Vitajte na stránke Turčianskeho futbalového zväzu v Martine.


Mládežnícke turnaje v mesiaci JÚN 2023

Každoročne TFZ spoluorganizuje spoločne s klubmi v Sučanoch a Diviakoch dva turnaje a tento rok tomu nebude inak.
17.06.2023 – Sučany – 6. ročník Memoriál Silvestra Huja – turnaj prípravky
25.06.2023 – Diviaky – 26. ročník Memoriál Ľudovíta Hojného – turnaj žiakov
Kluby, ktoré majú záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, môžu svoje družstvá prihlásiť v termíne do 19.05.2023 na tfz@tfz.sk alebo prostredníctvom ISSF – podanie na Športovo-technickú komisiu.


Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP 2023

V mesiaci február a marec 2023 sa uskutočnil na Pltníkoch už 2. ročník Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP. Do tohto ročníka sa prihlásilo až 10 klubov – Dražkovce, Ďanová, Horná Štubňa, Košťany, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Slovany, T. Kľačany. Víťaz Pohára sa stali družstvo TJ Družstevník Dražkovce, ktoré získalo titul „Víťaz zimného pohára TFZ 2023“ a nákupnú poukážku od firmy SPORTIKA v hodnote 500 €.

Výsledky jednotlivých stretnutí:
Predkolo:
09.02.2023, 19.00 hod. Ďanová – Slovany  (zápas č. 1)  4 : 0
12.02.2023, 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín (zápas č. 2) 2.2 (2:4 PK)

1. kolo:
11.02.2023, 16.00 hod. T. Kľačany – Lipovec   2:2 (3:2 PK)
11.02.2023, 18.00 hod. Košťany – Horná Štubňa  6:1
12.02.2023, 16.00 hod. Dražkovce – Mošovce  1:1  (3:1 PK)
19.02.2023, 12.00 hod.  Ďanová – M. Čepčín 9:2

Semifinále:
25.02.2023, 16.00 hod.                 T. Kľačany – Košťany    8:4
25.02.2023, 18.00 hod.                 Dražkovce – Ďanová    3:2

Finále:
12.03.2023, 16.00 hod.                 Košťany – Ďanová    2:1
12.03.2023, 18.00 hod.                 T. Kľačany – Dražkovce   3:5

               


Zimná liga mládeže 2023

TFZ v roku 2023 pripravil pre mládežnícke družstvá Zimnú ligu mládeže. Tento projekt je organizovaný s cieľom priniesť účastníkom futbalové stretnutia počas zimného obdobia a umožniť tak klubom kontinuálne pracovať na rozvoji zručností svojich hráčov. Podružným cieľom organizácie projektu je zároveň zjednodušiť zúčastneným klubom organizáciu zimnej prípravy, nakoľko TFZ zabezpečuje a hradí prenájom športovej infraštruktúry a koordinuje celú organizáciu projektu.

Hracie dni, časy a miesta konania Zimnej ligy mládeže v jednotlivých kategóriách:
U09 – športová hala Diaková, 12.02.2023 a 12.03.2023 od 9.00 hod.
U11 – športová hala Diaková, 05.02.2023 a 26.02.2023 od 9.00 hod.
U13 – HP Pltníky, 18.02.2023 od 14.00 hod., 09.03.2023 od 18.00 hod., 19.03.2023 od 14.00 hod.
U15 – HP Pltníky, 18.02.2023 od 16.00 hod., 18.03.2023 o 16.00 hod., 26.03.2023 od 16.00 hod.
U19 – HP Pltníky, , 16.02.2023 od 18.00 hod., 18.02.2023 o 16.00 hod. (zmena z pôvodného termínu 09.02.2023), 23.02.2023 od 18.00 hod., 02.03.2023 o 18.00 hod., 19.03.2023 od 16.00 hod.

                        


26. ročník reprezentačného plesu TFZ

Po dvojročnej prestávke, sa dňa 20.01.2023 v priestoroch spoločenskej sály Čierna pani v Martine opäť uskutočnil tradičný reprezentačný ples TFZ, kde sa písal už jeho 26. ročník. Plesu sa zúčastnili všetci ocenení, ktorí si prebrali ceny z rúk prezidenta TFZ p. Romana Horáka a prezidenta SFZ p. Jána Kováčika, ktorý poctil tento ples svojou návštevou.  Tiež boli ocenení víťazi individuálnych ocenení a to  Najlepší dorastenec roka 2022, Najlepší žiak 2022, Píšťalka roka 2022 a tiež Trénerská osobnosť Turca.

Kompletné výsledky a fotografie


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. Viac informácii TU


Harmonogram obsadenosti HP Pltníky v zimnom období 2023

Na základe požiadaviek od futbalových klubov  bol zostavený harmonogram využívania HP Pltníky klubmi TFZ v období január-marec 2023 v ktorom bola dodržaná zásada, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning na HP Pltníky.

Január 2023        Február 2023      Marec 2023

Modré polia sú zápasy resp. tréningový proces MŠK Fomat Martin, zelené polia sú rezervácie pre kluby TFZ alebo TFZ samotný. Biele polia sú k dispozícii pre kohokoľvek. Harmonogram bude priebežne aktualizovaný podľa aktuálnej dostupnosti.


Oznam

 Kanceláriu sekretariátu TFZ nájdete v areáli Športpark Pltníky na ulici Pltníky 25, 036 01 Martin na poschodí administratívnej budovy, číslo dverí 208.

Žiadame všetky futbalové kluby, ako aj futbalovú verejnosť, o doručovanie poštových zásielok výhradne len na túto adresu – Turčiansky futbalový zväz, Športový park Pltníky, Pltníky 25, 036 01 Martin. 


„Futbal to je hra – Turnaj prípravky U11“

Vo štvrtok 15.09.2022 sa uskutočnil na Pltníkoch turnaj, ktorý niesol názov „Futbal to je hra – Turnaj prípravky U11“.  Hlavným organizátorom podujatia bol Turčiansky futbalový zväz. Turnaj finančným príspevkom podporilo aj mesto Martin. Turnaja sa zúčastnili: Vrútky, Dražkovce, Malý Čepčín, Turčianske Kľačany, Žabokreky, Sklabiňa a Fomat Martin. Hrací systém – každý s každým 1×15min. Víťazom turnaja sa stal FK Slovan Žabokreky. Viac informácií TU


Školenie trénerskej licencie SFZ – UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“

SFZ spustil nový projekt školenia trénerov k získaniu licencie UEFA GRASSROOTS LEADER. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €.

Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.

Informácie o školení sú k dispozícii TU

Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii TU


Rozpis súťaží TFZ 2022/2023


Medzioblastný turnaj mladších žiakov

Dňa 19. mája 2022 (štvrtok) sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Liskovej medzioblastný turnaj mladších žiakov – ročník narodenia 2010.

Poriadateľom turnaja pre tento ročník bol Liptovský futbalový zväz. Výber Turca bol vytvorený hráčmi z  Vrútok, Hornej Štubne, Diviak a Fomatu Martin. Pod vedením trénerov Mariána Turčinu a Rastislava Fúčelu obsadil výber Turca 2. miesto.

Viac informácii TU


Poznáme víťaza Zimného Pohára TFZ SPORTIKA CUP

V mesiacoch február – marec 2022 sa uskutočnil na hracej ploche Pltníky turnaj Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP. Do turnaja sa prihlásilo 8 účastníkov – Dražkovce, H. Štubňa, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Trebostovo, T. Kľačany.

Víťazom Pohára TFZ SPORTIKA CUP sa stalo družstvo FK Trebostovo.

     

 


Údaje o štatutárnom orgáne klubu

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO do 30.06.2019. Týmto si dovoľujeme upozorniť funkcionárov futbalových klubov na novú povinnosť mimovládnej neziskovej organizácie (spravidla ide o FK), doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie. Je potrebné upozorniť, že v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany FK, tento FK po 30.06.2019 stráca možnosť prijímať akékoľvek prostriedky zo štátneho rozpočtu – SFZ mu pozastaví možnosť čerpať kredity. Navyše oznámenia zaslané v termíne do 30.06.2019 sú oslobodené od poplatku (16,50 €). Podrobnejšie informácie TU. Formulár „Register MNO“ už je dostupný v ISSF v elektronickej podateľni.


Nahrávanie športových udalostí

Dňa 13.11.2018 boli zaslané zo SFZ dôležité informácie k zverejňovaniu fotografií a videí na internete a v printových médiách na základe „spravodajskej zákonnej licencie“.

V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).  S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

Kompletné znenie tu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00687308/sk/nahravanie-sportovych-udalosti


STAŇ SA ROZHODCOM

Zaujíma ťa futbal a dianie okolo neho? Chcel by si byť súčasťou futbalového zápasu? Ale nie ako hráč, ale rozhodca?

Tak potom hľadáme práve teba !!

 

Komisia rozhodcov je pripravená vyškoliť nových rozhodcov v priebehu celého roka. Po absolvovaní vstupného testu, už nič nebráni tomu, aby si odštartoval kariéru futbalového rozhodcu.

Ponúkame:

   • aktívne športové vyžitie
   • možnosť pravidelného vzdelávania sa, účasť na seminároch
   • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
   • možnosť kariérneho rastu, rozhodovanie vo vyšších futbalových súťažiach

Bližšie informácie poskytne predseda Komisie rozhodcov TFZ p. Ing. Peter Šmid na telefónnom čísle: 0908 969 470.


Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov – riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37 ods. 1 Registračného a prestupového poriadku SFZ

  Oznámenie o riešení odstupného za amatéra