Úradná správa TFZ č. 27

Úradná správa č. 27 – ročník 2022/2023 – 26. 01. 2023
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2022, Najlepší dorastenec roka 2022, Najlepší žiak roka 2022, Píšťalka roka 2022 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle TFZ:
Najlepší dorastenec rok 2022 – Andrej Čepan (FO Tatran Sučany)
Najlepší žiak roka 2022 – Milan Pravňan (TJ Družstevník Belá-Dulice)
Píšťalka roka 2021 – Jozef Paľovčík
Trénerská osobnosť Turca – Ing. Jozef Šino
Najlepší futbalisti roka 2022 (kategória dospelí):
1. miesto: THOMKA Ľuboš (Trebostovo) 105 bodov
2. miesto: ČILJAK Lukáš (Dražkovce) 93 bodov
3. miesto: GALLIK Tomáš (Blatnica) 83 bodov
4. miesto: MOŠKVAN Marián (Trebostovo) 82 bodov
5. miesto: NOSÁK Tomáš (Košťany) 79 bodov
6. miesto: GORGOSZ Peter (Vrútky) 71 bodov
7. miesto: ŠTRBÁK Ivan (Príbovce) 69 bodov
8. miesto: ŽILÁK Andrej (Ďanová) 51 bodov
9. miesto: KOŇUŠIAK Peter (Vrútky) 48 bodov
10. miesto: PLEŠO Branislav (Mošovce) 40 bodov
11. miesto: CABADA  Miroslav (Kláštor p. Znievom) 33 bodov

2. Oznamujeme rozhodcom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2022, a ktorí si neprišli prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2022 v termíne do 19.01.2023, že im bolo dňa 25.01.2023 zaslané poštou.

3. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Dňa 26.01.2023 bol futbalovým klubom prihláseným do Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023 zaslaný manuál k organizácii stretnutia spolu s propozíciami a pavúkom k poháru. Rozlosovanie pohára je zapracované v ISSF. Upozorňujeme FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s LFZ organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v nedeľu 19. februára 2023 od 8.30 h. v jedálni na štadióne ŠK Bobrovec. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 13 € a prihlášky je možné zasielať do 10.02.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/19-02-2023-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-bobrovec.pdf

2. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK LFZ organizuje v termíne 22.03. – 12.06.2023 školenie UEFA GRASSROOTS licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 01.03.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/22-03-2023-06-06-2023-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-liptovsky-mikulas.pdf

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ