Úradná správa TFZ č. 28

Úradná správa č. 28 – ročník 2023/2024 – 25. 01. 2024
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 29.01.2024 (pondelok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.

2. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2023, Najlepší dorastenec roka 2023, Najlepší žiak roka 2023, Píšťalka roka 2023 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle TFZ:
Najlepší dorastenec rok 2023 – Samuel Konôpka (TJ Dynamo Príbovce)
Najlepší žiak roka 2023 – Samuel Kempný (TJ Družstevník Blatnica)
Píšťalka roka 2023 – Adam Lilge
Trénerská osobnosť Turca – Ing. Anton Görög
Najlepší futbalisti roka 2023 (kategória dospelí):
1. miesto: Thomka Ľuboš (Trebostovo) – 182 bodov
2. miesto: Nosák Tomáš (Košťany) – 115 bodov
3. miesto: Čiljak Lukáš (Dražkovce) – 83 bodov
4. miesto: Roštek Jakub (Sučany) – 83 bodov
5. miesto: Plešo Branislav (Mošovce) – 56 bodov
6. miesto: Schnieder Lukáš (Vrútky) – 53 bodov
7. miesto: Štrbák Ivan (Príbovce) –  50 bodov
8. miesto: Zelienka Jakub (Sučany) – 48 bodov
9. miesto: Grusmann Tomáš (Trebostovo) – 48 bodov
10. miesto: Cabada Miroslav  (Kláštor p. Znievom) – 38 bodov
11. miesto: Moškvan Marián  (Trebostovo) – 35 bodov
Zároveň boli na 27. ročníku reprezentačného plesu udelené odznaky TFZ za dlhoročnú funkcionársku činnosť a obetavú prácu pre turčiansky futbal nasledovným funkcionárom: Alena Šimková, Ing. Milan Hanzel, Ing. Ladislav Smolen a Miroslav Vereš.

3. Oznamujeme rozhodcom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2023, a ktorí si neprídu prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 v termíne do 26.01.2024, že im bude toto potvrdenie zaslané poštou dňa 29.01.2024.

4. Na webovom sídle TFZ je zverejnenéVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. V prípade záujmu poskytnúť 2% v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.

5. Informujeme, že Fond na podporu športu (zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu) vyhlásil ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 17 mil. €. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.fnps.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura?tab=aktualne-vyzvy
Nejedná sa o projekt Slovenského futbalového zväzu. Táto výzva je určená pre všetky typy športu s inými podmienkami.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. Dňa 25.01.2024 bol futbalovým klubom prihláseným do Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup 2024 zaslaný manuál k organizácii stretnutia spolu s propozíciami a pavúkom k poháru. Rozlosovanie pohára je zapracované v ISSF. Upozorňujeme FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného pohára TFZ QUICK Sport Cup využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK Oravského futbalového zväzu a Liptovského futbalového zväzu organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (3 bloky) a Dolnom Kubíne (3 bloky) v termíne od 28. februára do 13. mája 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 31.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/12/28-02-2024-06-05-2024-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-ruzomberok-dolny-kubin.pdf

2. TMK SsFZ v spolupráci s TÚ SFZ plánuje v prvom polroku 2024 zorganizovať v rámci kontinuálneho vzdelávania 3 semináre pre trénerov UEFA B a UEFA C / GR C licencie – Bobrovec (február), Zvolen (apríl), Čadca (máj).

3. Pre splnenie podmienok „Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ a samotné online prednášky na https://vzdelavanie.digital/vsetky-kurzy/.
Od 01.08.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Taktiež informácie k tomuto semináru sú na webovom sídle SFZ (https://futbalsfz.sk/treneri/kontinu%C3%A1lne-vzdelavanie/sfz-grassroots-leader/).

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ