Úradná správa TFZ č. 29

Úradná správa č. 29 – ročník 2022/2023 – 09. 02. 2023
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 06.02.2023
Vzal na vedomie:
– správu o hospodárení TFZ za rok 2022 a odporúča delegátom konferencie ju schváliť na najbližšej konferencii TFZ,
– zhodnotenie 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ a záverečný účet plesu,
– informácie k Zimnej lige mládeže a k Zimnému poháru TFZ SPORTIKA CUP 2023,
– informácie k príprave školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline
– informácie o turnaji rozhodcov – O pohár predsedu KR SsFZ, ktorý sa uskutočnil 05.02.2023 v Brezne,
Schválil:
– výšku účastníckeho poplatku na seminár R a DZ v Jasenskej doline,

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Zápasy Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023 sa uskutočnia na HP Pltníky:
09.02.2023 (štvrtok) o 19.00 hod. Ďanová – Slovany (dohrávka zrušeného predkola)
11.02.2023 (sobota) o 16.00 hod. T. Kľačany – Lipovec
11.02.2023 (sobota) o 18.00 hod. Košťany – H. Štubňa

12.02.2023 (nedeľa) o 16.00 hod. Dražkovce – Mošovce
12.02.2023 (nedeľa) o 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín
(dohrávka zrušeného predkola)
Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

2. Zápas medzi víťazmi predkôl zo stretnutí Ďanová – Slovany a Sklené – M. Čepčín sa uskutoční dňa 19.02.2023 (nedeľa) o 12.00 hod. na HP Hurbanova.

Úsek súťaží mládeže:
1. Výsledky jednotlivých zápasov z turnaja kategórie U11 v rámci Zimnej ligy mládeže 2023, ktorý sa uskutočnil dňa 05.02.2023 v Diakovej:
Žabokreky – Dražkovce   4:1                          Sklabiňa – M. Čepčín              2:2
Vrútky – Fomat                1:1                          T. Štiavnička – T. Kľačany       0:1
Dražkovce – Vrútky         1:2                          M. Čepčín – T. Štiavnička        5:2
Fomat – Žabokreky         5:3                          T. Kľačany – Sklabiňa             1:1
Fomat – Dražkovce         4:0                          T. Kľačany – M. Čepčín           0:0
Žabokreky – Vrútky         1:4                          Sklabiňa – T. Štiavnička         2:3

2. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 12.02.2023 (nedeľa) v Športovej hale Diaková v čase od 09.00 do 12.30 hod. uskutoční turnaj kategórie U09 za účasti družstiev: Dražkovce, Diviaky, Fomat Martin (U08), T. Kľačany, Žabokreky.

3. Zápas Zimnej ligy mládeže 2023 kategórie starších žiakov U15 Vrútky – Dražkovce sa uskutoční dňa 22.02.2023 (streda) o 16.30 hod. na HP vo Vrútkach (zmena termínu a miesta).

4. Zápas Zimnej ligy mládeže 2023 kategórie dorastu U19 Vrútky – Belá-Dulice sa uskutoční dňa 18.02.2023 (sobota) o 16.00 hod. na HP Pltníky (zmena termínu).

5. V rámci Zimnej ligy mládeže 2023 sa dňa 16.02.2023 (štvrtok) o 18.00 hod. uskutoční zápas kategórie dorastu U19 Kláštor – Dražkovce na HP Pltníky.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. TMK SsFZ v spolupráci s LFZ organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania seminár (na predĺženie licencie) pre trénerov UEFA B a UEFA GR C v rozsahu 5 hod. v nedeľu 19. februára 2023 od 8.30 h. v jedálni na štadióne ŠK Bobrovec. Maximálny počet účastníkov je 50. Účastnícky poplatok je 13 € a prihlášky je možné zasielať do 10.02.2023.
Program seminára a informácie sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/19-02-2023-seminar-trenerov-uefa-c-b-licencie-bobrovec.pdf

2. Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK LFZ organizuje v termíne 22.03. – 12.06.2023 školenie UEFA GRASSROOTS licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Maximálny počet účastníkov seminára je 24. Účastnícky poplatok je 150 € a prihlášky je možné zasielať do 01.03.2023.
Program seminára a informácie k prihláseniu sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/01/22-03-2023-06-06-2023-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-liptovsky-mikulas.pdf

Disciplinárna komisia – zasadnutie 08. 02. 2023 (predseda Pavol Baják):
U – 162 Raček Marek 1083279 Lipovec, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení zvyšok DS uvedenej pod U-146 na podmienečnú do 31.12.2023. DP 41-1,2
Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP 2023, ktoré sa uskutočnia na HP Pltníky:
09.02.2023 (štvrtok) o 19.00 hod Ďanová – Slovany (Rohoň, Vány)
11.02.2023 (sobota) o 16.00 hod. T. Kľačany – Lipovec (Vajdel, Šperka)
11.02.2023 (sobota) o 18.00 hod. Košťany – H. Štubňa (Šperka, Vajdel)

12.02.2023 (nedeľa) o 16.00 hod. Dražkovce – Mošovce (Kosturský st., Kuteľ)
12.02.2023 (nedeľa) o 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín (Kuteľ, Kosturský st.)

2. Obsadenie rozhodcov pre zápas Zimnej ligy mládeže 2023, kat. dorastu U19, ktorý sa uskutoční dňa 16.02.2023 (HP Pltníky):
o 18.00 hod. Kláštor – Dražkovce (Gregor)

3. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou súťaží sa uskutoční v dňoch 11.03.-12.03.2023 (sobota-nedeľa) v penzióne Brest v Jasenskej doline so začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia)Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Účastnícky poplatok 15 € je možné uhradiť na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2023, správa pre prijímateľa: MENO, PRIEZVISKO v termíne do 06.03.2023. V prípade neúčasti na tomto seminári bude preskúšanie v inom termíne za poplatok 20 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 50 €, kde 35 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu rozhodcu. Bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.

4. Informujeme, že R Milan Bukový ku dňu 30.06.2023 ukončuje oddielovú príslušnosť ku OFK Slovenské Pravno.

5. Rozhodcovia z TFZ sa dňa 05.02.2023 zúčastnili futbalového turnaja rozhodcov o pohár predsedu KR SsFZ. Družstvo rozhodcov TFZ dosiahli nasledovné výsledky:
OBFZ Žilina – TFZ  2:1  (Laššuth)
OBFZ Orava – TFZ 2:1  (Vallo)
OBFZ Čadca – TFZ 1:3  (Laššuth – 3)
štvrťfinále  OBFZ Poprad – TFZ  2:1 (Laššuth), kde rozhodujúci gól na 2:1 družstvo rozhodcov TFZ inkasovalo cca 15 sekúnd pred koncom stretnutia. Víťazom turnaja sa OBFZ Poprad. TFZ reprezentovali – Bajcár Jakub, Bulík Jaroslav, Burger Tomáš, Laššuth Dominik, Škvarek Miroslav, Šperka Sebastián, Vajdel Rastislav a Vallo Andrej. KR TFZ ďakuje uvedeným rozhodcom za vzornú reprezentáciu a vystupovanie na turnaji.

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ