Úradná správa TFZ č. 25

Úradná správa č. 25 – ročník 2023/2024 – 21. 12. 2023
Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2024 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a športových úspechov.

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. Výkonný výbor TFZ na svojom zasadnutí dňa 18.12.2023
Vzal na vedomie:
– informácie o zabezpečení 27. ročníka reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční dňa 19.01.2024 o 19.00 hod. v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine,
– informácie k Zimnému poháru TFZ QUICK Sport Cup a Zimnej ligy mládeže.
Schválil:
– rozdelenie finančných príspevkov pre 14 futbalových klubov, ktoré predložili žiadosť v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na trénerskú činnosť pri mládežníckych družstvách v celkovej sume 3 248 €.
– účasť TFZ na futsalovom turnaji rozhodcov o Pohár predsedu SsFZ

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Sekretár TFZ od 22.12.2023 do 05.01.2024 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2024 schvaľované priebežne v lehotách v súlade s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ.

2. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
– od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).
V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov. Upozorňujeme, že v zmysle novelizácie RaPP-u je možné podať žiadosť o prestup amatéra aj v prestupovom termíne prestupu s obmedzením, avšak vyžaduje sa súhlas materského klubu.

3. Dňa 20.12.2023 bola zaslaná pozvánka spoločne so vstupenkami na futbalové kluby, ktorých hráči sa umiestnili v ankete Najlepší futbalista roka 2023, Najlepší dorastenec roka 2023 a Najlepší žiak roka 2023. Prosíme FK, aby po doručení listu informovali hráča uvedeného v liste a odovzdali mu pozvánku so vstupenkami.

4. Najbližšia úradná správa TFZ vyjde 11.01.2024.

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan):
Úsek súťaží dospelých:
1. V mesiacoch február – marec 2024 sa uskutoční na hracej ploche Pltníky Zimný pohár TFZ QUICK Sport Cup. Do turnaja sa prihlásilo 9 účastníkov – Dražkovce, Ďanová, Horná Štubňa, Košťany, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, T. Kľačany, Valča. Z toho dôvodu sa uskutoční aj jeden zápas v rámci predkola.
Program turnaja:
Predkolo:
03.02.2024, 15.30 hod.                      Sklené – DražkovcE
1. kolo:
10.02.2024, 15.30 hod.                      Ďanová – Horná Štubňa
10.02.2024, 17.30 hod.                      Mošovce – Košťany
11.02.2024, 16.00 hod.                      Malý Čepčín – T. Kľačany
11.02.2024, 18.00 hod.                      víťaz predkola – FK Valča
Semifinále:
24.02.2024, 16.00 hod.                      semifinále č. 1
24.02.2024, 18.00 hod.                      semifinále č. 2
Finále:
09.03.2024, 14.30 hod.                      o 3. miesto
09.03.2024, 16.30 hod.                      o 1. miesto
Pavúk Pohára je zverejnený aj na webovom sídle TFZ a bol spoločne s propozíciami zaslaný účastníkom turnaja e-mailom dňa 11.12.2023.

Úsek súťaží mládeže:
1. Propozície k Zimnej lige mládeže v kategóriách U09 a U11 boli zaslané účastníkom dňa 24.11.2023. Propozície k Zimnej lige mládeže v kategóriách U13, U15 boli zaslané účastníkom dňa 15.12.2023 a upravené propozície Zimnej ligy mládeže v kategórii U19 boli zaslané dnes 21.12.2023.

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj):
1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Žilina organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Žiline v termíne od 24. januára do 08. apríla 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 15.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/12/24-01-2024-03-04-2024-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-zilina.pdf

2. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK Oravského futbalového zväzu a Liptovského futbalového zväzu organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (3 bloky) a Dolnom Kubíne (3 bloky) v termíne od 28. februára do 13. mája 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné od 02.01.2024 do 31.01.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom odkaze:
https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/12/28-02-2024-06-05-2024-skolenie-trenerov-uefa-c-licencie-ruzomberok-dolny-kubin.pdf

Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ