € a prihlášky je možné zasielať do 10.02.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/19-02-2023-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-bobrovec.pdf

2. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK LFZ organizuje v termíne 22.03. – 12.06.2023 školenie UEFA GRASSROOTS licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 01.03.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/22-03-2023-06-06-2023-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-liptovsky-mikulas.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy predkola Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023, ktoré sa uskutočnia dňa 04.02.2023:
o 16.00 hod. Ďanová – Slovany (Paľovčík, Vány)
o 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín (Vány, Paľovčík)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. dorastu U19, ktorý sa uskutoční dňa 09.02.2023 (HP Pltníky):
o 18.00 hod. Vrútky – Belá-Dulice (Gregor)

3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ